Arbejdsskade­erstatning

Hjem » Personskader » Arbejdsskade

Værd at vide om arbejdsskadeerstatning

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis du er kommet til skade, eller du er blevet syg på grund af dit arbejde, kan du have krav på en erstatning. Bestemmelserne om arbejdsskadeerstatning findes i lov om arbejdsskadesikring.

Man ser på, om du har været udsat for en ulykke, eller om du er blevet syg af dit arbejde. Man har i loven bestemt, at en ulykke er noget, der er sket pludseligt. Det er nemt nok at sige, at noget er pludseligt, hvis du eksempelvis er faldet ned af et stillads, men hvornår holder det pludselige op? Det har man bestemt til at være 5 dage. 

Har du haft ekstraordinært løftearbejde, og du på 5. dage får smerter i ryggen, vil det blive betegnet som en ulykke. Kommer smerterne først på 6. dag, vil din sag blive bedømt som sygdom. Det tager ofte længere tid og er mere besværligt at få din skade anerkendt, hvis den betegnes som en erhvervssygdom i stedet for en arbejdsulykke. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at gå til læge straks, da det kan få betydning for dine muligheder for at få erstatning.

For at du kan få sygdom anerkendt som en arbejdsskade, er det en fordel, hvis du har en diagnose, der findes på erhvervssygdomslisten. Se mere på www.aes.dk.

Selvom din sygdom ikke findes på listen, kan du alligevel få anerkendt din skade som en arbejdsskade, men du skal være forberedt på, at det ofte er en afgørelse, som skal træffes af domstolene. Det er nemlig dig, der skal bevise, at dine gener skyldes forhold, som du har været udsat for på dit arbejde, og det er kun ved domstolene, at der eksempelvis er mulighed for at afhøre vidner eller foretage syn og skøn.

Søg arbejsskadeerstatning ved psykisk arbejdsskade

Udover de fysiske arbejdsskader kan du også rammes af en psykisk arbejdsskade. Her kan du også have krav på erstatning. Psykiske arbejdsskader kan ikke ses med det blotte øje, som en brækket arm for eksempel kan. Hvis du rammes af en psykisk arbejdsskade, er det derfor afgørende, at du har styr på dokumentationen, for ellers bliver det svært for dig at bevise, at dine psykiske gener stammer fra dit arbejde.

Mange har svært ved at finde rundt i junglen af regler og krav på området, og da dit overskud samtidig er mindre end normalt, måske fordi du er stresset, har symptomer på Post Traumatisk Stress Syndrom eller har andre følger efter oplevelser på dit arbejde, som har påvirket dig psykisk, er det en fordel at kontakte en læge, så snart du oplever symptomer. Det kan også være en ide at drøfte med en advokat med speciale i erstatning, hvad du skal gøre og evt. være særligt opmærksom på. Så kan du i stedet fokusere på at få det bedre.

Hvad er en arbejdsskade?

Før en skade er en arbejdsskade, skal skaden være sket i forbindelse med opgaver eller tid, som er foregået i det, man kalder for arbejdsgiverens interesse. Det begreb kan give anledning til diskussion, og derfor kan det være en hjælp at have en advokat med speciale i arbejdsskadeerstatning til at hjælpe dig med at vurdere, om din ulykke er sket i eller udenfor arbejdstiden. Det gælder for eksempel, hvis du har hjemmearbejdsplads og kører til et møde, eller hvis du kører mellem din bopæl og din arbejdsplads, når ulykken sker. En håndsrækning kan også anerkendes som en arbejdsskade. Det er for eksempel, hvis du arbejder som flyttemand og vil være en god nabo og vælger at hjælpe med at bære den nye sofa ind huset, men du undervejs taber sofaen ned over den ene fod og brækker din storetå.

