Erhvervsevnetabs­­erstatning

Hjem » Erstatning generelt » Erstatningstakster » Erhvervsevnetabserstatning

Erstatning for tab af erhvervsevne

Er du syg efter en skade, kan du få erstatning for tabt erhvervsevne, hvis der er en ansvarlig skadevolder. Under personskader kan du finde flere oplysninger om , hvornår en anden er ansvarlig for din personskade.

Du kan få erstatning for tabt erhvervsevne, hvis du på grund af skaden ikke kan arbejde ligesom før.

Det vigtigste er dog, om du kan tjene det samme som før ulykken. Du skal have et løntab på mindst 15 % for at få en erstatning for nedsat arbejdsevne.

Det skal være de helbredsmæssige gener, som du har fået ved ulykken, der forhindrer dig i at arbejde, som før. Begrænsningen kan være den tid, du kan holde til at arbejde, eller de opgaver, du kan holde til at udføre med skaden.

Lønmodtager eller selvstændig

Ved udmålingen af erstatningen for nedsat arbejdsevne laver man en sammenligning mellem den løn, du havde før skaden, og den løn, som du ved at arbejde kan tjene efter skaden.

Hvis du var lønmodtager, da du kom til skade, og har haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, vil det være den løn, du kunne tjene på det tidspunkt, du kom til skade, der bliver lagt til grund som løn før skaden.

Var du selvstændig, må man se på dine regnskaber. Der vil typisk blive set på flere regnskabsår. Man ser på, om der er et retvisende billede af din evne til at tjene en løn.

Når man skal vurdere, hvilken løn du kan tjene efter personskaden, vil der blive lagt stor vægt på, om du er blevet afklaret arbejdsmæssigt gennem kommune, og også hvad denne afklaring har vist om din evne til at klare et arbejde og tjene en løn. Som selvstændig kan du ofte arbejdsprøves i din egen virksomhed, hvilket er en fordel, da du så kan holde virksomheden kørende trods din skade.

Sådan beregnes dit tab af erhvervsevne

Erstatning for tabt eller nedsat arbejdsevne beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i den årsløn, du havde inden ulykken.

Årslønnen bliver årligt opreguleret efter en lovbestemt reguleringssats.

Erstatningen beregnes som årsløn x erhvervsevnetabsprocent x kapitalfaktor 10.

Den beregnede erstatning nedsættes, hvis du var ældre end 29 år på det tidspunkt, hvor du kommer til skade. I den situation nedsættes din erstatning med én procent for hvert år, du var ældre end 29 år.

Hvis du var ældre end 54 år  på det tidspunktet, hvor du kom til skade, skal din erhvervsevnetabserstatning nedsættes med yderligere 2 procent for hvert år, du var ældre end 54 år.

Se den aktuelle takst ved tab af erhvervsevne her >>

Skattemæssige forhold:

Erstatningen er en kapitalerstatning og udbetales typisk af én gang. Hele erstatningen er skattefri. Det er dog en god ide at gemme bilagene om udbetalingen af erstatningen, så du kan bevise overfor SKAT, at der er tale om en kapitalerstatning.

Det er din erstatning – om kreditorbeskyttelse og forholdet til din ægtefælle eller samlever

Erstatningen for tabt eller nedsat arbejdsevne er personlig for dig, og den skal hjælpe dig i fremtiden, når du ikke længere har den samme indtægt. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på din erstatning, så den rækker så længe som muligt.

Du skal sørge for at din erstatning bliver sat ind på en kreditorbeskyttet konto. Vi anbefaler, at du får oprettet en ny konto særligt til din erstatning. Du skal aftale dette nærmere med din bank.  På den måde sikrer du, at det er dig, der bestemmer, hvordan en eventuel gæld skal afvikles.

Du kan også overveje om hele din erstatning for nedsat eller tabt arbejdsevne skal stå på en konto i banken, eller om den står bedre andre steder. Hvis der er tale om en større erstatning, bør du overveje at oprette konti i flere pengeinstitutter for at sikre dig, hvis banken skulle gå konkurs.

En særskilt konto til din erstatning er også en fordel i forholdet til din ægtefælle eller samlever. Det er med til at sikre, at du kan tage din erstatning med dig, hvis I skal skilles. Det kan være nødvendigt også at oprette særejeægtepagt.

Opsøg hjælp

Vi anbefaler, at du altid drøfter med en advokat, om du godt nok dækket ind i tilfælde af skilsmisse.

En erstatningssag kan være langvarig og opslidende og måske synes du ikke fra starten, at du har behov for at sikre dig, men senere kan det være for sent at ændre. I løbet af en erstatningssag modtager du måske ydelser fra en kommune i forbindelse med et ressourceforløb eller måske får du kontanthjælp. Også her er det vigtigt, at du sikrer dig, så din erstatning bliver ved med at være din erstatning.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00