Erstatning Arbejdsskade Ryg

Hjem » Personskader » Arbejdsskade » Erstatning Arbejdsskade Ryg

Du kan have krav på erstatning efter en rygskade

Rygbelastende arbejde med mange tunge løft i løbet af et mangeårigt arbejdsliv kan medføre kroniske lænderygsmerter, der kan ankendes som en arbejdsskade og kan medføre, at du har ret til en erstatning. Det gælder også ved en ulykke f. eks. fald fra et stillads eller lignende, hvor du er på arbejde og har brækket ryggen som følge af faldet.

En arbejdsskade skal være sket i forbindelse med dit arbejde. Mere konkret skal rygskaden være sket i forbindelse med opgaver eller tid, som er foregået i det, man juridisk kalder for arbejdsgiverens interesse.

Kommer du til skade med ryggen, kan du derfor anmelde skaden som en arbejdsskade og søge erstatning for de varige gener, du har efter arbejdsskaden. Det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde skaden, hvis der er tale om en ulykke og din læge, hvis den skade, du vil anmelde skyldes rygbelastende arbejde over en længere periode. Det er dig, der skal bevise, at din rygskade skyldes arbejdet, som du har udført eller en ulykke, der er sket på dit arbejde.

 

Du kan have flere krav på erstatning

Når du udsættes for en arbejdsskade som følge af rygbelastende arbejde eller kommer til skade med ryggen, kan du have ret til flere typer erstatning. Måske har du ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, fordi du mister lønindtægter i en periode, hvor du sygemeldes, måske har du ret til at få dine udgifter til smertestillende medicin dækket, og er der tale om mere end forbigående smerter i ryggen og måske bevægeindskrænkninger og udstråling til ben og fødder grundet en diskusprolaps efter en arbejdsbetinget lidelse eller en arbejdsulykke, kan du også have ret til erstatning for varigt mén og evt. erhvervsevnetab.

Et varigt mén vurderes med udgangspunkt i en tabel, som arbejdsmarkedets erhvervssikring, tidligere arbejdsskadestyrelsen, har udarbejdet. Tabellen beskriver de typiske gener og procentangiver méngraden afhængig af hvor slemme generne er. Du skal have et varigt mén på minimum 5 % eller derover, før dine rygsmerter kan udløse erstatning for varigt efter en arbejdsbetinget lidelse eller en arbejdsulykke.

Det er arbejdsmarkedets erhvervssikring, der træffer afgørelse om, hvorvidt din skade kan anerkendes som en arbejdsskade, om du har fået varigt mén og evt. i værste fald erhvervsevnetab.. Såfremt du ikke kan acceptere en afgørelse fra Arbejdsmarkedets erhvervssikring, skal du inden 4 uger fra datoen for den afgørelse, du vil klage over, klage til Arbejdsmarkedets erhvervssikring. Arbejdsmarkedets erhvervssikring vurderer om din klage giver anledning til at genvurdere afgørelsen. Hvis Arbejdsmarkedets erhvervssikring fastholder sin afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen.

Arbejdsmarkedets erhvervssikring tager ikke stilling til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte godtgørelse. For at gøre disse krav gældende skal du yderligere bevise, at din arbejdsgiver er erstatningsansvarlig som følge af uagtsom adfærd i forbindelse med arbejdets udførelse eller arbejdsstedets indretning.

 

Overvej en advokat

En arbejdsskade kan være kompliceret lovmæssigt, og der er en række frister, som både din arbejdsgiver og du skal overholde for, at din rygskade kan anerkendes som en arbejdsskade.

Netop gener fra ryggen er svære at få anerkendt som arbejdsskade og anerkendes kun sjældent som en arbejdsskade. Det skyldes, at rygsmerter er en af de hyppigste sygdomme, som folk går til læge med og sygemeldes for og ryggenerne kan have mange andre årsager end de opgaver, du udfører på din arbejdsplads.

Det er cirka hver femte arbejdsskade, der anmeldes som er en rygskade, men en stor del får afslag på erstatning for deres smerter i ryggen.

Erfaringer viser, at chancerne for at få den erstatning, som den tilskadekomne har krav på som følge af rygbelastende arbejde stiger, når den tilskadekomne modtager juridisk rådgivning fra start.

Hos Lenschow Erstatningsretten tilbyder vi dig en gratis vurdering af dine erstatningsmuligheder som følge af en gener fra ryggen. Du kan altid kontakte os. Det gælder også ved personsager, der involverer erhvervssygdomme opstået i forbindelse med rygsmerter.

Vi kan også hjælpe dig med at klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med en afgørelse i sagen, som arbejdsmarkedets erhvervssikring har truffet.

 

 

Læs mere om de forskellige personskadetyper via nedenstående links:

Trafikulykke

Voldsskade

Arbejdsskade

Piskesmæld

Patientskade

Anden personskade

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00