Forsørgertabs­­erstatning

Hjem » Erstatning generelt » Erstatningstakster » Forsørgertabserstatning

Værd at vide om forsørgertabserstatning

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis din ægtefælle eller samlever mister livet ved en ulykke eller lignende, kan du få erstatning for mistet forsørger og et overgangsbeløb, der blandt dækker de udgifter, som du har til begravelse.

Hvis den, der dør har efterladt sig børn, har de også ret til erstatning.

Du kan få godtgørelsen, hvis der er en ansvarlig skadevolder. Under personskader kan du finde flere oplysninger om , hvornår en anden er ansvarlig for din personskade.

Sådan beregnes en forsørgertabserstatning

Når erstatningen til de efterladte skal udmåles, så ser man på, hvad den afdøde formentlig ville have tjent over en kommende 10-årig periode. Herefter får den berettigede udbetalt 30 % af dette beløb.

Du kan kræve en forsørgertabserstatning, hvis du var gift eller registreret partner med afdøde. Derudover kan samlevende også kræve erstatningen. Der er ingen krav om, hvor længe du skal have boet sammen med afdøde, men I skal have levet sammen i et ægteskabeligt lignende forhold med for eksempel børn, fælles hus eller en sammenblandet økonomi.

Se den aktuelle takst ved forsørgertabserstatning her >>

Få hjælp til forsørgertabserstatning

Efterladte børn

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år, for hvilke han/hun har forsørgelsespligt, vil der altid blive udbetalt forsørgertabserstatning til disse børn. Forsørgertabserstatningen udgør, hvad afdøde skulle have betalt i børnebidrag i levende live. Man fordobler dette beløb, hvis barnet ikke har andre forsørgere end den afdøde.

Stedbørn og plejebørn har også ret til forsørgertabserstatning, hvis de er blevet forsørget af afdøde på tidspunktet for dødsfaldet.

Børn kan indtil det fyldte 24. år opnå forsørgertabserstatning for deres afdøde forældre, hvis der ikke er en ægtefælle eller samlever. Der er dog den betingelse, at den afdøde forældre reelt skal have forsørget børnene på dødstidspunktet.

 

Overgangsbeløbet

Overgangsbeløbet fastsættes hvert år. Det er et engangsbeløb, som blandt andet kan hjælpe dig med at få de udgifter, som du har til en begravelse, dækket. Hvis man som pårørende til den afdøde har ret til forsørgertabserstatningen, så har man som udgangspunkt også ret til dette overgangsbeløb.

Husk også at undersøge, om afdødes kommune eller private forsikring dækker nogle af de udgifter, der er til begravelsen i form af begravelseshjælp. Hvis det er tilfældet, skal disse muligheder benyttes først.

Overvej vejledning

Det kan være svært at overskue alt det papirarbejde, der kan være, når man mister en pårørende, og man kan ikke være sikkert på, at  forsikringsselskab, skifteretten eller andre oplyser om de muligheder, der kan være for at få forsørgertabserstatning.

Det kan derfor være godt givet ud at finde en advokat med speciale indenfor området, som kan råde og hjælpe dig med at få din forsørgertabserstatning samt overgangsbeløbet.

Side sidst opdateret: 06.01.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forsørgertabserstatning?

Hvis du mistet en samlever, ægtefælle eller er du et barn under 18 år, der har mistet en forælder, kan du have krav på på erstattet tabet ved det man kalder forsørgertabserstatning. Forsørgertabs erstatning er kompensation for den mistede indtægt, som den afdøde har stået for.

Hvordan beregnes forsørgertabserstatning?

Der kan kræves erstatning for den mistede indtægt, som opgøres til en engangserstatning. Derduover er der mulighed for at opnå nogle standardiserede erstatninger til den efterladte ægtefælle/samlever eller børn. Endelig kan der opnåes erstatning for udgifter til begravelse.

Hvem kan modtage forsørgertabserstatning?

Ægtefælle eller samlever og efterlade børn under 18 år.  

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00