Fri proces

Hjem » Erstatning generelt » Fri proces

Værd at vide om fri proces

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis du ikke kan få dækket dine omkostninger til en retssag gennem din retshjælpsforsikring, har du sammen med en advokat mulighed for at søge om fri proces.

At få fri proces betyder, at det er statskassen, som betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Hvis du taber sagen, betaler statskassen også omkostningerne til modparten i din sag.

Få hjælp vedr. fri proces af advokat

Fri proces handler om at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Via fri proces kan personer med mindre gode økonomiske forhold få mulighed for at føre en retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.

 

Din advokat søger

Der kan søges om fri proces hos Civilstyrelsen eller hos retten. Det afhænger af, hvilken type sag du står med. Hvis du får afslag, kan du  sammen med din advokat klage over afslaget til Procesbevillingsnævnet.

Det er din advokat, der skal søge om fri proces for dig. Det skyldes, at advokaten samtidigt skal vurdere din mulighed for at få medhold i sag. Hos Lenschow Erstatningsretten hjælper vi gerne med at undersøge dine muligheder for at opnå fri proces.

Regler ved fri proces

For at få fri proces skal du opfylde nogle økonomiske betingelser. Man ser på indtægten to år forud. I 2021 ser man altså på indtægten i 2019.

Inden der søges om fri proces, skal du undersøge, om du har en retshjælpsforsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. Har du det, kan du ikke få fri proces.

 

Læs mere om de økonomiske betingelser her >>

 

Du kan læse mere om taksterne på www.retsinformation.dk og www.civilstyrelsen.dk

Side sidst opdateret: 06.01.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder fri proces?

Det betyder, at du kan få staten til at betale de omkostninger, der måtte forbundet med din sag.

Hvor meget kan man få dækket ved fri proces?

Det afhænger af sagens værdi.

Hvornår kan man få fri proces?

Du kan få fri proces, hvis din eller din hustands indtægt falder under de lovbestemte grænser og hvis det vurderes, at du rimelig grund til at føre proces.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00