Erstatning ved hundebid

Hjem » Personskader » Anden personskade » Erstatning ved hundebid

Sådan er reglerne for erstatning ved hundebid

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

En hundeejer har pligt til at tegne en ansvarsforsikring på sin hund. Det står i Hundeloven. Hundeansvarsforsikringen skal dække de skader, som hunden forvolder på personer eller på ting.  Det kan  f. eks.  være, hvis du bliver udsat for hundebid eller væltet omkuld. Det kan være af en hun, der er løs hund eller som er i snor, men som er uden for ejerens kontrol. Her kan du have krav på erstatning ved hundens besidder eller ejer, og det er den tilknyttede ansvarsforsikring, der skal betale erstatningen.

Erstatning for hundebid og deraf personskade betales efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Der kan være tale om godtgørelse og erstatning for  svie og smerte, varigt mén samt  tabt arbejdsfortjeneste og varigt erhvervsevnetab.

Læs mere om erstatning.

Vi ser en del tilfælde med personer, der er blevet bidt af en hund eller væltet af en hund,  I nogle tilfælde er skaderne så alvorlige, at det giver varige gener i form af ar eller varigt funktionstab.  Det er ikke altid til at forudse, hvordan en skade udvikler sig, og det er derfor vigtigt, at du sikrer dig  bedst muligt fra starten, hvis du bides af en hund og senere får brug for at rejse et krav om erstatning for hundebid.

Bliv klogere på mulighederne for erstatning ved hundebid

Sådan sikrer du dig bedst muligt

Få kontaktoplysninger på hundens besidder og bed vedkommende om at anmelde sagen til den lovpligtige ansvarsforsikring på hunde.

Opsøg straks efter hundebiddet en skadestue eller din egen læge for at blive undersøgt. Husk at beskrive alle symptomer.  Tjek at oplysningerne står korrekt i journalen. Bed om adgange til at læse den og få lægen til at rette evt. faktuelle fejl. Det kan få betydning senere og i det værstefald komme dig til skade erstatningsmæssigt, hvis bidepisoden ikke er beskrevet korrekt.

Læs mere om lægejournalen i denne artikel.

Få oplysninger på vidner eller eventuelle videooptagelser og/eller fotos af episoden, hvor du udsættes for et hundebid.

Disse detaljer skal du bruge senere, når du skal bevise, at ulykken er sket, og hvilke skader du har fået ved hundebiddet.

Husk også anmelde til  din egen ulykkesforsikring.

erstatning ved hundebid

Ukendt ejer eller besidder eller uforsikrede hunde

Kender du ikke besidderen af den hund, som har bidt dig, eller er hunden ikke forsikret, kan du anmelde skaden til FAH, der står for ​Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af Lovpligtig Ansvarsforsikring af Hunde.

Hos FAH anmelder du din skade elektronisk, hvorefter der tages stilling til, om skaden kan anerkendes, og om du har krav på erstatning for hundebid.

Husk at du også her skal sørge for at blive grundigt undersøgt på skadestuen eller hos egen læge.  Når hundens besidder ikke har været i nærheden, da du blev bidt af hunden, og du eller ejeren derfor ikke har haft mulighed for identificere hinanden, kan det være ekstra vigtigt at kunne dokumentere episoden, herunder at du er blevet bidt, hvornår det skete og hvilken slags hund, der var tale om. Du bør også overveje, om der skal ske anmeldelse af forholdet til politiet.  

Din erstatning nedsættes eller mistes på grund af egen skyld

Du skal kunne bevise, at det er en bestemt hund, du er blevet bidt af. Er hunden kommet op at slås med en anden hund, og opstår der tvivl om, hvilken hund du er blevet bidt af, kan det betyde, at din erstatning nedsættes eller helt falder bort. Du kan f. eks. ikke få erstatning for de skader din egen hund eller en hund, du har i din varetægt, forvolder på dine ting eller din person.

Du kan også risikere, at din erstatning bliver nedsat eller falder væk, hvis du selv er skyld i, at du udsættes for et hundebid. Du kan f.eks. ikke få erstatning, hvis du forsøger at skille to hunde ad, der slås, og du bliver bidt af en hund i den forbindelse.  Det samme gør sig gældende, hvis du går indtil en vagthund uden lovligt ærinde og i den forbindelse bliver bidt.  En indbrudstyv vil derfor ikke kunne kræve erstatning fra ansvarsforsikringen, fordi han bliver udsat for et hundebid, imens han bryder ind i dit hus.

Generelt skal der dog meget til, for at du får nedsat din erstatning, som det fremgår af eksemplerne, og erstatningen vil for det meste enten falde helt væk eller kunne kræves i fuldt omfang.

hundebid erstatning

Hundeejer og hundebesidder

I hundeloven omtaler man både hundeejeren og hundebesidderen. Denne grænsedragning har ingen betydning for vurderingen af, om der er erstatningsansvar for hundebid, da loven siger, at der er ansvar på objektivt grundlag. Det har dog betydning for hvem, der kan kræve erstatning for hundebid fra forsikringen.  Ejeren vil typisk være registreret som ejer, hvorimod det ikke nødvendigvis er tilfældet med en besidder.

En person, som lovgivningsmæssig betragtes som besidder vil ikke kunne kræve erstatning, selvom vedkommende f.eks. bliver bidt af den pågældende hund.  For at være besidder skal du have haft hunden i din varetægt i ca. 17 til 18 timer.

Kontakt os hvis du har spørgsmål.

Side sidst opdateret: 25.03.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg er blevet bidt af en hund uden forsikring eller ejer?

Du skal anmelde en skade til puljeordningen FAH.

Hvad er forskellen mellem hundeejer og hundebesidder?

Det er hundeejeren, der har pligt til at sikre, at hunden er ansvarsforsikret.

Hvordan sikrer jeg mig beviser i forbindelse med et hundebid?

Du skal sørge for komme på skadesstuen og du skal sikre dig oplysninger om hundens race, navn mv. og du skal sikre kontaktoplysninger på evt. vidner.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00