Advokat hilser større gennemsigtighed velkommen

af | sep 27, 2018

Hjem » Blog » Advokat hilser større gennemsigtighed velkommen

Reglerne for anmeldelse af arbejdsskader kan sagtens gøres lettere at læse og anvende, mener erstatningsadvokat Berit Lenschow.

Når man skal anmelde en arbejdsulykke, er reglerne på området både uklare og svære at læse og anvende. Det fremgår af en række forslag, som Beskæftigelsesministeriet har modtaget fra danske borgere, organisationer og virksomheder. Her vil flere gerne have reglerne lavet enklere.

Ministeriet bad i foråret danskerne om at hjælpe med forslag til bedre og enklere regler på arbejdsmiljøområdet, og interessen for at bidrage har været stor. Omkring 400 forskellige forslag er det blevet til, og blandt disse er også flere forslag vedrørende arbejdsskader. Her går det igen i forslagene, at stillerne ofte finder reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker uklare og vanskelige at læse og anvende. Det foreslås blandt andet, at man tydeliggør i lovgivningen og på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvilke ulykker der skal anmeldes, et ønske om klarere regler for arbejdsulykker opstået under julefrokoster, samt forslag til ændringer af fristerne for anmeldelse af arbejdsulykker.

Læs mere om arbejdsulykker

”Det er dejligt at se, at så mange borgere, organisationer og virksomheder har valgt at give deres besyv med og stillet forslag om arbejdsskader, som er et stort og vigtigt område. Jeg er enig i, at der er steder, hvor reglerne kan gøres mere tydelige eller lettere at læse og forstå. Det er vigtigt for både den, der er kommet til skade på jobbet, samt den virksomhed, der har en ansat, der kommer til skade, at sagen kommer bedst mulig fra start, og det gør den kun, hvis anmelderen kan læse og forstå regelsættet,” siger Berit Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Advokaten rådgiver ofte i sager om arbejdsulykker, og hun forklarer, at der er en række ting, som skal være på plads fra start. Er de ikke det, kan det få indflydelse på den ansattes mulighed for erstatning.

”I værste fald kan misforståelser betyde fejl i anmeldelserne, og det kan få store konsekvenser. For det menneske, der er kommet til skade, kan det betyde, at vedkommende kommer til at stå værre, end før skaden skete. Reglerne er lavet for at beskytte den, der kommer til skade, og derfor er det nødvendigt, at de er lette at følge,” siger Berit Lenschow, der giver disse enkle råd til mennesker, der rammes af en arbejdsulykke:

”Husk altid at undersøge om din chef har anmeldt din skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er din arbejdsgivers pligt at anmelde skaden, og det skal ske senest 1 år, efter skaden er sket. Jeg anbefaler, at du anmelder din skade med det samme, du får mistanke om, at der er tale om en arbejdsskade eller noget, der kan skyldes det arbejde, du har udført. Tag også straks til læge og få dine gener ført til journal, og er du i tvivl om reglerne på området, så kontakt en advokat med speciale i arbejdsskader og få en gratis forhåndsvurdering og nogle råd,” siger Berit Lenschow.

Læs mere om erstatning generelt

Hun forklarer, at det er vigtigt, at anmeldelsen er præcis og korrekt fra start. Du kan nemlig ikke senere ændre på den første beskrivelse af ulykken, men kun komme med supplerende oplysninger til hændelsesforløbet.

Forslagene om arbejdsmiljøområdet er sendt til et ekspertudvalg, som lige nu er ved at gentænke arbejdsmiljøindsatsen, og som snart kommer med sine anbefalinger. Beskæftigelsesministeriet vil også selv senere offentliggøre 40 forslag til regelforenklinger på arbejdsmiljøområdet i løbet af efteråret.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00