Anmeldelse af arbejdsskade

Hjem » Personskader » Arbejdsskade » Anmeldelse af arbejdsskade

Når du vil anmelde en arbejdsskade

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis du er udsat for en arbejdsulykke eller bliver syg på grund af dit arbejde, skal du anmelde det som en arbejdsskade. Anmeldelse af arbejdsulykker skal ske til din arbejdsgivers forsikringsselskab, og i visse tilfælde  direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Erhvervssygdomme anmeldes altid  direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager anmeldelsen af din arbejdsskade eller erhvervssygdom, får du inden for fem dage et svar om, at anmeldelsen er modtaget, og at sagen behandles.

Anmeldelse af arbejdsulykke

Det er din arbejdsgivers pligt at anmelde arbejdsulykker, og det sker via det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk. Pligten gælder både virksomheder og organisationer. Du kan også selv anmelde en skade, hvis din arbejdsgiver har undladt eller forsømt dette.

Hvis din skade skyldes sygdom, har din din egen læge eller din tandlæge pligt til at anmelde en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen  kan være sket på grund af dit arbejde. Dette gælder også, hvis du har arbejdet for flere forskellige arbejdsgivere. Du kan også her vælge selv at anmelde skaden.

Anmeldelse af arbejdsskade - hvordan gør jeg?

Findes den virksomhed, hvor du arbejdede, da arbejdsskaden skete, ikke længere, eller er den gået konkurs, eller hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde arbejdsskaden, kan du også her selv anmelde skaden.  Det være relevant at hjælp fra dit  fagforbund eller en anden rådgiver til at anmelde arbejdsskaden.

Selvom der er forskellige aktører, der har pligt til at anmelde en arbejdsskade for dig, skal du stadig selv være opmærksom på, at det sker indenfor fristen. Se nærmere nedenfor. Det er nemlig dine erstatningsmuligheder, der risikerer at gå tabt, hvis skaden ikke anmeldes rettidigt.

 

Hvornår skal en arbejdsskade senest anmeldes?

Fristen for at anmelde en arbejdsskade er senest 1 år, efter skaden er sket. Fristen på 1 år regnes fra datoen for din arbejdsulykke, eller fra det tidspunkt, hvor du blev bekendt med, at sygdommen kunne skyldes dit arbejde. Det kan f. eks. være, fordi  din læge har sagt til dig, at en sygdom kan skyldes dit arbejde. Hvis fristen på 1 år bliver overskredet, mister du måske retten til erstatning, da det kan betyde. at sagen afvises og slet ikke bliver behandlet

Hvis du kan bevise, at din skade skyldes dit arbejde, og du har et varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden, ser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dog bort fra fristen, og du har alligevel mulighed for at få erstatning.

Side sidst opdateret: 25.03.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ameldes en arbejdsskade?

Skaden skal anmeldes til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) af din arbejdsgiver og i tilfælde af en erhvervssygdom, er det din egen læge, der skal gøre dette. Du kan også selv anmelde skaden via AES´s hjemmeside.

Hvad er fristen for anmeldelse af en arbejdsskade?

Som skadelidt skal du sørge for at anmelde skaden inden 1 år fra du er kommet til skade. Arbejdsgiveren har en kortere frist.

Hvem har ansvar for at anmelde en arbejdsulykke?

Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for at anmelde skaden til AES og tilfælde af en erhvervssygdom, er det din egen læge, der skal gøre dette. Du kan også selv anmelde skaden via AES´s hjemmeside.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00