Skal jeg betale skat af min erstatning?

af | feb 24, 2019

Hjem » Blog » Skal jeg betale skat af min erstatning?

Hos Lenschow Erstatningsretten får vi en del spørgsmål om skat og erstatning. Reglerne er vigtige at kende, og advokat Berit Møller Lenschow forklarer her, at du ikke altid skal betale skat af din erstatning.

Det afhænger nemlig af, hvilken erstatning, du får udbetalt og nogle gange, hvordan erstatningen udbetales.

”En erstatning for indtægtstab, der udbetales i stedet for din almindelige løn, skal du betale skat af som personlig indkomst. Hvis hele erstatningen udbetales som et engangsbeløb for et erhvervsevnetab, er erstatningen til gengæld ikke skattepligtig,” siger Berit Møller Lenschow.

Andre eksempler på ikke-skattepligtige erstatningsbeløb kan være:

”Godtgørelse for svie og smerte eller varigt mén er skattefrie. Det samme gælder forsørgertabserstatning og overgangsbeløb,” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om typer af erstatning.

 

Advokatudgifter

Hvis du har haft udgifter til advokatbistand, har du ret til at fradrage disse på din selvangivelse. Det skal dog være advokatomkostninger, som du har haft i forbindelse med opgørelsen af din erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller hjælp, som du har fået, til at klage over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om fastsættelse af et midlertidigt erhvervsevnetab. Det gælder også ved klager af en kommunal afgørelse om stop af sygedagpenge.

Det forsikringsselskab, der skal betale erstatningen, skal også indberette til Skattefar, men det kan være en fordel at kende til begrebet periodisering af erstatning.

Læs mere om personforsikringer.

”Ved en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan det nemlig være en fordel for dig at få periodiseret erstatningen til det eller de år, den vedrører. Årsagen er, at det kan medføre en bedre udnyttelse af personfradraget i foregående indkomstår,” siger Berit Møller Lenschow.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00