Personskade­erstatning

Hjem » Personskader

Hvis du rammes af en personskade

En personskade dækker over de skader, der kan ramme dig som privatperson på forskellig vis, og hvor du kan have ret til en personskadeerstatning. Det kan for eksempel være en arbejdsulykke, en faldulykke, et hundebid, et trafikuheld, et voldeligt overfald eller en skade, som du pådrager dig  som patient i sundhedssystemet.

Ofte er sager om personskadeerstatning komplicerede, og det er en fordel at få hjælp fra start fra en advokat med speciale i  området.

Advokatomkostninger kan i flere tilfælde søges dækket  helt eller delvist fra skadevolder eller dennes forsikringsselskab.

Gode råd lige efter personskaden

Det kan være svært at have overblik og overskud i timerne og måske dagene efter en ulykke. Det er dog vigtigt, at du sørger for at få sikret de nødvendige beviser, hvis det senere bliver relevant at kræve erstatning:

  • Tag straks til læge eller skadestue og få dine symptomer og gener skrevet ind i din journal. Bed eventuelt om at få journalen printet ud, så du kan undersøge, at alle oplysninger om forløbet og de gener, du har oplyst, er korrekte.
  • Få eventuelt kontaktoplysninger på en modpart.
  • Få kontaktoplysninger på eventuelle vidner i tilfælde af, at der senere opstår uenighed om, hvordan ulykken er sket.
  • Få billeder af skadesstedet, gerne med målangivelser og datoer.
  • Overvej om du skal have hjælp fra en advokat. Advokaten kan hjælpe dig med at tilrettelægge sagen for dig, så du står bedst muligt og til sidst får den erstatning, du har krav på.

 

Personskade - få hjælp ved erstatning

 

Læs mere om de forskellige personskadetyper via nedenstående links:

Trafikulykke

Voldsskade

Arbejdsskade

Piskesmæld

Patientskade

Anden personskade

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00