Deling af intime foto online er en alvorlig sag

af | jun 28, 2019

Hjem » Blog » Deling af intime foto online er en alvorlig sag

Hvis unge under 18 år krænkes online via deling af intime billeder, kan ofret også have ret til tortgodtgørelse, forklarer advokat. Der kan nemlig være tale om ærekrænkelse af ofret.

Det tager kun et øjeblik at dele et intimt billede af en fra klassen. Sådan starter oplægget til kampagnen ”Et øjeblik for dig – Et ungdomsliv for mig”, som Red Barnet i øjeblikket kører. Kampagnen sætter fokus på online-krænkelser, hvor unge deler intime foto eller videoer af andre unge, og det er et vigtigt emne, der er taget op, forklarer advokat Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Strafferammen for at dele intime billeder eller videoer uden samtykke er op til 3 år, og internettet husker for evigt. For ofret vil det digitale overgreb derfor følge en resten af livet. Overgrebet stopper aldrig, og forskning viser, at de psykologiske konsekvenser ved digitale krænkelser kan være lige så omfattende som ved fysiske overgreb.

”Foruden de strafferetlige overtrædelser, der er rettet mod den, der deler billedet, truer eller på anden vis bryder loven online, kan der også være tale om en ærekrænkelse af ofret. Ærekrænkelse er det ord, man bruger juridisk i en situation, hvor man krænker en andens blufærdighed. Det kan eksempelvis ske ved at dele et intimt eller privat billede eller video online, måske ved at lægge fotoet eller videoen op på de sociale medier,” siger Berit Møller Lenschow.

Højesteret afsagde i januar i år dom i en sag, hvor en person under 18 år havde delt pornografiske videoer af to andre unge under 18 år. Videoerne var delt i lukkede chatgrupper, hvor i hvert fald 35 andre personer havde adgang. Dommen blev en betinget fængselsstraf på 40 dage. Derudover blev ofrene tilkendt en tortgodtgørelse på henholdsvis 10.000 kroner og 2.000 kroner.

Læs mere om erstatning.

Red Barnet opfordrer unge under 18 år, der udsættes for digitale krænkelser til at ringe til Slet Det på 2927 0101 eller til at besøge siden www.sletdet.dk og få hjælp.

”Hvis man selv har været udsat for en krænkelse online, vil jeg klart anbefale, at man tager imod al det råd og vejledning, man kan få fra Red Barnet. Blandt andet kan man få hjælp til at få det delte materiale slettet og til at få forholdet anmeldt til politiet, hvis man ønsker det,” siger Berit Møller Lenschow.

Hvis man anmelder sagen til politiet, og der skal køre en retssag, kan der også komme spørgsmål om erstatning og godtgørelse.

”Det vil typisk være tortgodtgørelse, som kan komme på tale, hvorimod mén-godtgørelse for psykiske skader vil være muligt at få i et fåtal af sagerne, som praksis er i dag. Der er ikke nogen fast takst for, hvor meget man har krav på i godtgørelse for tort. Det vil være en individuel vurdering, hvor grovheden af den krænkelse, der er begået, spiller ind,” siger Berit Møller Lenschow.

Det er retten, der under selve straffesagen tager stilling spørgsmål om tortgodtgørelse til ofret. Som offer kan man vælge en bistandsadvokat, som er en advokat, der bistår ofret under retssagen og hjælper med at opgøre eventuelle krav på erstatning og godtgørelse.

Læs mere om bistandsadvokater.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00