Det hjælper vi med

Hjem » Det hjælper vi med

Når en person er udsat for en for ulykke eller sygdom, kan der være krav på erstatning. Det er vigtigt, at tingene bliver grebet rigtigt an, så du står bedst muligt, hvis der er krav på erstatning. Vi hjælper dig, som er kommet til skade, med at komme igennem forløbet.

➜ Læs mere under privatpersoner

En personskade kan også betyde udgifter for andre. En kommune skal måske betale sygedagpenge enten til den skadelidte selv eller til en arbejdsgiver. Vi hjælper kommunen med at få denne udgift erstattet fra den samme skadevolder, som skadelidte skal have erstatning fra.

➜ Læs mere under kommuner

En arbejdsgiver med en ansat, der kommer til skade, kan være nødt til at betale løn til en vikar, imens medarbejderen er sygemeldt fra sit arbejde. Vi hjælper virksomheder med at få meromkostninger til en vikar erstattet fra den ansvarlige skadevolder.

➜ Læs mere under arbejdsgivere

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00

Ring og få en uforpligtende samtale på +45 33 60 87 87