Værd at vide om produktansvar

Hjem » Personskader » Anden personskade » Produktansvar

Værd at vide om produktansvar

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis et defekt produkt er skyld i, at du har fået en personskade, kan du have krav på erstatning. Reglerne for, hvornår nogen kan blive ansvarlig, findes i produktansvarsloven. Den, der har fremstillet produktet, kan være ansvarlig. Hvis produktet er fremstilet udenfor EU, kan den virksomhed, der har importeret produktet til EU, også være ansvarlig.

Et produkt er en ting eller elektricitet , så i virkeligheden er en stor mænge genstande omfattet af det, man i loven kalder et produkt. En ting kan også være en del af et andet produkt, for eksempel et gearsystem på en cykel eller lukkemekanismen på kølerhjelmen til din bil.

produktansvar

Kommer du til skade ved et produkt, skal du  kontakte det sted, hvor du har købt produktet. Det er dig, der skal bevise, at din skade skyldes en defekt ved produktet. Samtidig skal du have anvendt produktet korrekt og som beskrevet i en eventuel indlægsseddel eller manual. Har du ikke det, kan du ikke kræve erstatning.

 

Produktet skal være defekt, og der skal være en personskade

Der skal være en defekt ved produktet. Defekt betyder, at produktet f. eks. ikke er sikkert at bruge. Falder stikket på din oplader til løbeuret fra hinanden, når du trækker det ud af stikkontakten, så du får elektrisk stød, er produktet defekt, og du kan kræve erstatning for en personskade.  En defekt er altså, at tingen ikke virker som den skal, virker anderledes eller slet ikke virker. Der vil også være tale om en defekt, hvis du f. eks. bider i en sten i dit rugbrød.

Det er dig, som er kommet til skade, der skal bevise, at produktet har en defekt. Derfor er det vigtig, at du gemmer købskvittering, emballage og produktet – også selvom det ikke mere er helt. Hvis du er kommet til skade ved affyring af nytårskrudt, kan det være svært at gemme ret meget, men er det f. eks. Et batteri eller lignende står der måske rester tilbage, som kan samles op dagen efter.

Der er 5 betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan gøre krav på erstatning mod en producent eller en importør.

 • Du er en forbruger.
 • Du har købt en ting eller en genstand, som du har brugt.
 • Tingen skal være i stykker eller virke på en forkert måde, som gør den farlig at bruge.
 • Tingen var defekt, da du købte den.
 • Din personskade er sket, fordi tingen har en defekt.

 

Her kan du ikke kræve erstatning:

 • Producenten/importøren kendte ikke til fejlen og kunne heller ikke vide eller opdage fejlen, på det tidspunkt, hvor tingen blev sat til salg
 • Hvis produktet indgår som en del af et andet produkt f.eks. som en del af en bil, eller som en ingrediens i et brød, og producenten af et delelement til bilen eller brødet kan bevise, at selve fejlen ved tingen skyldes udformningen af det samlede produkt, som tingen indgår i og ikke den del, som netop denne producent har leveret eller udformet.

 

Egen skyld eller forkert brug af et produkt:

Du kan ikke få erstatning, hvis du selv er skyld i skaden. Det kan være, at du helt bevidst har brugt produktet forkert. Eksempelvis ved at bruge hvidløgspresseren til at åbne øl med, og derved har skåret dig, eller ved at holde en raket i hånden under antændelsen og derved pådrager dig en personskade. I en nyere højesteretsdom blev det fastslået, at der ikke kunne gives erstatning for personskade, da spidsen af en dyknagle sprang op og ramte skadelidte i øjet. Højesteret mente ikke, at dyknaglen led af en fabrikationsfejl, men at skadelidte havde anvendt den forkert. Ved udskiftning af et rustent greb i en garageport placerede skadelidte en dyknagle på en maskinskrue, hvorefter han med en hammer slog på dyknaglen. Ved slaget sprang dyknaglens spids af og ramte A’s venstre øje med varig skade til følge.

 

Her får du et par eksempler på defekte produkter, hvor du kan kræve erstatning:

 • En telefonoplader, der grundet en fejl overopheder, mens den oplader, og en mobiltelefon, som resulterer i at der går ild i den, og der derved sker en personskade. Begge dele vil producenten kunne drages til ansvar for.
 • Hvis en airbag i en bil grundet en fejl eller mangel ikke udløser ved sammenstød, hvorved der sker personskade, vil producenten kunne drages til ansvar.
 • Forkert placering af komfur, hvorved det væltede og medførte, at en person fik kogende suppe ned over sig. Man havde ikke i brugsanvisningen, som medfulgte givet tydelig nok instruktion om, hvordan komfuret skulle sikres mod væltning. Dette resulterede i forkert brug af komfuret og en gryde med kogende væske væltede ned over skadelidte.

 

Husk dokumentationen

Det er forbrugeren, der har bevisbyrden i sager om produktansvar og personskade. Det er derfor vigtigt, at man sikrer så mange beviser som muligt, for at kunne løfte bevisbyrden mod producenten eller mellemhandleren.

Det anbefales derfor at man gemmer:

 • Kvitteringen.
 • Brugermanualen.
 • Det defekte produkt eller den genstand, der har medført, at der er en defekt ved et produkt.

Sørg også altid for at have alle detaljer om skaden noteret i din lægejournal.

Overvej om du har brug for hjælp fra en specialistadvokat, så du er sikret den rette vejledning fra start. Der kan være spørgsmål om erstatning, både på kort og langt sigte. Det kan være godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og på langt sigt varigt mén samt endda tabt erhvervsevne eller i værste fald dødsfald.

Side sidst opdateret: 19.04.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvad dækker produktansvar?

Hvis du får en personskade grundet et defekt produkt, kan du have krav på erstatning. Reglerne for, hvornår nogen kan blive ansvarlig, findes i produktansvarsloven. Den, der har fremstillet produktet, kan have et produktansvar. Hvis produktet er fremstilet udenfor EU, kan den virksomhed, der har importeret produktet til EU, også være ansvarlig.

Hvad er produktansvar?

Et produktansvar omhandler producentens eller importørens ansvar for et defekt produkt. dvs produktet har egenskaber eller virkning, der er forkert og dermed gør produktet farligt at bruge. Hvis det defekte produkt forvolder en personskade, kan producenten og evt. importøren drages til ansvar og forpligtes til at betale erstatning for personskade.

Hvad er en produktansvarsforsikring?

En produktansvarsforsikring dækker de personskader, der sker, grundet defekter ved en virksomheds produkter.

Er produktansvarsloven præceptiv?

Skadelidte skal bevise, at der er tale om et defekt produkt, som har forvoldt personskade.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00