Voldsoffer­erstatning

Hjem » Personskader » Voldsskade

Værd at vide om erstatning efter vold

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Hvis du bliver overfaldet eller på anden måde udsat for vold, kan du kræve voldsoffererstatning efter bestemmelserne i erstatningsansvarsloven. Husk at anmelde volden til politiet indenfor 72 timer fra forbrydelsen er begået. Selvom du som voldsoffer ikke kender gerningsmanden, skal du stadig gøre dette for at få erstatning for din voldsskade.

 

Efter anmeldelsen

Når du har anmeldt volden, undersøger politiet sagen. Hvis politiet vurderer, at der er en gerningsmand,  der kan drages til ansvar, indledes der en straffesag. Under straffesagen har du mulighed for at gøre dine erstatningskrav gældende. Ofte vil dit fulde krav dog ikke kunne opgøres allerede under straffesagen. Dommeren kan da vælge at lade erstatningsspørgsmålet blive behandlet i Erstatningsnævnet. Hvis voldsmanden dømmes skyldig i volden, skal du eller din advokat derfor sørge for at anmelde dine krav på voldsoffererstatning til Erstatningsnævnet for voldsofre.

Det er Erstatningsnævnet for voldsofre, der behandler alle ansøgninger om erstatning til voldsofre, og du finder nævnet her.

På deres side kan du downloade et anmeldelsesskema, som skal udfyldes og afleveres til politiet i den politikreds, hvor overfaldet er sket. Politiet behandler herefter sagen, eller der falder dom i sagen, og herefter bliver dit anmeldelsesskema sendt videre til Erstatningsnævnet for voldsofre.

Voldsoffererstatning - er du berettiget erstatning efter vold?

Frister

Husk at du som voldsoffer skal sende din anmeldelse til Erstatningsnævnet inden 2 år, fra du blev overfaldet, hvis du vil have erstatning.  Hvis der har kørt en straffesag om overfaldet, skal anmeldelsen til Erstatningsnævnet sendes inden 2 år fra datoen for dommen i straffesagen.

Du kan aflevere dit ansøgningsskema til politiet i den politikreds, hvor forbrydelsen er begået. Herefter indsender politiet ansøgningsskemaet og straffesagens akter til nævnet. Hvis du har haft en bistandsadvokat under straffesagen, er det advokatens opgave at indsende skemaet til Erstatningsnævnet.

Det spiller ikke ind på dine muligheder for at få erstatning efter vold, at gerningsmanden ikke kan straffes, måske fordi vedkommende er under 15 år eller sindsyg i gerningsøjeblikket.

 

Det skal du huske

  • Tag straks på sygehuset eller til din læge og få dine gener og symptomer undersøgt og beskrevet i din journal.
  • Anmeld volden til politiet inden 72 timer
  • Få kontaktoplysninger på eventuelle vidner og bed dem skrive deres forklaringer ned.
  • Tag kontakt til en advokat med speciale i personskade, så du står stærkt fra start.
  • Anmeld til Erstatningsnævnet inden 2-årsfristen

Få hjælp til erstatning efter vold

Få hjælp

Overvej om du brug for hjælp fra en specialistadvokat, så du er sikret den rette vejledning fra start. Der kan være spørgsmål om erstatning, både på kort og langt sigte. Det kan være godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og på langt sigt varigt mén samt endda tabt erhvervsevne eller i værste fald dødsfald.

 

Bistandsadvokaten

Du vil ofte have mulighed for at få betalt en bistandsadvokat af staten. Hvis du ikke selv vælger en advokat, vil retten foreslå en af de advokater, der er beneficerede strafferetsadvokater. Bistandsadvokaten støtter dig i retten og hjælper dig med at få sendt en foreløbig erstatningsopgørelse til retten. Når straffesagen er slut, hjælper advokaten også med at anmelde din sag til Erstatningsnævnet. Herefter er det din opgave at varetage dine interesser i Erstatningsnævnet.

Side sidst opdateret: 10.04.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvor hurtigt skal vold anmeldes til Politiet for at få erstatning?

Du skal anmelde inden 72 timer.

Hvor hurtigt skal vold anmeldes til Erstatningsnævnet for at få erstatning?

Du skal anmelde skaden inden 2 år fra skaden og senest 2 år fra sagen er afgjort ved politiet og retten.   

Hvordan bør jeg dokumentere mine skader?

Foruden anmeldelsen til politiet er det er vigtigt, at du kommer på skadestuen, så dine skade kan beskrives i journalen der.  

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00