Selvstændige

Hjem » Det hjælper vi med » Arbejdsgivere » Selvstændige

Erstatning til selvstændige

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Fra politisk hold er der et ønske om at flere danskere bliver selvstændige og starter egen virksomhed. Der gøres meget for at give dig mulighed for at drive din egen forretning, men hvis du som selvstændig kommer til skade, er du dårligere stillet end en almindelig lønmodtager.

Ønsker du at høre, hvordan Lenschow Erstatningsretten kan hjælpe dig, som er selvstændig og er kommet til skade, så kontakt os for yderligere oplysninger.

 

Selvstændige har andre forpligtigelser

Det er de færreste selvstændige erhvervsdrivende, der kan blive væk fra virksomheden, uden at det får konsekvenser for indtjeningen, og i sidste ende kan en sygemelding true din virksomheds eksistens. Derfor rammes selvstændige ofte dobbelt så hårdt, hvis de kommer til skade. Udover at have skaden at slås med, skal man også forholde sig til virksomhedens muligheder for at overleve.

Alle selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, såfremt visse betingelser er opfyldt, men som selvstændig er dette ofte en umulighed, fordi det vil ramme din virksomheds drift, hvis du ikke møder på arbejde.

Advokat Berit Møller Lenschow har oplevet, at selvstændige, der er sygemeldte, kan bliver betragtet som raskmeldte af kommunen, hvis de opholder sig på virksomhedens adresse. Det gælder også, hvis den sygemeldte ikke arbejder, eller arbejder i mindre omfang end før skaden skete. Og det kan senere få betydning i en eventuel erstatningssag.

Der sker dog skridt i den rigtige retning på området. Læs mere her

 

Gode råd til den selvstændige

Advokat Berit Møller Lenschow har disse råd til selvstændige, der ønsker at sikre sig selv bedst muligt:

  • Husk at tegne en sygedagpengeforsikring, der giver dig ret til sygedagpenge fra første sygedag. Uden forsikringen vil du først være berettiget til sygedagpenge efter 2 uger.
  • Overvej også at tegne en invalideforsikring/ erhvervsevnetabsforsikring, der giver ret til udbetaling af midlertidig invalideydelse ved nedsættelse af erhvervsevnen.
  • Overvej desuden en ulykkesforsikring med en god høj forsikringssum.
  • Hvis skaden allerede er sket, er det en god ide at planlægge, hvordan du vil komme igennem sygeforløbet og samtidig være realistisk med, hvad du kan og ikke kan. Vær opmærksom på, at du kan få erstattet den ekstra lønudgift, som du måske har en til vikar i en periode, hvis der er en ansvarlig skadevolder for din sygdom.

 

Hvad betyder det at få tilkendt i fleksjob i egen virksomhed – og vil du det?

Hvis du som selvstændig har været sygemeldt i længere tid f.eks. efter en personskade, og du har fået varige gener og funktionsbegrænsninger i forhold til din arbejdsevne, kan det være nødvendigt at forholde sig til, hvordan arbejdslivet skal fortsætte.  Skal der foretages strukturelle tilpasninger, skal du have hjælp eller må du simpelthen opgive at være selvstændig på grund af skaden?

Som en del af denne proces, vil din kommune måske foreslå dig at overveje et fleksjob i egen virksomhed. Det kan føles som en god ide, men inden du beslutter dig, bør du gennemtænke, hvad det betyder for dig og din fremtid. Først og fremmest er det vigtigt, at du forstår, hvad ordningen går ud på.

Ved det traditionelle fleksjob forstår man en løntilskudsordning, hvor man er ansat i en virksomhed, der betaler løn for de timer, du arbejder, og hvor kommunen derudover betaler et månedligt tilskud til dig som person. Sådan er det ikke for selvstændige, som ønsker fleksjob i egen virksomhed. Her er der nemlig reelt tale om et såkaldt tilskud til den selvstændiges virksomhed og ikke et fleksjob, som mange opfatter det.

Derfor skal du træde varsomt inden for dette område. Kriterierne for at modtage tilskud til selvstændig virksomhed og den økonomi, der følger med, er nemlig meget anderledes end de tilskudsregler, der gælder ved det ordinære fleksjob.

Økonomiske forskelle

Når kommunen skal vurdere om en person er berettiget til et almindeligt fleksjob, vil man vurdere arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv. Naturligvis under hensyntagen til de funktionsbegrænsninger, den enkelte har.  Det afklares herigennem, hvilke arbejdsopgaver den enkelte kan klare og i hvor mange timer.

Betingelserne for at få ret til tilskud til selvstændig virksomhed er lidt anderledes. Din erhvervsevne bedømmes for det første i forhold til egen virksomhed og ikke bredt som ved det almindelige fleksjob. Dernæst skal du have haft virksomheden i 12 måneder.

