Champagne-branderten kan blive dyr

af | dec 27, 2020

Hjem » Blog » Champagne-branderten kan blive dyr

Hvert år kommer danskere til skade nytårsnat, fordi de ikke omgås fyrværkeri med forsigtighed. Måske er de også fulde, og så er der risiko for, at deres forsikring ikke dækker, advarer advokat.

Flere personer kom ved sidste nytår uheldigt ind i det nye år med fyrværkeriskader, viser vagtcentralernes opgørelse. I 2019 var der i alt 228 danskere, der blev behandlet med fyrværkeriskader på sygehusene i de to døgn omkring nytår. Heraf var 27 af skaderne alvorlige. Flere danskere slutter deres nytårsnat på skadestuen, og alt for ofte skyldes det uforsigtig omgang med fyrværkeriet.

”Du bør huske, at du ikke kun udsætter dig selv for fare, hvis du ikke tænker dig om, når du fyrer raketter af. Du kan også risikere at skade andre, og måske endda ende med en stor regning. Forsikringen dækker nemlig ikke altid fyrværkeriskader,” siger advokat Berit Møller Lenschow.

Både de, der fyrer af, og de, der ser på, bør derfor passe på sig selv, når de vil ud og nyde synet af de mange sprudlende farver på himlen på årets sidste aften.

”Hvis du har drukket for meget, så vil de fleste ulykkesforsikringer ikke dække, fordi du har optrådt uansvarligt ved at blande krudt og sprut. Din promille vil afgøre, om forsikringen dækker i det tilfælde. Det samme gælder, hvis du har udvist grov uagtsomhed ved affyring af fyrværkeriet, selv har lavet fyrværkeriet eller brugt ulovligt krudt,” siger Berit Møller Lenschow.

Hun forklarer, det kan også betyde, at din ansvarsforsikring, beder dig om betale det erstatningsbeløb tilbage, som forsikringen for eksempel har udbetalt til en skadelidt. Det kan ske, hvis du opfører dig meget uagtsomt eller gør noget direkte ulovligt. En skade kan få alvorlige følger for mennesket, der rammes. Det kan gå ud over evnen til at passe sit job, sin skole eller fungere i dagligdagen. Måske må den skadelidte indlægges, måske får personen varige mén eller mister dele af sin erhvervsevne.

Læs mere om personskader.

”Regningen kan for skadevolder derfor løbe op i millioner af kroner, hvis den skadelidte for eksempel mister synet ved ulykken,” siger Berit Møller Lenschow.

 

Uden skyld

Selvom du har gjort alt, hvad du kunne for at sikre dig, kan du alligevel risikere at komme til skade eller gøre at skade på andre. Dette gælder for eksempel, hvis raketterne i fyrværkeripakken går af for tidligt.

”I sådan et tilfælde vil man sige, at produktet er defekt, og du kan rette dit erstatningskrav for en personskade mod producenten eller den forhandler, der har importeret fyrværkeriet,” siger Berit Møller Lenschow.

Hvis du kommer til skade, fordi en anden person har handlet uagtsomt ved affyring af fyrværkeri, skal du rette dit krav om erstatning mod denne person eller vedkommendes ansvarsforsikring.

Læs mere om forsikringer.

”I det tilfælde er det vigtigt, at du får så mange oplysninger som muligt. Bed om personens navn og telefonnummer, tag på skadestuen og få dine skader noteret hos en læge hurtigst muligt. Hvis du ikke selv kan indsamle dokumentationen, så kan dine venner eller familie gøre det,” siger Berit Møller Lenschow.

Tag dine forholdsregler:

  • Brug sikkerhedsbriller – også som tilskuer.
  • Hold igen med alkoholen, hvis du skal fyre af.
  • Undgå ulovligt fyrværkeri.
  • Hold aldrig en raket i hånden eller gå tilbage til en fuser.
  • Udvis almindelig sund fornuft ved brugen af fyrværkeri. Peg ikke på andre med raketter eller kast fyrværkeri mod mennesker.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00