Erstatning efter trafikulykke

Hjem » Personskader » Trafikulykke

Værd at vide om erstatning efter trafikulykke

Du kan ofte have krav på erstatning ved trafikulykke, også selvom du selv var skyld i ulykken. Færdselsloven siger nemlig, at bilens ejer har ansvaret for de personskader, som bilen laver, også selvom bilens ejer var helt uden skyld i ulykken. Det kaldes objektivt ansvar. Selvom du altså er helt uskyldig, og det er en anden, der ved sin kørsel volder personskade, skal der betales erstatning ved trafikuheldet. Som bilejer skal man tegne en ansvarsforsikring, ellers er bilen ikke lovlig at køre i.  Ansvarsforsikringen skal betale erstatning for personskade til den anden part i et færdselsuheld eller til en eventuel passager.

Erstatning efter trafikulykke

Du har altså krav på erstatning, selvom det var dig, der var skyld i trafikulykken. Som blød trafikant – eksempelvis en fodgænger eller cyklist – kan selv større trafikforseelser “tilgives”, hvis der er sket personskade.

I nogle tilfælde kan en uforsvarlig opførsel dog få betydning for, om du kan få erstatning ved trafikulykke, og hvor meget du kan få. Forsikringsselskabet, som skal betale erstatning ved et færdselsuheld, vil vurdere din adfærd, og det vil spille ind, hvor dumt du har opført dig. Det kan medføre, at erstatningen ved trafikuheldet bliver nedsat, men kun sjældent at du helt mister dit krav på erstatning. Hvis det er genstande, der skal erstattes, vurderes det anderledes.

Ukendt skadevolder eller flugtbilist

Nogle gange sker det, at den anden part i trafikulykken stikker af, eller at det af andre grunde ikke er muligt for dig at få oplysninger om modpartens ansvarsforsikring. I sådanne tilfælde kan du alligevel få erstatning ved trafikuheld.

Alle forsikringsselskaber deltager nemlig i en puljeordning gennem DFIM, der står for Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjer (www.dfim.dk). DFIM behandler både erstatningssager, hvor skadevolder er ukendt, eller hvor skadevolder ikke er fra Danmark men fra et andet EU-land.

Du skal dog kunne sandsynliggøre, at færdselsuheldet er forvoldt ved et andet køretøjs tilstedeværelse.

Få erstatning ved trafikuheld

Hvad skal du selv gøre?

  • Anmeld trafikulykken til politiet
  • Kontakt straks din læge eller sygehuset og få dine gener og symptomer undersøgt og skrevet ned i din journal.

Dit krav kan blive forældet

Det er i de fleste tilfælde forældelsesloven, der bestemmer, hvornår dit erstatningskrav er forældet. Man går ud fra, at du skal have anmeldt dit krav inden 3 år fra det tidspunkt, hvor du er kommet til skade.

Det er dog ikke altid nok, at du har anmeldt dit erstatningskrav. Reglerne er komplicerede, og det er vores klare anbefaling, at du drøfter med en advokat, hvor du sikrer bedst muligt, at dit erstatningskrav ikke bliver forældet.

Hvis dit erstatningskrav er forældet, betyder det, at du ikke længere kan få erstatning. Det siger derfor sig selv, at det meget vigtigt, at du har styr på reglerne, og du gør det nødvendige, så din erstatning ikke mistes.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00