Økonomisk vil du også stå anderledes, end hvis der er tale om et ordinært fleksjob. I stedet for et fast forudberegnet tilskud, baseret på den ansættelseskontrakt, der er indgået og i perioder med ledighed, ledighedsydelse, vil tilskuddet blive beregnet med et grundbeløbet, som pt udgør 141.206 kroner (2019 takst). Dette beløb nedsættes med 30 % af virksomhedens beregnede årsindtægt og anden arbejdsindtægt.

 

Tilskud eller fleksjob?

Det kan være svært helt at gennemskue, hvad der er kommunens plan med dig. Derfor kan det være en god ide selv at prøve at følge lidt med i, hvad der bliver sagt og skrevet.

Her er nogle af ting du kan holde øje med:

  • Kommunen kræver ikke, at du skal i afklaring og spørger i stedet til din virksomheds regnskabstal.
  • Hvilke ord bliver der brugt i brevene fra kommunen? Står der ”Tilskud til selvstændig virksomhed” skal du være opmærksom.
  • Kig efter om der er henvist til Beskæftigelsesindsatslovens § 70g.

 

Hvis du ikke mere er selvstændig

Hvis du bliver tilkendt tilskud til selvstændig virksomhed og efterfølgende nedlægger din virksomhed og ønsker at arbejde inden for en anden branche eller et andet sted, så mister du samtidig retten til fleksjob.

Det skyldes, at du i tilskudsordningen for selvstændige ikke gennemgår den samme arbejdsafklaring, som den man gennemgår for at få tilkendt et ordinært fleksjob. Et af kravene for tilkendelse af fleksjob er, at alle forsøg på at fastholde dig i ordinær beskæftigelse er forsøgt. Da det ikke er et krav for at opnå ”fleksjob” i egen virksomhed, vil du ikke kunne opfylde dette. Det betyder, at du er nødt til at gennemgå en ny arbejdsafklaring for at få tilkendt et ordinært fleksjob.

Er ”fleksjob” i egen virksomhed en god løsning for dig?

Tilskud til selvstændige kan i visse tilfælde være en god løsning. Har du haft en mindre virksomhed med en mindre omsætning, før du kom til skade, og ønsker du at fortsætte den på dette niveau eller lavere, så kan tilskud til selvstændige være en god løsning for dig.

Er du ikke i den situation, eller er du i tvivl, så overvej grundigt, hvad du vil. Det kan være en god ide at tage en drøftelse med en revisor og en advokat med speciale indenfor for området, så du kommer helt i mål. Få lagt budget for det betyder for dig økonomisk, kan du løbe rundt for dig, og kan du reelt klare helbredsmæssigt at fortsætte din virksomhed som før?

 

Medhjælpende ægtefælle

En medhjælpende ægtefælle, som ønsker fleksjob i ægtefællens virksomhed, vil som udgangspunkt være omfattende af samme regelsæt og dermed samme betingelser.

Siden 2008 har det kun været muligt at blive ansat i fleksjob som lønmodtager i sin ægtefælles personligt ejede virksomhed. Denne ordning er udvidet fra 2021, så man fremover også kan komme i fleksjob i sin ægtefælles selskab.

Fleksjob i ægtefælles virksomhed vil i begge tilfælde være omfattet af reglerne for ansættelse i fleksjob med fleksløntilskud som lønmodtager. En person kan fortsat ikke blive ansat som lønmodtager i fleksjob i en virksomhed, som pågældende selv er medejer af, da vedkommende betragtes som selvstændig. I stedet kan man få tilskud til selvstændige, hvis betingelserne er opfyldte.

 

Til sidst får du 3 gode råd inden du beslutter dig:

  • Kend din virksomhed og vær realistisk om din egen situation.
  • Find ud, at hvad der er kommunens plan med dig.
  • Rådfør dig med revisor og advokat. Overvej også din egen læge.

Side sidst opdateret: 13.04.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke forsikringer bør man have som selvstændig?

Man bør som minmum tegne en arbejdsskadeforsikring. Derudover vil det afhænge af virksomhedens størrelse og hvilken virksomhed, der er tale om. Det kan være relevant både at beskytte virksomhedens ejer og omsætningen i virksomheden.

Hvad bør jeg overveje i forhold til fleksjob som selvstændig?

Der kun begrænsede muligheder for at opnå fleksjob i egen virksomhed som selvstændig. Du bør derfor overveje om det er realistisk at fortsætte din egen virksomhed eller om du i stedet skal overveje at lukke din virksomhed eller finde en, der kan overtage den.

Hvem bør jeg konsultere, når jeg overvejer fleksjob som selvstændig?

Det er god nok at tale med din revisor og en advokat med erfaring indenfor personskadeerstatning.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00