Værd at vide om børns erstatningsansvar

Hjem » Erstatning generelt » Børns erstatningsansvar

Værd at vide om børns erstatningsansvar

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Kan dit barn virkelig drages til ansvar, hvis barnet for eksempel kaster en sten på en nabos bil og knuser bilens rude – og barnet kun er 7 år? Mange forældre tror det ikke, men faktisk kan du i den nævnte situation risikere at modtage et krav om erstatning for naboens selvrisiko eller det fulde krav, hvis han ikke har tegnet kaskoforsikring på bilen. Børn har nemlig erstatningsansvar som skadevoldere, ganske som voksne. I hvert tilfælde som udgangspunkt.

Bestemmelsen, der gælder på området, findes i Erstatningsansvarslovens § 24a. Her kan man læse, at børn under 15 år er erstatningspligtige, hvis de gør skade på ting eller personer, ganske som alle, der er over 15 år, er.

Hvis den skadelidte kan bevise, at et hjemmeboende barn på op til 18 år er skyld i en skade, kan den skadelidte kræve erstatning.  Den forælder, der har forældremyndigheden over barnet, hæfter for et evt. erstatningskrav som er opstået som følge af barnets erstatningsansvar med et beløb på op til 7.500 kroner for hver skadeforvoldende handling, som barnet har foretaget. Det gælder, selvom forældrene ikke kan bebrejdes, at skaden er sket. Hvis forældrene har svigtet deres tilsynsforpligtelse overfor barnet, kan den eller de forældre, der har forsømt sine forpligtelser også drages til ansvar og dermed blive erstatningspligtig.

Børns erstatningsansvar

Culpareglen for børns erstatningsansvar

Når man skal se på, om et barn kan blive erstatningsansvarligt, ser man på, hvad man bør kunne forvente af et barn med den aktuelle alder i forhold til udvikling, og den situation barnet forventes at kunne håndtere eller ikke kan håndtere. Det gælder for eksempel , hvordan og hvornår kan et barn begå sig i trafikken henholdsvis som fodgænger og cyklist.

Hvis barnet er tilbagestående, dvs ikke alderssvarende udviklet, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde.

Når man skal vurderer på om et barn er erstatningsansvarlig, tages der altså nogle andre hensyn, end hvis der var tale om en voksen skadevolder

Der findes eksempler på, at børn helt ned til 4 års alderen er blevet erstatningsansvarlige, hvorimod børn under 4 år ikke kan blive erstatningsansvarlige. Den særlige bedømmelse af børn gælder, frem til barnet er 15 år, hvorefter de vurderes som en voksen.

 

Forældre har tilsynspligt

Forældre er som udgangspunkt ikke ansvarlige for deres børns fejl og skadevoldende handlinger, men både forældre – og andre, der har børn i deres varetægt – har tilsynspligt over børnene.

Der findes således eksempler på afgørelser ved danske domstole, hvor forældre eller andre, som har forsømt deres tilsynspligt med et barn, er blevet pålagt at betale en erstatning for et barns skadevoldende handling.

Det gælder blandt andet, hvis forældrene ikke har haft rimeligt tilsyn med barnet, eller de ikke har fortalt barnet, hvordan det skal opføre sig, og dette har været årsag eller medvirkende årsag til, at barnet forvoldte skaden. Jo mindre barnet er, jo større er tilsynspligten, viser retspraksis på området. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Er tilsynspligten tilsidesat, er det normalt forældrenes eller den tilsynsførende persons ansvarsforsikring, der skal betale erstatningen.

Hvis dit barn under leg gør skade på et andet barn er disse skader oftest ikke dækket af dit barns ansvarsforsikring. Årsagen er, at der i disse situationer er en fælles risiko for at få skader, og at det er svært at sige, hvem der havde hovedskylden. Ofte vil de være lige gode om det, og siger man med et juridisk udtryk, at det er accept af risiko at indgå i leg og sport sammen med andre børn.

Husk forsikringen

Når du tegner en privat ansvarsforsikring, typisk kaldet en hustandsforsikring, bør du sikre dig, at forsikringen også dækker de skader, som dine børn måske laver. Ofte vil forsikringen dække erstatningen – også selvom barnet er under 4 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Nogle forsikringsselskaber dækker også tingskader lavet af børn under 4 år, men måske med en mindre selvrisiko.

Der er tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker skader, som dit barn laver. Hvis barnet er fyldt 15 år, og det med vilje – forsætligt – laver en skade, dækker din ansvarsforsikring som udgangspunkt ikke. Enkelte selskaber dækker dog forældrenes hæftelsesansvar, der som nævnt maksimalt er 7.500 kroner. Resten må barnet selv betale.

Side sidst opdateret: 28.02.2022

Ofte stillede spørgsmål

Har børn erstatningsansvar?

Børn kan blive erstatningsansvarlig ned til omkring 4 år.

Hæfter forældre for deres børns erstatningsansvar?

Jamen, der vil ofte være tegnet en ansvarsforsikring, som dækker de skader, som hustandens medlemmer måtte forvolde.

Hvilke forsikringer bør mit barn have?

Der bør altid være tegnet en ansvarsforsikring, som dækker evt. skader, som barnet måtte forvolde. Derudover bør du også tegne en ulykkesforsikring, som dækker barnet, hvis det selv kommer til skade.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00