Husk forsikringen når du flytter hjemmefra

af | aug 4, 2021

Hjem » Blog » Husk forsikringen når du flytter hjemmefra

Særligt ulykkesforsikringen og méngraden er vigtig, forklarer advokat.

I den kommende tid flyver mange unge mennesker fra reden for at starte på drømmestudiet. Der er mange ting, der skal være styr på bolig, SU, studiestart mv., men har du styr på dine forsikringer?

Det vil typisk være ulykkesforsikringen, du skal have styr, hvorimod du ofte vil være dækket under dine forældres indboforsikring lidt endnu. Flere forsikringsselskaber tilbyder de unge en ulykkesforsikring, som dækker personskader fra en méngrad på 8 %, men det kan være et dårligt valg, hvis forsikringen skal nytte noget, mener advokat Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Du bør i stedet ulykkesforsikre dig med en mindste dækning på 5 %, anbefaler erstatningsadvokaten.

En ulykkesforsikring med mindstedækning på 8 % tilbydes af forsikringsselskaberne til en lavere præmie, og det kan være fristende, når man er studerende, og pengene er små at vælge denne dækning. Men selvom du er på SU, er forsikringen et dårligt sted at spare. Vælger du en forsikring med en mindstedækning på 8 %, er du nemlig dårligere dækket, hvis du er udsat for en ulykke, end hvis du havde valgt en forsikring med en mindstedækning på 5%.

”Umiddelbart syner en sølle forskel på 3 procentpoint fra den ene til den anden forsikringsdækning jo ikke af noget, men der er en verden til forskel. Der skal nemlig en del til, for blot komme op på en méngrad på 5%,” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om personforsikringer.

Alvorlige skader

Er man udsat for en personskade, hvor der er varige gener, regner forsikringsselskabet méngraden ud efter en tabel. Et varigt mén fastsættes ud fra procenterne 5, 8, 10, 12, 15 osv. indtil graden når 100 %.  Ménprocenten fastsættes ud fra de medicinske beskrivelser, der er givet i méntabellen.

Selvom du har let hovedpine og daglige smerter i nakken, når du kun op på en méngrad på 5%.  Det samme gælder, hvis du har fået en forvridning af nakken, hvor du har lette til svære daglige nakkesmerter, eller hvis du har pådraget et brud i ryggen, som du har gener og bevægeindskrænkninger fra. Ingen af tilfældene medfører erstatning, hvis du har tegnet en forsikring med en mindstegrænse på 8 %.

”Som ung føler man sig måske næsten udødelig, men der kan hurtigt ske noget enten til sport eller på den daglige cykel- eller gåtur til uddannelsesstedet, og her er det rart at have en ordentlig forsikring, hvis uheldet skulle være ude,” siger Berit Møller Lenschow.

En ménerstatning er kun et plaster på såret, men ikke desto mindre er det alt sammen gener, som kan påvirke dig voldsomt i dagligdagen og gøre det svært at leve et normalt liv med venner, familie, studie eller arbejde, forklarer advokaten.

”Måske medfører de helbredsmæssige gener, at det tager længere tid at blive færdig med din uddannelse og her kan det være rart at have en forsikring, der kan give dig lidt økonomiske råderum. Det er mit indtryk, at mange ikke kender til betydningen af, om man vælger den ene dækning frem for den anden, og derfor ser man på prisen på den forsikring, der skal tegnes,” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om erstatning.

Hvad skal der til for at få erstatning ved 8 % i mindstedækning?

Som sagt vurderes méngraden ud fra méntabellens beskrivelser, og der skal noget til for bare at komme op på 5 % og derfor naturligvis endnu mere til for at komme op på 8 %. En delvis lammelse af ansigtsmuskulaturen udløser eksempelvis en mengrad på 8 %. Det samme gør et brud på hoftens lårbenshals, helet med smerter og middelsvært nedsat bevægelighed. Det gælder også ved tab af alle tænder i overkæben medførende, at der skal laves aftageligt gebis samt ved tab af det ydre øre eller lammelser i ansigtet – for bare at nævne nogen eksempler.  Der skal altså ganske betydelige skader til, før at den ulykkesforsikring, man har tegnet med en mindstedækning på 8 %, medfører erstatning.

3 gode råd, hvis du er kommet til skade:

  • tag på skadestuen
  • anmeld skaden
  • få kontaktoplysninger på vidner.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00