Psykisk arbejdsskade erstatning

Hjem » Personskader » Arbejdsskade » Psykisk Arbejdsskade Erstatning

En psykisk arbejdsskade kan give erstatning

Imens mange kender muligheden for at få erstatning ved en fysisk arbejdsskade, så er det stadig nyt for flere, at en psykisk belastning også kan anerkendes som en arbejdsskade.

Før arbejdsmarkedets erhvervssikring anderkender en psykisk påvirkning som en psykisk arbejdsskade, kræver det, at der i forbindelse med dit arbejde sker en personskade som følge af en hændelse eller psykiske belastninger på jobbet.

Du skal kunne dokumentere, at der er en årsagssammenhæng mellem din psykiske sygdom og den pågældende episode eller påvirkning på jobbet, og at denne påvirkning har medført en psykiske skade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis om anerkendelse af psykiske skader er restriktiv og er som udgangspunkt begrænset til anerkendelse af psykisk sygdom i form af PTSD eller en depression.

Foruden de krav, der stilles til diagnosen på den psykiske sygdom stiller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring krav om, at påvirkningen skal have en vis styrke og karakter, før den kan betegnes som hørende under kategorien af psykiske arbejdsskader. Der skal være tale om traumatiske begivenheder eller situationer af kortere tidsperiode.

Det kunne for eksempel gælde en soldat, der er på en udsendelse eller en ansat på et bosted, der udsættes for et overfald eller trusler.

 

 Juridisk hjælp gavner din sag

Der kan være flere årsager til, at en ansat udvikler en psykisk skade. Her gælder både en ulykke, trusler og vold, men også ting som chikane og mobning kan medføre retten til erstatning.

Hver enkelt sag inden for området af psykiske arbejdsskader er baseret på en konkret vurdering, og det er ofte en jungle at finde rundt i arbejdsskadesikringsloven selv. Som skadelidt anbefaler vi derfor, at du overvejer at få en advokat med speciale i området til at se på din sag. Hos Lenschow Erstatningsretten giver vi dig gerne en gratis forhåndsvurdering.

Nogle af de psykiske tilstande, som der oftest fører til udbetaling af en erstatning i forbindelse med en psykisk arbejdsskade er posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og depression.

Igen er det dog en individuel vurdering fra sag til sag, hvor det, den hændelse, du har været udsat for og hvor hurtigt efter , at du udvikler symptomer på sygdom spiller ind og vurderes. Nogle ansatte mobbes måske så voldsomt, at de udvikler en krisereaktion – og så kan det i nogle tilfælde udvikle sig til en personskade, der skal anerkendes som en arbejdsskade, fordi det er sket på dit arbejde.

 

Har du været udsat for vold på jobbet

Nogle ansatte udsættes for vold på deres arbejde, og dette begreb dækker både den rent fysiske af slagsen, hvor den ansatte måske sparkes eller slås på, men vold kan også dække over at spytte eller kradse samt det at få kastet ting efter sig.

Volden skal udgøre en reel fare og have et højt trusselniveau, og den skal rette sig direkte mod den skadelidte, før der kan kræves erstatning for psykiske mén. Også sager, hvor børn overfalder for eksempel pædagoger på opholdssteder kan anerkendes som er en arbejdsskade, og den, der angriber den ansatte behøver ikke være bevidst om sine handlinger. Det kan således for eksempel også være en dement.

Hvis du har været udsat for vold på dit arbejde, skal du også huske at anmelde skaden til Erstatningsnævnet.

Ved trusler gælder det også, at de skal være alvorlige, men det spiller ikke ind, hvorvidt skadevolder vil gøre alvor af truslen eller ej. Det psykiske ubehag er det samme. Normalt ser man på, om den skadelidte objektivt set har været i fare eller i risiko derfor. Det kan være, hvis du reelt har haft grund til at frygte for dit liv.

 

Har du været ude for en ulykke på jobbet

Andre ting kan også ende i en psykisk arbejdsskade, og disse kan ofte også anerkendes som en sådan, hvis du har psykiske gener.

Det kan være, hvis den ansatte har været udsendt som soldat eller hvis den ansatte eksempelvis har udført livredende førstehjælp, men hvor det ikke indenfor den pågældendes almindelige arbejdsopgaver.

 

Har du været udsat for mobning og stress

Grovere tilfælde af mobning og chikane kan også anerkendes som en arbejdsskade og føre til psykiske sygdomme. Særligt hvis det er en overordnet, der er skadevolder.

Stress alene kan normalt ikke anerkendes som en psykisk arbejdsskade, da den anses for at høre under almindelige psykiske reaktioner eller psykiske gener, og ikke medregnes inden for området af psykiske sygdomme.

 

Sådan anmelder du en psykisk arbejdsskade

Hvis du bliver psykisk syg på grund af dit arbejde, skal det anmeldes som en arbejdsskade.

Anmeldelse af arbejdsulykker skal foretages af din arbejdsgiver til dennes forsikringsselskab.

Anmeldelse af en erhvervssygdom foretages af din egen læge

Anmeldelse foretages direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er tale om en erhvervssygdomme.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager anmeldelsen af din arbejdsskade eller erhvervssygdom, får du inden for fem dage et svar om, at anmeldelsen er modtaget, og at sagen behandles.

Det er din arbejdsgivers pligt at anmelde arbejdsulykker, og det sker via det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk. Pligten gælder både virksomheder og organisationer. Du kan også selv anmelde en psykisk skade, hvis din arbejdsgiver har undladt eller forsømt dette.

Har du været hos din egen læge i forbindelse med arbejdsskaden, har denne pligt til at anmelde psykisk sygdom som en arbejdsskade, hvis de psykiske mén kan være sket på grund af dit arbejde. Dette gælder også, hvis du har arbejdet for flere forskellige arbejdsgivere. Du kan også her vælge selv at anmelde skaden.

Findes den virksomhed, hvor du arbejdede, da arbejdsskaden skete, ikke længere, eller er den gået konkurs, eller hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde arbejdsskaden, kan du også her selv anmelde skaden.  Det være relevant at hjælp fra dit fagforbund eller en anden rådgiver til at anmelde arbejdsskaden.

 

Husk at overholde fristerne

Selvom der er forskellige aktører, der har pligt til at anmelde en arbejdsskade for dig, skal du stadig selv være opmærksom på, at det sker indenfor fristen. Se nærmere nedenfor. Det er nemlig dine erstatningsmuligheder, der risikerer at gå tabt, hvis skaden ikke anmeldes rettidigt.

Fristen for at anmelde en arbejdsskade er senest 1 år, efter skaden er sket. Fristen på 1 år regnes fra datoen for din arbejdsulykke, eller fra det tidspunkt, hvor du blev syg som følge af dine psykiske gener og at du er blevet bekendt med det kan skyldes dit arbejde. Det kan f. eks. være, fordi din læge har sagt til dig, at en eller flere psykiske sygdomme kan skyldes dit arbejde. Hvis fristen på 1 år bliver overskredet, mister du måske retten til erstatning, da det kan betyde. at sagen afvises og slet ikke bliver behandlet

Hvis du kan bevise, at din skade skyldes dit arbejde, og du har et varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden, ser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dog bort fra fristen, og du har alligevel mulighed for at få erstatning.

Trafikulykke

Voldsskade

Arbejdsskade

Piskesmæld

Patientskade

Anden personskade

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00