Person­­forsikringer

Hjem » Det hjælper vi med » Privatpersoner » Personforsikringer

Dine egne forsikringer

Vær opmærksom på, at der i dine egne forsikringer kan være dækning i tilfælde af en skade. I din forsikringspolice kan du læse, hvordan du er dækket. Her kan der blandt andet stå, hvor stor en méngrad, du skal have, og hvor stor et beløb, du er dækket for, hvis du kommer til skade.

Hvis du har været udsat for en skade, hvor en anden part har været involveret, vil der både være krav på erstatning fra din egen forsikring og modpartens forsikringsselskab.

Flere typer forsikringer

Det er muligt at tegne forskellige typer forsikringer, som kan gavne dig ved en skade.

En ulykkesforsikring dækker en skade, som er sket ved en ulykke. En ulykke defineres som en pludselig skade, der forårsager personskade.

En erhvervsevnetabsforsikring kaldes også en arbejdsudygtighedsforsikring, og det er en forsikringsordning, der typisk er typisk tilknyttet en pensionsordning. Den udbetales, hvis du har været sygemeldt i en længere periode. Det er forsikringsaftalen, der bestemmer, hvad der gælder for ordningen, men mange af vilkårene er dog ensrettet og minder derfor om hinanden.

Det vil typisk være sådan, erhvervsevnen skal være nedsat med 50 % eller mere for at der kan ske udbetaling fra ordningen.

Hvis du får fuld løn fra din arbejdsgiver og ordningen er tegnet gennem din arbejdsgiver, vil erstatningen i første omgang blive betalt til din arbejdsgiver. Det sker for at dække nogle af din arbejdsgivers lønudgifter.  Hvis du er syg i længere tid og har arbejdsgiveren ikke længere har pligt til at betale løn til dig, vil erstatningen i stedet blive udbetalt til dig direkte.

Husk din ulykkesforsikring

Hvis du kommer til skade, bør du også undersøge om det er en skade, som din ulykkesforsikring dækker, da du også kan have krav på mén-erstatning derfra.

Erstatningen beregnes ud fra en såkaldt mén-tabel, som forsikringsselskaberne følger, og den forsikringssum, du har aftalt med selskabet. Hvis forsikringssummen for eksempel er aftalt til 1.000.000 kroner, og du har fået anderkendt din skade med en mengrad på 5 %, skal du derfor have 50.000 kroner i erstatning.

Læs mere om varigt mén.

Anmeldelse af din skade

Det er vigtigt at du er omhyggelig med din anmeldelse. Små nuancer kan blive forskellen mellem om skaden bliver anerkendt eller ej. Du har kun et forsøg, da der typisk blive lagt mest vægt på dine første oplysninger til forsikringsselskabet.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00