Arbejdsgiver­regres

Hjem » Det hjælper vi med » Arbejdsgivere » Arbejdsgiverregres

Få din virksomheds udgifter til vikaren dækket

Af Berit Møller Lenschow, Advokat (L)

Mange virksomheder afholder unødigt ekstra omkostninger, fordi de ikke ved, at de i nogle tilfælde kan få udgifter til en vikar betalt. Det gælder, hvis en ansat rammes af en personskade eller ulykke. Nogle skønner tallet til at være på 200 millioner kroner årligt, som virksomhederne i Danmark mister, fordi de ikke kender muligheden.

Det er Erstatningsansvarslovens §17, stk. 2, der giver adgang til, at du som arbejdsgiver kan få dækket ekstraudgiften. Som arbejdsgiver har du typisk pligt til at betale løn til den syge medarbejder, bortset fra den del, du kan kræve som sygedagpengerefusionen fra kommunen. Det er den ekstraudgift, du har til en vikar, eller ved at dine øvrige medarbejdere skal arbejde flere timer i en periode, som du kan kræve erstattet. Dette gøres via den ansvarlige skadevolder, som er anledning til sygemeldingen. Ofte skal kravet rejses hos det forsikringsselskab, hvor der er tegnet ansvarsforsikring.

 

Før du kan modtage arbejdsgiverregres, skal en række betingelser være opfyldt:

  • Der skal betales løn til den sygemeldte medarbejder.
  • Der være et tab eller sagt på en anden måde – du skal have ekstra udgifter i forbindelse med den ansattes sygefravær. Det kan være udgifter til en vikar eller overtidsbetaling til andre ansatte. Du skal kunne dokumentere disse ekstraudgifter.
  • Der skal være en ansvarlig skadevolder. Sygemeldingen skal skyldes en ansvarspådragende adfærd, der er udvist af en anden end arbejdsgiveren og den sygemeldte. Det gælder for eksempel ved et færdselsuheld.
  • Derudover skal din medarbejders sygdom kunne henføres til gener efter den aktuelle ulykke.

Egen skyld fra medarbejderen?

Hvis din medarbejder selv har være skyld i en ulykke, kan det få betydning for størrelsen af dit erstatningskrav, men typisk skal der en betydelig grad af egen skyld til, før det kan påvirke et erstatningskrav.

 

Du skal begrænse dit tab

Hvis din medarbejder er sygemeldt en meget lang periode, er du nødt til at forholde dig til, om medarbejderen kan vende tilbage. I nogle tilfælde vil man kræve, at du indretter dig efter den nye situation, og selv dermed begrænser dit tab.

 

Skadetyper med arbejdsgiverregres

Nogle af de skadestyper, hvor der er mulighed for arbejdsgiverregres er trafikulykker, skader forvoldt af hunde, heste og større husdyr samt voldsskader, patientskader, faldskader på glat underlag, som ikke sker på arbejdspladsen, og endelig personskader ved arrangementer eller forlystelser.

 

Hvad med arbejdsskader?

Nogle gange er det muligt at få arbejdsgiverregres, selvom det er en arbejdsskade, som gør, at medarbejderen er sygemeldt. Du kan naturligvis ikke rette erstatningskrav mod dig selv, men sæt nu, at det er en skadevolder uden tilknytning til arbejdspladsen, der er ansvarlig?

Her kan du se eksempler på arbejdsskader, hvor der kan være mulighed for at få erstattet vikarudgifter, selvom der er tale om en arbejdsskade (listen er ikke utømmende):

 

Praktisk håndtering

Som arbejdsgiver kan det give udfordringer at dokumentere, at du har ansat en vikar til afløsning af den syge medarbejder. Endnu sværere bliver det, hvis medarbejdere, som du i forvejen har ansat, skal løse ekstraopgaver, imens den syge medarbejder er væk. Her kan du selv gøre noget for at står bedre.

Dokumentation

Hvis du ansætter en vikar, skal du sørge for, at man i vikarens ansættelseskontrakt kan se, at vedkommende rent faktisk vikarierer for den syge medarbejder. Det kan du gøre i beskrivelsen af vedkommendes arbejdsopgaver, tidspunkt for ansættelse og varighed af ansættelsen, så  man kan se, at der er tale om erstatning for den syge medarbejder.

Er det en eksisterende medarbejder, der skal afløse den syge, skal der laves en skriftlig aftale, som igen dokumenterer opgaver og lignende.

Det kan være en god ide at drøfte det igennem med en advokat for at sikre, at den enkelte sag gribes korrekt an.

 

Forældelse

Dit krav på erstatning af vikarudgifter kan blive forældet.

Fristen for at gøre et krav gældende er 3 år fra skadestidspunktet. Skadestidspunktet er det tidspunkt, hvor din medarbejder har været udsat for den aktuelle ulykke. Man tager ikke hensyn til, hvornår dit tab begynder. Husk derfor at anmelde dit krav inden 3 års fristen til det forsikringsselskab, der behandler sagen. Sørg også for at få en kvittering på, at din sag behandles hos selskabet.

Hvis du ikke kan opnå en fristforlængelse, kan du være nødt til at anlægge en retssag, hvis du vil opretholde et muligt erstatningskrav. Tal med en advokat med speciale i arbejdsgiverregres omkring retssagen og dine muligheder.

Side sidst opdateret: 13.01.2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at få arbejdsgiverregres?

Der skal være en skadevolder dvs. en der har været skyld i medarbejderens ulykke og sygdom og der skal være en ekstraudgift til vikar eller ekstralønbetaling til andre medarbejdere.

Hvilke skadestyper giver mulighed for arbejdsgiverregres?

Trafikulykker er den store gruppe, men det kan i princippet også være vold,  hundeskader mv.

Er det muligt at få arbejdsgiverregres for arbejdsskader?

Ja hvis kravet ikke skal rettes mod arbejdsgiveren.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00