Varigt mén erstatning

Værd at vide om varigt mén

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis du kommer til skade, er der risiko for, at du får varige mén af ulykken. Du kan få en godtgørelse for varigt mén, hvis der er en ansvarlig skadevolder, og du selv har tegnet en ulykkesforsikring, eller hvis du er kommet til skade på dit arbejde. Under personskader kan du finde flere oplysninger om, hvornår en anden er ansvarlig for din personskade.

Du kan finde flere oplysninger om dine egne forsikringer her og  læse mere om arbejdsskader her.

Den erstatning, du får for varige mén, skal dække de gener, smerter og ulemper, som du oplever efter ulykken, og de begrænsninger ulykken giver dig i dit daglige liv. Erstatningen udregnes efter din såkaldte méngrad, altså graden af hvor meget du er kommet til skade.

Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis dine gener svarer til en méngrad på 5 % eller mere. Vurderingen foretages typisk ud fra en speciallægeeklæring og den vejledende méntabel fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Den erstatning, du skal have for varigt mén, fastsættes ud fra hvor meget, du er kommet til skade. Det kalder man som nævnt en méngrad, og der betales efter en fast beløbsmæssig takst. Godtgørelse for varigt mén kan være enten bestemt i loven, eller det kan være aftalt med dit forsikringsselskab.

varigt mén erstatning

Speciallæge

For at finde frem til graden af dit varige mén, vil det typisk være nødvendigt at få en vurdering af dine skader hos en speciallæge. Speciallægen laver en redegørelse af dine skader, og han beskriver, hvordan dit liv og helbred er blevet påvirket.

Normalt fastsættes méngraden, når din tilstand efter en ulykke er stabil. Det vil sige, når man ikke længere forventer, at din skade bliver bedre eller værre af sig selv eller ved behandling. Der vil ofte gå mindst 1 år, før vurderingen af, hvor du befinder dig på en méntabel, foretages. Herefter kan mengraden og din erstatning udregnes.

Et varigt mén fastsættes ud fra procenterne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 og så videre, i stigende intervaller med fem procent, indtil graden når 100 %. Normalt ligger den højeste grad af varigt mén på 100 %, men i ganske særlige tilfælde kan et varigt mén blive vurderet til 120 %.

 

Erstatning ved post commotio syndrom

Hvis du kommer til skade og får en hjernerystelse, kan du også have krav på erstatning, hvis der er en ansvarlig skadevolder, og du selv har tegnet en ulykkesforsikring, eller hvis du er kommet til skade på dit arbejde. De senfølger, som du kan få efter en hjernerystelse betegnes post commotio syndrom, og de kan give dig store gener i din dagligdag. Cirka 25.000 danskere rammes årligt af en hjernerystelse, og heraf får cirka hver 10. tilskadekomne post commotio syndrom.

Generne ved post commotio syndrom kan ikke ses med det blotte øje eller på røntgen, og det er derfor afgørende, at du har styr på din dokumentation, så du placeres på den rette mengrad og får den erstatning, som du har krav på. Ofte vil det være en fordel at kontakte en advokat med speciale i emnet og få den rette vejledning fra start.

udbetaling af mengrad erstatning

Hvis du får det værre

Hvis din skade forværres, eller der kommer nye gener, kan du have mulighed for at få din erstatningssag og din godtgørelse for varigt mén genoptaget. Det vil dog kræve, at du kan bevise, at der er sket en forværring af dit helbred, og at denne forværring skyldes skaden.

Det vil dog typisk være temmelig vanskeligt at bevise, at der er sket en helbredsmæssig forværring, og derfor er det bedst, at få sagen helt færdigbehandlet, inden den bliver afsluttet.

 

Udbetaling af méngrad erstatning

Når din sag er behandlet og dit krav på erstatning i forbindelse med méngrad er fastsat, kan du få din erstatning udbetalt.

Da skaderne skal være varige, før der udbetales erstatning for méngrad, vil der ofte gå lidt tid, før lægerne kan udtale sig om dine varige gener. I nogle sager vil der gå nogle måneder, mens der i andre kan gå op til et år eller mere.

Er der tale om en arbejdsulykke, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring desuden først anerkende din skade som en arbejdsulykke. Først herefter sker din udbetaling af méngrad. Det samme er tilfældet med din ulykkesforsikring, hvor det er et krav, at den hændelse, der har ført til, at du har et varigt mén, skal kunne betegnes som en ulykke.

Når din erstatning udbetales, vil det ofte ske automatisk til din Nemkonto, men vi anbefaler, at du i stedet opretter en særkonto til din udbetaling for varige méngrad. På en særkonto er pengene særligt beskyttet, og det er tydeligt, at pengene er udbetalt med et særligt formål.

Du bør derfor oprette en kreditorbeskyttet konto, og hvis du har købt nogle større ting for de penge, som du har fået for din méngrad, skal det fremgå af købspapirerne, at der er betalt med kreditorbeskyttet personskadeerstatning.

Læs mere om særkontoen her.

Se den aktuelle takst for varigt mén her >>

Side sidst opdateret: 06.01.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fastsættes mengraden efter en skade?

På baggrund af de lægelige oplysninger om din skade, en speciallægeerklæring og arbejdsmarkedets erhvervssikring vejledende méntabel.

Hvordan dokumentere jeg mine mén?

Ved hjælp af de lægelige oplysninger.

Hvornår udbetales erstatning for varige mén?

Når det kan dokumenteres, at der vil være varige skader.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00