Piskesmæld­s­erstatning

Hjem » Personskader » Piskesmæld

Værd at vide om erstatning ved piskesmæld

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Et piskesmæld ses oftest ved trafikulykker men også ved vold samt faldskader. Bliver du sygemeldt som følge af generne, eller har du fået varige gener, kan du have mulighed for at få erstatning ved piskesmæld.

Det er dig, der skal bevise, at en ulykke har givet dig symptomer på piskesmæld.  Det kan være en svær opgave at stå med alene. For at få erstatning for piskesmæld skal du fra start til slut være meget opmærksom på at få sikret de nødvendige beviser.

Få hjælp til erstatning ved piskesmæld

Det skal du gøre

  • Anmeld ulykken til politiet
  • Hvis du har været udsat for en ulykke, så søg læge eller skadestue hurtigst muligt  og indenfor de første 72 timer efter ulykken
  • Sørg for, at alle dine symptomer bliver undersøgt og registreret. Hvis du oplever nye symptomer indenfor de første dage kontakt da straks lægen, så de nye symptomer kan blive registret i din journal.
  • Selvom  lægen ikke kan give dig medicin eller henvise til behandlinger, som helbreder dig, er det vigtigt, at dine symptomer og gener fortsat fremgår af lægens journal. Det er vigtigt, at man ikke får opfattelsen af, at du blevet rask eller har fået det bedre, hvis det ikke er sådan, du rent faktisk oplever det.
  • Skriv dagbog
  • Få kontaktoplysninger på vidner. Ulykkesforløbet kan få betydning, når du skal bevise, at dine gener fra nakken er opstået netop her.

 

Overvej advokathjælp

Overvej om du har brug for en advokat, der kender reglerne. Det vil ofte forbedre dine muligheder for at få erstatning ved piskesmæld, hvis du involverer en advokat tidligt i forløbet. Advokaten kan hjælpe dig med at sikre, at du har de beviser, der skal til, når beløbet for dit erstatningskrav skal gøres op.  En god tommelfingerregel – jo tidligere du får advokatbistand, jo bedre står du ofte. Det kan derfor spille ind på din erstatnings størrelse.

Der kan være spørgsmål om erstatning, både på kort og langt sigte. Det kan være godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og på langt sigt varigt mén samt endda tabt erhvervsevne eller i værste fald dødsfald.

Side sidst opdateret: 06.03.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan sikrer jeg beviser på mit piskesmæld?

Det er vigtigt at ulykken er beskrevet præcist og at du derudover kommer påsygehuset inden for 72 timer. Derudover bør dine skade fortløbende kunne aflæses i journalmaterialet hos egen læge eller andre behandlere.

Hvor meget kan man få i erstatning ved piskesmæld?

Der skal foretages vurdering af det varige mén i henhold til Arbejdsmarkedets erhvervssikringssinrings vejlende méntabel. Mengraden vil typisk ligge på 5 til 15%. erstatningen beregnes ud fra den gældende takster, som reguleres een gang om året.

Hvor hurtigt skal jeg sundersøges efter en ulykke?

Inden for 72 timer.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00