Er du kommet til skade på din cykeltur?

af | mar 9, 2022

Hjem » Blog » Er du kommet til skade på din cykeltur?

Advokat Berit Møller Lenschow fortæller her om dine rettigheder.

Rigtig mange danskere tager hver dag cykel, og det betyder også, at der indimellem er nogle af dem, der kommer til skade. Det er derfor en fordel at kende dine rettigheder, hvis du som cyklist er involveret i en trafikulykke og kommer til skade.

”Hvis ulykken involverer et motordrevet køretøj, for eksempel en bil, en knallert eller en traktor, så gælder det objektive ansvar. Uanset hvordan skaden er sket, er det føreren af det motordrevne køretøj, der har ansvaret. Det er derfor hos dennes forsikring, at du skal søge din erstatning,” siger Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Er førerens køretøj ikke forsikret – eller er der tale om en flugtbilist, kan du søge erstatning hos DFIM, som er forsikringsselskabernes garantifond, der dækker denne type skader.

Læs mere om DFIM.

Involverer ulykken en anden cyklist skal man se på, om ulykken er sket på grund af en uagtsom adfærd fra en af parterne eller begge. Adfærden bedømmes ud fra de trafikregler, der findes i færdselsloven. Der kan for eksempel være tale om, at den anden cyklist ikke har overholdt sin vigepligt eller måske endda er kørt over for rødt lys.

”Der vil skulle foretages en bedømmelse af, hvilken cyklist, der har forårsaget ulykken ved sin adfærd. Som udgangspunkt vil det være den overhalende cyklist, der har ansvaret for en ulykke, hvis vedkommende rammer en anden cyklist under en overhaling. Men hvis den cyklist, du overhaler slår et unaturligt sving med sin cykel, så er ansvaret ikke længere dit, men ligger i stedet hos den cyklist, du var ved at overhale,” siger Berit Møller Lenschow.

Det er derfor afgørende at kunne bevise, hvad der præcist er sket ved ulykken. I denne type sager er det derfor også vigtigt at få kontakt til eventuelle vidner.

Læs mere om trafikulykker.

Er der sket skade på dig som cyklist og mener du, at det er en anden, der bærer skylden, skal der som udgangspunkt anmeldes en skade til modpartens forsikring. Det er modparten, der skal anmelde en skade til sin forsikring. Hvis det ikke er modpartens skyld, så er der kun dine egne forsikringer til at dække en evt. skade og du skal anmelde skaden dertil. Det sidste gælder også ved soloulykker.

”Vi oplever desværre, at nogle ikke har tegnet en ulykkesforsikring eller erhvervstabsforsikring, og så vil de ikke kunne få erstatning og det kan få store konsekvenser økonomisk,” siger Berit Møller Lenschow.

Selvom du har tegnet en ulykkesforsikring, kan der være tilfælde, hvor din forsikring ikke dækker. Hvis du selv har forårsaget skaden ved at have handlet groft uagtsomt, så kan dit forsikringsselskab afvise at betale dig en erstatning. Det kan for eksempel være, hvis du har været meget beruset eller hvis du er kørt over for rødt lys.

Hvis du rammer en fodgænger med din cykel, vil udgangspunktet også være, at det er dig som cyklist, der er erstatningsansvarlig for den personskade, som fodgængeren har pådraget sig.

”Hvis du som fodgænger dog ikke ser dig for, når du skal krydse f.eks. en cykelsti, således at cyklisten ikke kan nå at reagere, kan du dog også blive erstatningsansvarlig som fodgænger for en eventuel personskade. En cyklist, der pludselig og uforberedt er nødt til at bremse hårdt, kan komme meget slemt til skade, hvis uheldet for alvor er ude,” siger Berit Møller Lenschow.

Når skaden sker

Hvis du er involveret i en trafikulykke, så husk at dokumentere så meget som muligt straks.

  • Få navne og telefonnumre på vidner og en eventuel modpart.
  • Opsøg læge eller skadestue og få dine skrevet noteret ned i din lægejournal. Tjek at oplysningerne er korrekt.

Ved cykelulykker med en ansvarlig modpart vil der kunne blive tale dækning af helbredelsesudgifter, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab – alt efter hvor alvorligt du er kommet til skade.

Husk at du ofte også har ret til erstatning fra dine egne forsikringer, også selvom du allerede har fået erstatning fra en modparts forsikringsselskab.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00