Rets­sag

Værd at vide om retssager

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Nogle gange er det nødvendigt, at du får rettens hjælp til at få afgjort din erstatningssag. Det er, hvis du og skadevolderen eller skadevolderens forsikringsselskab ikke kan blive enige.  Det kan være, at I er uenige om, hvad der skal betales i erstatning. Det kan dog også være, at I er uenige om, hvem der er skyld i ulykken, eller hvordan ulykken skete.

Du skal anlægge en retssag, hvis du vil have rettens hjælp. Det er en god ide at få hjælp fra en advokat, som har erfaring med dette.

Retten kan for eksempel bestemme, hvad der skal betales i erstatning, hvis du har haft en personskade og et forsikringsselskab har anerkendt at skulle betale erstatning. Retten kan også bestemme om din sygdom kan godtages som en arbejdsskade eller en patientskade eller om nogen er ansvarlig for din personskade.

Advokatens rolle

Din advokat formulerer det krav, som retten skal tage stilling til. Det kalder man en påstand. Din advokat formulerer også de juridiske argumenter for din påstand og advokaten vurderer og tilrettelægger beviserne i sagen.

Inden din advokat anlægger retssagen mod skadevolder, skal du sammen med din advokat drøfte dine muligheder for at vinde sagen i retten.  Din advokat hjælper dig også med at søge om retshjælp eller fri proces for at sikre, at du ikke har unødvendige udgifter til retssagen.

Side sidst opdateret: 14.01.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en retssag?

Udgifterne til en retssag afhænger af sagens økonomkiske værdi og den bevisførelse, der skal foretages.

Hvad er en civil retssag?

Det er en retssag, der ikke omhandler strafferetlige spørgsmål. Indenfor erstatningsretten vil en civil retssag ofte omhandle uenighed om årsagsforbindelse.

Hvordan foregår en retssag?

En retssag startes op ved at der anlægges retssag på minretssag.dk Sagen forberedes skriftlig ved udveksling juridiske argumenter og beviser, som uploades til retssagsportalen. Det kan evt. være relevant med at syn og skøn eller åstedsforretning. Når sagen er færdigforberedt fastsætter retten sammen med parterne en dato for et afsluttende retsmøde, hvor sagen præsenteres for retten og advokaterne kommer deres afsluttende juridiske bemærkninger, “proceduren”. Efter det afsluttende retsmøde, fastsætter retten en dato for afsigelse af dom i sagen. Dommen afsiges skriftligt og parterne skal ikke møde denne dag, men kan finde sagen på retssagsportalen eller få den meddelt mundtligt af retten.

Hvordan forløber et retssag forløb?

Først sender din advokat sagen til retten, hvor den berammes med en dato og et tidspunkt for retsmødet. Herefter bliver skadelidte og skadevolder samt eventuelle vidner i sagen indkaldt. Til retsmødet afgiver alle parter deres forklaringer og der fremvises dokumentation. Herefter træffer domstolen en afgørelse.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00