Tabt arbejds­­fortjeneste

Hjem » Erstatning generelt » Erstatningstakster » Tabt arbejdsfortjeneste

Værd at vide om tabt arbejdsfortjeneste

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis du som privatperson kommer til skade og må sygemeldes og derfor ikke kan få den løn, som du normalt ville have fået, hvis du havde været på arbejde, kan du have krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det kræver, at der er en ansvarlig skadevolder. Under personskader kan du finde flere oplysninger om , hvornår en anden er ansvarlig for din personskade.

Så snart du mister indtjening, kan du gøre krav på din erstatning for det mistede, også selvom du endnu ikke kender det fulde omfang af dit tab. Du skal være stillet som om, skaden ikke var sket, så du skal forestille dig, hvad din løn ville have været uden skaden, når du beregner din tabte arbejdsfortjeneste.

Det er modpartens ansvarsforsikring eller den skadevolder, der i din erstatningssag, som skal betale erstatningen. Din tabte arbejdsfortjeneste beregnes som den løn, du ville have haft fratrukket den indtægt, du rent faktisk har haft. Forskellen mellem de to poster er det, du kan kræve erstattet.

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Regnestykket laves ud fra bruttoindtægter – det vil sige din løn før skat. Det gælder uanset om udbetalingerne stammer fra din chef, kommune eller andre.

Du kan modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil den dag du igen kan arbejde som før, eller indtil der træffes en afgørelse om dit varige erhvervsevnetab.

Hvis du helt mister evnen til at komme tilbage i dit tidligere job igen – eller kun kan arbejde en smule – så skal der laves en vurdering af dit varige erhvervsevnetab. Ofte bliver der gennem Arbejdsmarkedets erhvervssikring lavet en vurdering af dette tab.

 

Overvej vejledning

Det kan være en fordel at snakke med en advokat med speciale i erstatning, så du er sikker på, at du ikke mister for eksempel muligheden for at få dækket en tabt arbejdsfortjeneste. Hos LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN står vi klar til at give dig den rette vejledning inden for tabt arbejdsfortjeneste.

Side sidst opdateret: 24.03.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Lønforskellen mellem den indtægt, du ville have haft uden skade og den indtægt, du har med skaden.

Hvornår har man krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Når der er en lønforskellen, som skyldes, at du ikke kan arbejde som før ulykken.

Hvordan beregnes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Som bruttolønforskellen.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00