Få hjælp til arbejdsskadeerstatning og erstatning ved psykisk arbejdsskade

 

 

 

 

 

Livreddende foranstaltninger

En ulykke kan også være en arbejdsskade, hvis du kommer til skade, mens du forsøger at hjælpe en anden, der er kommet til skade. Det kan være, hvis du selv kommer til skade, når du forsøger at hjælpe ved et trafikuheld. Hvis du hjælper personer, der er kommet til skade, for eksempel i en trafikulykke, betegnes dette som en livreddende foranstaltning. Muligheden for at få din skade anerkendt som en arbejdsskade gælder for eksempel, hvis du ser en bilist køre i grøften og stopper for at hjælpe bilisten ud af bilen, men så selv rammes af en anden bil på vejen imens.   Din skade skal anmeldes Husk altid at undersøge om din chef har anmeldt din skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er din arbejdsgivers pligt at anmelde skaden, og det skal ske senest 1 år, efter skaden er sket. Vi anbefaler, at du anmelder din skade med det samme, du får mistanke om, at der er tale om en arbejdsskade eller noget, der kan skyldes det arbejde, du har udført. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender din skade som en arbejdsskade, er næste skridt at tage stilling til, om du har krav på godtgørelse for varigt mén og erhvervsevnetab.

Du kan kræve erstatning efter arbejdsskade fra flere  

Der kan også være andre erstatningskrav end dem, du får fra arbejdsskadeforsikringen. Du kan for eksempel have krav på svie og smertegodtgørelse og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er nogen, der kan gøres ansvarlig for din skade. Måske har din chef ikke sikret, at din arbejdsplads er indrettet, så der ikke sker personskade, og derfor er du kommet til skade. Det kan også være, at dine arbejdsopgaver, eller den måde, du skal udføre dem på, har gjort, at du er kommet til skade. Din chef skal, så godt han kan, forudse de risici, der er for at komme til skade ved dit arbejde, og han skal indrette arbejdspladsen og dine arbejdsopgaver, så du undgår at komme til skade.
 
Andre end din chef kan også være skyld i ulykken. Kører du galt i bilen, imens du er på arbejde, kan du få erstatning fra modpartens ansvarsforsikring. Læs mere under Erstatning efter trafikulykke her >>
 
 
Du bør altid tjekke disse ting, da der kan være erstatningsmuligheder, som du ellers ikke ville have haft. Ligeledes bør du tjekke dine egne forsikringer.
 

Søger du erstatning efter arbejdsskade?

Hvis du vil klage er det en god idé at tale med en arbejdsskade advokat

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe en eller flere afgørelser i din sag. Det er vigtigt, at du forholder dig til, om du kan acceptere de enkelte afgørelser. Du kan klage over en afgørelse, som du ikke er tilfreds med. Det skal ske til Ankestyrelsen, inden for 4 uger efter at din sag er afgjort. Det er en god ide at tale med en arbejdsskadeadvokat om, hvad afgørelserne betyder for dig, og om du bør klage over dem.  Det er også vigtigt at få rådgivning om, hvordan du er stillet med og uden anke af en afgørelse. Tænk dig altid godt om, før du klager. En afgørelse fra  den næste instans kan også bliver dårligere for dig end den afgørelse, du har klaget over . En afgørelse kan også få betydning for senere afgørelser og hvad du kan få i erstatning. Hvis du stadig, efter at have klaget, er utilfreds med afgørelsen fra Ankestyrelsen, kan du anlægge en retssag mod Ankestyrelsen. Fristen for dette er 3 år fra, du modtager den seneste afgørelse.

Side sidst opdateret: 25.03.2022

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg få erstatning for psykisk arbejdsskade?

Der kan opnåes erstatning for psykisk skade, hvis du har været udsat for en traumatisk hændelse, der har medført en psykisk lidelse eller hvis arbejdets særlige art har gjort dig syg.

Hvad er forskellen på en arbejdsulykke og erhvervssygdom?

En arbejdsulykke er noget pludseligt eller påvirkning indenfor højest 5 dage. En erhvervssygdom er når man bliver syg af sit arbejde og det vil typisk kræve en længerevarende påvirkning fra arbejdet.

Hvordan vurderes det om en ulykke er sket i eller udenfor arbejdstiden?

Der skal være tale om en hændelse, der er sket under udførelse af opgaver, der sker i arbejdsgivers interesse. Man ser også på, hvornår man er på arbejde og hvornår man ikke er.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00