Vores priser

Hjem » Om os » Priser

Det koster vores rådgivning

Hos LENSCHOW ERSTATNINGSRETTEN tilbyder vi alle en gratis forhåndsvurdering. Vurderingen hjælper dig til at finde ud af, om du har ret til at få erstatning, og om du har brug for juridisk bistand.

 

Advokatomkostninger

Hvis det vurderes, at vi kan hjælpe dig, vil du modtage et konkret overslag over, hvad du kan forvente at skulle betale. Det er vigtigt for os, at der er helt klare linjer for vores samarbejde både i forhold til den opgave, vi skal løse for dig, og din udgift.

Vores endelige pris fastsættes ud fra en række parametre, så som tidsforbrug, kompleksitet og det opnåede resultat – og selvfølgelig med respekt for det overslag, som du modtog, da sagen blev startet op.

 

No cure – no pay

Nogle opgaver kan vi tilbyde at behandle under princippet no cure – no pay. Det betyder, at du kun skal betale salær, hvis du får erstatning, eller hvis der bliver truffet en positiv afgørelse fra eksempelvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om at du skal have erstatning. På den måde ligger risikoen, for om du får en erstatning eller ej på vores side. Vi vurderer konkret fra sag til sag, om vi kan tilbyde denne afregningsform.

Selvom din sag først afregnes, når der er opnået krav på erstatning, får du selvfølgelig ved sagens opstart et overslag over de forventede omkostninger som alle andre kunder.

 

Timesatser

  • Advokat: kr. 2.400 med tillæg af 25% moms på kr. 600, i alt kr. 3.000 inkl. moms
  • Advokatfuldmægtig: kr. 1.200 med tillæg af 25% moms på kr. 300, i alt kr. 1.500 inkl. moms.

I tilfælde, hvor der er løses flere opgaver for samme kunde, der træffes individuel aftale.

For øvrige timesatser henvises der til fanebladet med praktiske oplysninger.

 

Tilskud til advokatomkostninger

I erstatningssager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan du ofte få en del af dine udgifter til advokat dækket fra modpartens ansvarsforsikring. Der er tale om et tilskud og ikke nødvendigvis betaling af hele din udgift til advokat. Når du får dit overslag, indregner vi dette tilskud.

Hvis der skal anlægges en retssag, kan der også være mulighed for at få hjælp til betaling af de omkostninger, der er forbundet med sagen. Vi undersøger altid dine muligheder for at opnå retshjælp eller fri proces. Der er dog særlige betingelse, der skal være opfyldt.

For yderligere oplysninger, se vores praktiske oplysninger her >>

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00