Mengrad skulder

Godt at vide om skulderskader og erstatning

Skulderskader kan opstå af flere årsager. Det kan være som følge af en ulykke eller ved gentagne og kraftfulde bevægelser, som belaster skulderen og eller nakken på en bestemt måde. Måske har  du krav på erstatning i den forbindelse.

Er din skulderskade opstået på grund af dit arbejde, skal din skade anmeldes og behandles som en arbejdsskade. Hvis skaden er sket ved en ulykke, skal du kunne bevise, at skaden er sket som følge ulykken. Her er det nødvendigt at du kan bevise, hvordan ulykken er sket, og du skal kunne bevise, at dine gener fra skulderen er opstået umiddelbar efter ulykken. Derfor bør du opsøge læge eller bliver undersøgt på sygehus indenfor 72 timer, efter ulykken er sket.

Husk at tjekke din lægejournal – se mere her.

Din skulderskade kan også skyldes flere års skulderbelastende arbejde. Her er der en række krav, som skal være til stede, før skade kan anerkendes som en erhvervssygdom, også kaldet en arbejdsbetinget lidelse. Blandt andet skal du have diagnosen rotator cuff-syndrom/impingementsyndrom, symptomer fra eller forandringer i den lange bicepssene eller skuldertendinit. Endelig er der krav om, hvordan dit arbejdet har belastet din skulder, herunder om du for eksempel konstant har foretaget løft over skulderhøjde, og om du har udført gentagne bevægelser med skulderledet og samtidig drejet og vredet i din skulder.

Arbejdsmarkedets erhvervssikring tager stilling til størrelsen af et evt. varigt mén.

Skulder - mengrad og erstatning

Skulderskade erstatning – Mengraden bestemmer erstatningens størrelse

Hvis du kommer til skade med din skulder og vil rejse et krav om erstatning for varigt mén, vil méngraden bestemme, hvad du kan få i erstatning. Et varigt mén er en varig skade, og det varige mén skal være på 5 % eller derover. Til at udregne dit varige mén anvendes Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méngradstabel.

Der er en fast takst for, hvad erstatningen ved 100% invaliditet skal koste. Ménerstatningen beregnes på grundlag af denne takst. Er taksten ved 100 % eksempelvis kr. 918.000, udgør ménerstatningen ved 5 % mén kr. 45.900.

Læs mere takster og beregning.

Når din méngrad ved en skulderskade skal fastsættes, er især dit smerteniveau og en eventuel nedsat bevægelighed i skulderen afgørende for, hvilken méngrad din skulderskade vurderes til.

Selvom der findes faste principper for beregningen af erstatningen, kan de være svære at navigere i. Det kan derfor være en fordel, fra start at opsøge en advokat med speciale i området og få råd og vejledning.

Side sidst opdateret: 08.01.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bestemmes mengrad ved skulderskade?

Méngraden bestemmes på baggrund af en speciallægeerklæring og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méngradstabel.

Kan man få godtgørelse for varigt mén?

Ja hvis det varige mén er på 5 % eller derover.

Slidgigt i skulder erstatning

Det er muligt at få erstatning for en slidgigt i skulderen, hvis der er tale om en arbejdskade. Det såkaldte ”impingement”-syndrom ses ofte hos ansatte, der har armene løftet over hovedet og udfører kraftfuldt gentagen arbejde i den stilling.

Hvordan beregnes mengrad?

Der fastsættes årligt en sum for menerstatning ved 100% varigt mén. Menerstatningen fastsættes som en procentdel af summen afhængig af den konkret fastsatte mengrad. Ved ulykkesforsikringer fremgår summen af din dækningsoversigt fra forsikringen.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00