Ofre for vold og voldtægt er garanteret besøg af politiet

af | nov 9, 2021

Hjem » Blog » Ofre for vold og voldtægt er garanteret besøg af politiet

En politigaranti, der dækker alle landets kredse, er trådt i kraft i november.

Hvis du er offer for voldtægt eller vold, er du fremover garanteret, at politiet rykker ud med det samme, når der er akut behov for politiets hjælp. Det samme gælder ved indbrud og sager om narkotikasalg i eller omkring grundskoler og ungdomsuddannelser. Det skyldes den såkaldte politigaranti, som er trådt i kraft i alle landets politikredse fra november i år, oplyser Justitsministeriet. Initiativet er en del af den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

”Hvis du er offer for så alvorlige forbrydelser som indbrud, vold eller voldtægt, har det en enorm betydning, at du hurtigt får hjælp af politiet,” siger justitsminister Nick Hækkerup (S) om garantien.

Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten, hvor man også hjælper ofre for vold og voldtægter i erstatningssager efter endt straffesag, hilser en hurtigere indsats ved vold og voldtægt velkommen. Hurtig hjælp kan nemlig senere få indflydelse på en eventuel erstatningssag også, da det i sidste ende handler om beviser.

Læs mere om retssager.

”Det handler om at kunne dokumentere, at der er sket en forbrydelse, og derfor er det vigtigt, at overfaldet anmeldes til politiet hurtigst muligt og inden for 72 timer. Ofret bør også opsøge en skadestue straks, lige som man bør overveje, om man har brug for en advokat, og hvem det skal være. Når straffesagen efter en voldelig episode er slut, skal erstatningsdelen ofte gøres op, og her er nogle råd til, hvordan du som forurettet vælger en advokat til den del.

Hvis du bliver udsat for vold, har du ret til få en advokat beskikket. Denne kaldes en bistandsadvokat. Som offer for vold skal du møde som vidne i straffesagen mod voldsmanden og afgive din forklaring. Bistandsadvokatens rolle er at støtte dig under retssagen og opgøre dit krav på erstatning under retssagen. Advokaten fungerer altså som støtteperson og sikrer samtidigt, at du får den erstatning, du har krav på.  Hvis du ønsker at vælge en anden advokat, skal du, når du modtager indkaldelsen, kontakte den advokat, som du gerne vil have med i retten. Advokaten vil så sørge for at blive beskikket dvs. godkendt af retten og hjælpe dig igennem forløbet.

Under retssagen opgøres så meget af dit erstatningskrav som muligt. Det er ikke sikkert, at hele dit erstatningskrav kan opgøres under straffesagen, og derfor vil spørgsmålet om erstatning ofte fortsætte ved en anden instans, man kalder “Erstatningsnævnet”. Det sker typisk når strafferetssagen er afsluttet, og der er faldet dom over gerningsmanden.

Læs mere om erstatning.

”Din bistandsadvokat er forpligtet til at anmelde sagen til Erstatningsnævnet, som derefter behandler spørgsmålet om erstatning og tager stilling til de krav, du har. Bistandsadvokatens rolle slutter normalt, når der er sendt en anmeldelse til Erstatningsnævnet. Som skadelidt skal du derefter selv varetage dine interesser overfor Erstatningsnævnet, men du kan også vælge fortsat at have en advokat ved din side under denne del af sagens behandling.  Det kan være en fordel at have specialisten med fra starten – altså allerede under straffesagen, så du er sikker på, at din sag behandles korrekt, og at du får den erstatning som du har krav på,” siger Berit Møller Lenschow.

 

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00