Erhvervsevnetabs­­erstatning

Hjem » Erstatning generelt » Erstatningstakster » Erhvervsevnetabserstatning

Erstatning for tab af erhvervsevne

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Er du syg efter en skade, kan du få erstatning for tabt erhvervsevne eller nedsat arbejdsevne, hvis der er en ansvarlig skadevolder. Under personskader kan du finde flere oplysninger om, hvornår en anden er ansvarlig for din personskade.

Du kan få erstatning for tabt erhvervsevne, hvis du på grund af skaden ikke kan arbejde ligesom før.

Det vigtigste er dog, om du kan tjene det samme som før ulykken. Du skal have et løntab på mindst 15 % for at få en erstatning for nedsat arbejdsevne.

Det skal være de helbredsmæssige gener, som du har fået ved ulykken, der forhindrer dig i at arbejde, som før. Begrænsningen kan være den tid, du kan holde til at arbejde, eller de opgaver, du kan holde til at udføre med skaden.

Lønmodtager eller selvstændig

Ved udmålingen af erstatningen for nedsat arbejdsevne laver man en sammenligning mellem den løn, du havde før skaden, og den løn, som du kan tjene ved at arbejde efter skaden.

Hvis du var lønmodtager, da du kom til skade, og du har haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, vil det være den løn, du kunne tjene på det tidspunkt, du kom til skade, der bliver lagt til grund, som løn før skaden.

Var du selvstændig, må man se på dine regnskaber. Der vil typisk blive set på flere regnskabsår. Man ser på, om der er et retvisende billede af din evne til at tjene en løn.

Når man skal vurdere, hvilken løn du kan tjene efter personskaden, vil der blive lagt stor vægt på, om du er blevet afklaret arbejdsmæssigt gennem kommunen, og også hvad denne afklaring har vist om din evne til at klare et arbejde og tjene en løn. Som selvstændig kan du ofte arbejdsprøves i din egen virksomhed, hvilket kan være en fordel, da du så kan holde virksomheden kørende trods din skade.

Sådan beregnes erstatning for tab af erhvervsevne

Erstatning for tabt eller nedsat arbejdsevne beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i den årsløn, du havde inden ulykken. Årslønnen bliver årligt opreguleret efter en lovbestemt reguleringssats.

Erstatningen for nedsat arbejdsevne beregnes som årsløn x erhvervsevnetabsprocent x kapitalfaktor 10.

Den beregnede erstatning nedsættes, hvis du var ældre end 29 år på det tidspunkt, hvor du kommer til skade. I den situation nedsættes din erstatning med én procent for hvert år, du var ældre end 29 år.

Hvis du var ældre end 54 år på det tidspunkt, hvor du kom til skade, skal din erhvervsevnetabserstatning nedsættes med yderligere 2 procent for hvert år, du var ældre end 54 år.

Se de aktuelle takster her.

Skattemæssige forhold ved erstatning for tab af erhvervsevne:

Erstatningen er en kapitalerstatning og udbetales typisk af én gang. Hele erstatningen for nedsat erhvervsevne er skattefri. Det er dog en god ide at gemme bilagene om udbetalingen af erstatningen, så du kan bevise overfor SKAT, at der er tale om en kapitalerstatning.

Det er din erstatning – om kreditorbeskyttelse og forholdet til din ægtefælle eller samlever

Erstatningen for tabt eller nedsat arbejdsevne er personlig for dig, og den skal hjælpe dig i fremtiden, når du ikke længere har den samme indtægt. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på din erstatning, så den rækker så længe som muligt.

Du skal sørge for at din erstatning for tabt arbejdsevne bliver sat ind på en kreditorbeskyttet konto. Vi anbefaler, at du får oprettet en ny konto særligt til din erstatning. Du skal aftale dette nærmere med din bank.  På den måde sikrer du, at det er dig, der bestemmer, hvad din erstatning skal bruges.

Du kan også overveje om hele din erstatning for nedsat eller tabt arbejdsevne skal stå på en konto i banken, eller om den står bedre andre steder. Hvis der er tale om en større erstatning, bør du overveje at oprette konti i flere pengeinstitutter, for at sikre dig, hvis banken skulle gå konkurs.

En særskilt konto til din erstatning er også en fordel i forholdet til din ægtefælle eller samlever. Det er med til at sikre, at du kan tage din erstatning med dig, hvis I skal skilles. Det kan være nødvendigt også at oprette særejeægtepagt.

Læs mere om særkontoer her.

 

Opsøg hjælp

Vi anbefaler også, at du altid drøfter med en advokat, om du godt nok dækket ind i tilfælde af skilsmisse.

En erstatningssag kan være langvarig og opslidende og i begyndelsen af forløbet, synes du måske ikke, at du har behov for at sikre dig, men senere kan det være for sent at ændre på den måde, du har valgt at indrette dig på. I løbet af en erstatningssag modtager du måske ydelser fra kommunen, fordi har været sygemeldt længe og derfor har været i et ressourceforløb eller måske får du kontanthjælp. Også her er det vigtigt, at du sikrer dig, så din erstatning bliver ved med at være din erstatning.

ressourceforløbsydelse modregning erhvervsevnetab

Din ressourceforløbsydelse kan modregnes

Som led i din sag om nedsat eller tabt arbejdsevne vil du ofte skulle arbejdsprøves i et jobafklaringsforløb. I denne periode kan du modtage ressourceforløbsydelse, som i store træk svarer til det beløb, der udbetales til en borger på kontanthjælp. Egne indtægter medfører dog normalt fradrag i din ydelse fra det offentlige, og det betyder, der kan ske en modregning i din ressourceforløbsydelse, hvis du skal arbejdsprøves i forbindelse med fastsættelsen af  erhvervsevnetab. Det kan f. eks. være tilfældet, hvis du modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller løbende erstatning for erhvervsevnetab i forbindelse med en arbejdsskadesag.

Modtager du derimod svie og smertegodtgørelse, varigt mén eller en kapitalerstatning, må kommunen ikke modregne.

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse bør du derfor holde øje med, om din kommune modregner din erstatning. Hvis kommunen modregner i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan det give anledning til at kræve yderligere erstatning fra forsikringsselskabet, som betaler erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  Når man opgør krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil erstatningen nemlig opgøres som forskellen mellem det, du kunne have fået uden skaden, og det du rent faktisk har fået. Falder din faktiske indtægt på grund af kommunens modregning, får du et større tab og dermed yderligere krav mod forsikringsselskabet.

Side sidst opdateret: 25.03.2022

Ofte stillede spørgsmål

Er erstatning for tab af erhvervsevne skattepligtig?

Det er ikke skattepligtigt, hvis det er opgjort efter erstatningsansvarsloven. I Arbejdsskadesager kan der træffes afgørelset, hvor erstatningen for erhvervsevnetab er skattepligtig.

Hvordan beregnes erstatning for tab af erhvervsevne for selvstændige?

Det afhænger af virksomhedens størrelse og hvad det er, der er virksomhedens produkt. Hvis det er virksomheds ejerens timer, der sælges, vil vurderingen kunne baseres på virksomhedens regnskaber set over et gennemsnit af eks. 3 til 5 år.

Hvordan sikrer jeg bedst min erstatning?

Du skal sikre dig dokumentation og sørg for at opgøre din erstatningskrav efterhånden som de kan dokumenteres.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00