Brækket Håndled Erstatning

Hjem » Personskader » Anden personskade » Brækket Håndled Erstatning

Har du brækket håndleddet?

Hvis du er udsat for en personskade, hvor du brækker dit håndled eller har fået en anden bløddelsskade på din hånd eller underarm, kan du have krav på erstatning fra din egen ulykkesforsikring. Hvis skaden skyldes uagtsom adfærd fra en anden og der således er en ansvarlig skadevolder, kan der også kræves erstatning for de varige gener håndledsbruddet har medført fra modpartens ansvarsforsikring.

Der kan udbetales erstatning for varige mén, hvis din méngrad er 5 % eller mere. Det varige mén kan typiske vurderes, når du er afsluttet fra sygehuset og du via lægelig dokumentation kan dokumentere, at et varigt mén skyldes ulykken. Ofte vil man sige, at der skal gå ca. 1 år fra ulykken er sket til det varige men kan vurderes endeligt.

For at vurdere det varige mén skal forsikringsselskabet have alle de lægejournaler, der vedrører ulykken og behandlingen af din skade. Typisk vil der også skulle udarbejdes en speciallægeerklæring. Du er selv med til at vælge, hvilken speciallæge, der skal foretage undersøgelsen af dig. Forsikringsselskabet, der behandler skadessagen, vil foreslå een eller flere læge, som du kan vælge imellem. Når I blevet enige om en speciallæge får du tid til en undersøgelse hos lægen, lægen skriver en rapport, som beskriver dit forløb og sin vurdering af skaden, hvorefter rapporten sendes til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet vurderer på baggrund af speciallægeerklæringen skal fastsættes til.

Har du flere ulykkesforsikringer kan du have ret på erstatning flere steder fra, da du kan rejse krav om erstatning for dit knoglebrud flere steder. Størrelsen af det varige mén vurderes ud fra bevægeligheden i håndbruddet, om der er smerter og hvordan bruddet er groet sammen og eventuelt om der skurren ved bevægelse af håndleddet. Nogle gange kan et brud eller eventuel beskadigelse af sener få betydning for om du kan knytte din hånd, bevæge dine fingre. Har du fået et håndledsbrud og en nerveskade oveni kan mengraden i slemme tilfælde udgøre helt op til 25 %.

Måske kan du få straksudbetaling

I nogle tilfælde kan én overrivning eller flere samt ét brud eller flere brud udløse en straksudbetaling fra dit forsikringsselskab. Dette gælder, hvis du har tegnet en ulykkesforsikring med denne dækning og kommer til skade i en ulykke. Du bør altid tjekke din forsikringspolice for sådanne dækninger.

Strakserstatningen er en erstatnings, der kommer ud straks, hvis der kan påvises et brud som følge af ulykken. Det er et plaster på såret. Den hjælper dig her og nu i en svær situation, hvor du har brud på for eksempel håndled underben knæ ankel eller kraveben. Du tilvælger selv en strakserstatning som en dækning i din police, når du tegner dine forsikringer. Har du det, dækker ulykkesforsikringen dette område også. Når uheldet først er ude er det for sent at vælge strakserstatning i forhold til den ulykke, du netop har haft.

Trafikulykke

Voldsskade

Arbejdsskade

Piskesmæld

Patientskade

Anden personskade

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00