Anmeldelse af arbejdsskade

Hjem » Personskader » Arbejdsskade » Anmeldelse af arbejdsskade

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis du er kommet til skade på arbejdet eller er blevet syg som følge af dit arbejde, kan det være en udfordrende tid fyldt med spørgsmål og bekymringer. Hos Lenschow Erstatningsretten ved vi, hvordan du har det og vi ved, hvor vigtigt det er at få den rette hjælp — og vi er vant til at tage os af det besværlige. Det første skridt er, at arbejdsskaden bliver anmeldt, så du sikrer, at fristen for anmeldelse er overholdt og din sag bliver oplyst korrekt. Det er vigtigt, og det er med at til at sikre, at du får den erstatning, du har krav på. Hos os kan du få hjælp til at komme igennem alt det besværlige, så du kan koncentrere dig om at blive rask. Du kan dykke ned i vores kundeudtalelser og se, hvordan vi kan hjælpe dig, som vi har hjulpet andre.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker
Hvis du har fået en skade efter en pludselig hændelse på arbejdet eller er blevet syg som følge af dit arbejde, er det din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde arbejdsskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og din egen læge, hvis der er tale om sygdom. Dette gælder, hvis skaden har medført fravær fra dit arbejde ud over den dag, hvor du er kommet til skade.

Arbejdsgiveren skal inden for 14 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykken og risikerer bødestraf, hvis skaden ikke anmeldes. Du bør dog under alle omstændigheder tjekke, at skaden er anmeldt. Fristen for anmeldelse er først afbrudt, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen, og det gælder selvom arbejdsgiveren har forsømt at anmelde skaden. Det kan med andre ord få betydning for din mulighed for at få erstatning efter en arbejdsskade, selvom den manglende anmeldelse skyldes arbejdsgivers forhold.

 

Anmeldelse af arbejdsskade - hvordan gør jeg?

 

Du kan også selv anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indenfor 1 år fra, at skaden er sket. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at din skade bliver anmeldt rettidigt, og du bør også tjekke, om du er enig i de oplysninger, der bliver anført om hændelsesforløbet ved arbejdsulykken.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan give vejledning i forbindelse med anmeldelsen, men de varetager ikke anmeldelsen for dig, og ønsker du egentlig rådgivning, er det god idé at kontakte en advokat, der arbejder med arbejdsskadesager, som vi gør hos Lenschow Erstatningsretten.

 

Hvorfor er det vigtigt at anmelde din arbejdsskade? 

Der er flere gode grunde til at sikre, at din arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis du er i tvivl om, din skade bliver anmeldt, kan det være nødvendigt, at du selv anmelder en arbejdsulykke. Det kan være, hvis din arbejdsgiver ikke kan eller vil anmelde skaden, hvis virksomheden er gået konkurs eller ikke længere eksisterer. 

Hvis der er uenighed om, hvorvidt eller hvordan ulykken er sket, kan det også være relevant for dig selv at anmelde ulykken. Du kan selv anmelde via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. Du kan også kontakte en advokat, der arbejder med arbejdsskader. Anmeldelsen af din arbejdsskade kan også have betydning for vurderingen af, om du har krav til erstatning efter anden lovgivning. Indholdet af anmeldelsen kan nemlig være med til at fastlægge omstændighederne ved arbejdsulykken, herunder de forhold, som du og din arbejdsgiver er enige om på tidspunktet for anmeldelsen.

 

Mulighed for erstatning

En korrekt anmeldelse kan være med til at sikre, at du som skadelidt får den erstatning, du har ret til. Hvis din arbejdsskade har medført et varigt mén eller tabt erhvervsevne, kan du være berettiget til en godtgørelse eller erstatning.  Det kan være lægelige oplysninger, oplysninger fra den kommunale sag eller oplysninger om din indtægt i form af lønsedler, årsopgørelser eller regnskaber.  

Læs også: Maskinmester fik fuldt medhold i sag om erstatning for erhvervsevnetab

 

 

Kontakt Lenschow Erstatningsretten, og få den hjælp, du har brug for

At navigere gennem processen med at anmelde en arbejdsskade kan være udfordrende og uoverskueligt. Derfor er det vigtigt at have en pålidelig partner ved din side, der kan hjælpe med at behandle sagen. Hos Lenschow Erstatningsretten er vi her for at hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og sikre, at du får den støtte, du har brug for. Vi tilbyder kompetent rådgivning og vejledning gennem hele forløbet. Det er gratis at tage kontakt til os – men det kan koste dig at lade være. Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig videre.

Side sidst opdateret: 25.06.2024

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ameldes en arbejdsskade?

Skaden skal anmeldes til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) af din arbejdsgiver og i tilfælde af en erhvervssygdom, er det din egen læge, der skal gøre dette. Du kan også selv anmelde skaden via AES´s hjemmeside.

Hvad er fristen for anmeldelse af en arbejdsskade?

Som skadelidt skal du sørge for at anmelde skaden inden 1 år fra du er kommet til skade. Arbejdsgiveren har en kortere frist.

Hvem har ansvar for at anmelde en arbejdsulykke?

Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for at anmelde skaden til AES og tilfælde af en erhvervssygdom, er det din egen læge, der skal gøre dette. Du kan også selv anmelde skaden via AES´s hjemmeside.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00