Erstatnings­­­­­takster

Hjem » Erstatning generelt » Erstatningstakster

De gældende erstatningstakster (2024)

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

De erstatningssatser, der gælder for din erstatning efter Erstatningsansvarsloven, fastsættes hvert år i december. Det bestemmes i taksterne, hvor meget du kan få i erstatning og godtgørelse for blandt andet svie- og smerte, og varigt mén samt erstatning for forsørgertab og erhvervsevnetab. For at få erstatning efter erstatningsansvarsloven skal der være en, der er ansvarlig for den personskade, du har været udsat for.

Er du i tvivl om, hvilket erstatningsbeløb, du er berettiget til, hjælper vi dig naturligvis gerne med at forstå tallene.

Erstatningstakster 2019

Svie og smerte godtgørelse:

Svie og smerte får du, hvis du er syg efter en personskade og sygemeldt eller modtager lægelig behandling.

Taksten er 230 kroner per dag, du er syg. Du kan højest få et beløb på 88.500 kroner.

Læs mere om svie og smerte her >>

 

Varigt mén godtgørelse:

Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis dine gener svarer til 5 % eller mere.

Taksten udgør 1.013.500 kroner ved 100 % invaliditet. I helt særlige tilfælde kan méngraden fastsættes til 120 procent, dog ikke højere end 1.215.000 kroner. Per mengrad er taksten 10.135 kroner.

Læs mere om varigt mén her >>

 

Erhvervsevnetab og opregulering af årslønnen:

Erstatningen for erhvervsevnetab beregnes som din lønnedgang omregnet til procent x din årsløn x kapitalfaktor 10.

Du skal have en procentuel lønnedgang på 15 % eller mere, for at du kan få erstatning for erhvervsevnetab.

Hvert år fastsættes der en ny reguleringssats, som skal anvendes til at omregne din årsløn til nutidsværdi. Reguleringssatsen udgør i 2024 1,5 %. Hvis du eksempelvis er kommet til skade i 2022, men din erstatning først vurderes og opgøres i 2024, opreguleres den løn, du havde i 2022 til værdien i 2024 ved at gange din årsløn med reguleringssatsen.

Det maksimale beløb, der kan erstattes i erhvervsevnetabserstatning er på 10.637.000 kroner.

Læs mere om erhvervsevnetabserstatning her >>

Børns erhvervsevnetab:

Børn under 15 år, der har fået vurderet et varigt mén på 5 % eller derover, skal også have vurderet et erhvervsevnetab.

Erstatning for erhvervsevnetab, fastsættes erstatning som et kapitalbeløb, beregnet ud fra den aktuelle takst, som udgør 487.500 kroner ganget med den méngrad, der er vurderet og ganget med 10.

For et barn med et varigt mén på 5 % beregnes erhvervsevnetabserstatningen som 487.500 x 5 % x 10 = 243.750 kroner.

Læs mere om erstatning til børn her >>

 

Forsørgertabserstatning:

Erstatningen fastsættes til 30 % af den erstatning, som den omkomne kunne have opnået ved fuldstændigt tab (100 %) af erhvervsevnen. Var den afdødes årsløn f.eks. 350.000 kroner, udgør erstatningen 350.000 x 30% x 10 = 1.050.000 kroner.

Dog kan kræves et erstatningsbeløb, der svarer til det årligt fastsatte minimumsbeløb, som aktuelt i 2024 udgør 1.138.000 kroner. Der kan ligeledes i visse tilfælde opnås et såkaldt overgangsbeløb. Beløbet betales til den efterladte og udgør i år (2024) 191.000 kroner.

Læs mere om forsørgertabserstatning her >>

Retshjælp:

Retshjælp betaler en del af dine udgifter ved en retssag, og ofte er du dækket af en retshjælpsforsikring via dine almindelige forsikringer.

Retshjælpsforsikringerne har et loft for, hvor store omkostninger, der kan dækkes. Det ligger som regel på omkring 175.000 til 225.000 kroner afhængig af det enkelte selskab. Derudover vil du skulle betale en selvrisiko på 10 % af sagens samledes omkostninger.

Læs mere om retshjælp her >>

 

Fri proces:

Hvis du ikke har en forsikring, der giver mulighed for retshjælp, kan du sammen med din advokat søge om fri proces.

For at få fri proces skal du opfylde nogle økonomiske betingelser. Man ser på indtægten to år forud. I 2024 ser man altså på indtægten i 2022.

Grænserne for indkomst for 2024 er:

  • Enlige forsørgere: 371.000 kr.
  • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold: 471.000 kr.
  • Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år: 64.000 kr.

Læs mere om fri proces her >>

 

 

Side sidst opdateret: 21.12.2023

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er erstatningstaksten for svie og smerte?

Taksten reguleres en gang årligt og udgør i 2024 230 kroner per dag, du er syg.

Hvad er erstatningstaksten for varigt mén?

Taksten reguleres en gang årligt og udgør i 2024 10.135 kroner pr. méngrad.

Hvad er erstatningstaksten for erhvervsevnetab?

Der er ikke nogen takst, da det afhænger af tabet. Erstatningen for erhvervsevnetab beregnes som din lønnedgang omregnet til procent x din årsløn x kapitalfaktor 10.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00