En skade under en fødsel kan være en ulykke

af | sep 20, 2022

Hjem » Blog » En skade under en fødsel kan være en ulykke

Ulykkesforsikringen kan dække erstatning for personskade ved fødsel.

To principielle kendelser afsagt ved Ankenævnet for Forsikring i august i år, viser, at en personskade som følge af en fødsel kan føre til erstatning fra din ulykkesforsikring. I to af tilfældene blev det vurderet, at skaderne kunne betegnes som en ulykke.  Ulykkesbegrebet dækker over en pludselig opstået hændelse, der forårsager en personskade.

Læs mere om personskader.

I det ene tilfælde havde klageren under en fødsel fået en bristning af endetarmens eksterne lukkemuskel samt skader i bækkenbunden, men klageren i det andet tilfælde havde gener i halebenet efter fødslen, idet var halebenet blevet udsat for et stort tryk fødslens pressefase. Begge sager var afvist af klagernes forsikringsselskaber, der begrundede det med, at en fødsel ikke er en ulykke i forsikringsmæssig forstand.

Ankenævnet henviste til en tidligere dom afsagt af Højesteret. Her blev et ulykkestilfælde defineret som bredere end den definition, der anvendes i de fleste forsikringsbetingelser.

Nævnet begrundede sine afgørelser med, at klagerne under fødslen havde været udsat for en pludselig, kraftig og relativ kortvarig påvirkning, og at dette kunne betegnes som en ulykke. Et flertal bemærkede desuden, at en fødsel ikke er en dagligdagshændelse, hvorfor selskaberne skulle udbetale erstatning for personskade til de to klagere.

”Der er tale om en ændring af gældende praksis, og disse sager kan betyde, at flere kan få en erstatning, hvis de får en personskade under en fødsel,” siger Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Hun understreger, at hver sag vil skulle vurderes individuelt og konkret, og at det derfor er afgørende, at du sikre dig, at de ting, der sker under en fødsel, er skrevet korrekt i din lægejournal løbende. Det samme gælder efterfølgende gener fra fødslen.

”En tredje sag vedrørende en personskade som følge af en fødsel blev afvist af ankenævnet, fordi det ikke kunne bevises, at der var en sammenhæng mellem fødslen og generne. Dokumentation er derfor meget vigtig, også i disse sager,” siger Berit Møller Lenschow.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00