Erstatning efter trafikulykke

Hjem » Personskader » Trafikulykke

Værd at vide om erstatning efter trafikulykke

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Du kan ofte have krav på erstatning ved trafikulykke, også selvom du selv var skyld i ulykken. Færdselsloven siger nemlig, at bilens ejer har ansvaret for de personskader, som bilen laver, også selvom bilens ejer var helt uden skyld i ulykken. Det kaldes objektivt ansvar. Selvom du altså er helt uskyldig, og det er en anden, der ved sin kørsel volder personskade, skal der betales erstatning ved trafikuheldet. Som bilejer skal man tegne en ansvarsforsikring, ellers er bilen ikke lovlig at køre i.  Ansvarsforsikringen skal betale erstatning for personskade til den anden part i et færdselsuheld eller til en eventuel passager.

Du har altså krav på erstatning, selvom det var dig, der var skyld i trafikulykken. Som blød trafikant – eksempelvis en fodgænger eller cyklist – kan selv større trafikforseelser “tilgives”, hvis der er sket personskade.

Hvis du er offer for en trafikulykke, hvor du påkøres bagfra, er der risiko for, at du har pådraget dig et såkaldt piskesmæld eller whiplash. Hvis du sygemeldes på grund af generne eller får varige men, kan du have krav på erstatning, men det er dig, der skal bevise, at dine symptomer stammer fra ulykken. Du kan læse mere om dette emne her.

Solo-ulykker og førerpladsdækning

Der kan også ske en trafikulykke, hvor kun du er involveret. Dette kaldes en solo-ulykke, og her kan det være en fordel for dig som bilist at være særlig forsikret i disse tilfælde. Det kan du gøre ved at tegne en tillægsforsikring med en såkaldt førerpladsdækning. Den vil forbedre din mulighed for få erstatning, hvis du kommer til skade i forbindelse med en solo-ulykke.

Det er dog vigtigt, at du læser betingelserne godt igennem, før du tegner en forsikring med førerpladsdækning, da ikke alle selskaber dækker ens. Du skal undersøge, at din førerpladsdækning også omfatter helbredelsesomkostninger, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte i en eventuel sygeperiode. Hvis den solo-ulykke, som du er involveret i, giver dig varige skader, skal forsikringen desuden dække godtgørelse for varige mén og tab af erhvervsevne.

 

Din adfærd kan få betydning

I nogle tilfælde kan en uforsvarlig opførsel dog få betydning for, om du kan få erstatning ved trafikulykke, og hvor meget du kan få. Forsikringsselskabet, som skal betale erstatning ved et færdselsuheld, vil vurdere din adfærd, og det vil spille ind, hvor dumt du har opført dig. Det kan medføre, at erstatningen ved trafikuheldet bliver nedsat, men kun sjældent at du helt mister dit krav på erstatning. Hvis det er genstande, der skal erstattes, vurderes det anderledes.

Erstatning efter trafikulykke

 

Ukendt skadevolder eller flugtbilist

Nogle gange sker det, at den anden part i trafikulykken stikker af, eller at det af andre grunde ikke er muligt for dig at få oplysninger om modpartens ansvarsforsikring. I sådanne tilfælde kan du alligevel få erstatning ved trafikuheld.

Alle forsikringsselskaber deltager nemlig i en puljeordning gennem DFIM, der står for Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjer (www.dfim.dk). DFIM behandler både erstatningssager, hvor skadevolder er ukendt, eller hvor skadevolder ikke er fra Danmark men fra et andet EU-land.

Du skal dog kunne sandsynliggøre, at færdselsuheldet er forvoldt ved et andet køretøjs tilstedeværelse.

Få erstatning ved trafikuheld

Hvad skal du selv gøre?

  • Anmeld trafikulykken til politiet
  • Kontakt straks din læge eller sygehuset og få dine gener og symptomer undersøgt og skrevet ned i din journal.

 

Dit krav kan blive forældet

Det er i de fleste tilfælde forældelsesloven, der bestemmer, hvornår dit erstatningskrav er forældet. Man går ud fra, at du skal have anmeldt dit krav inden 3 år fra det tidspunkt, hvor du er kommet til skade.

Det er dog ikke altid nok, at du har anmeldt dit erstatningskrav. Reglerne er komplicerede, og det er vores klare anbefaling, at du drøfter med en advokat, hvor du sikrer bedst muligt, at dit erstatningskrav ikke bliver forældet.

Hvis dit erstatningskrav er forældet, betyder det, at du ikke længere kan få erstatning. Det siger derfor sig selv, at det meget vigtigt, at du har styr på reglerne, og du gør det nødvendige, så din erstatning ikke mistes.

Side sidst opdateret: 16.06.2022

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg modtage erstatning, selvom jeg selv var skyld i ulykken?

Selvom det var dig, der var skyld i ulykken kan du faktisk godt have krav på erstatning. Der kan i nogle tilfælde være tale om at en erstatnning bliver nedsat på grund af egen skyld. Det vil dog kun være i sjældne tilfælde, at erstatningen helt mistes.

Hvordan er jeg dækket ved ukendt skadevolder eller flugtbilist?

Hvis du kan sandsynliggøre, at du har været udsat for en trafikulykke, hvor der har været en anden part involveret, vil du kunne få erstatning gennem puljeordningen DFIM.

Hvad er forældelsesfristen for erstatningskrav ved trafikulykke?

Fristen er 3 år fra skadestidspunktet. Erstatningssager kan dog trække ud og der findes i lovgivningen forskellige regler om, at den 3 årige frist kan forlænges eller automatisk eller ved aftale. Du bør dog altid have styr på det, for fristen først sprunget

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00