Hvem er skyld i din ulykke? Vidste du, at du kan få erstatning for uforsikrede skader?

af | sep 20, 2020

Hjem » Blog » Hvem er skyld i din ulykke? Vidste du, at du kan få erstatning for uforsikrede skader?

Den nye kampagne “Det Skete Bare Ikke!” skal gøre befolkningen opmærksom på forsikringsbranchens fire garantifonde.

“Det skete bare ikke!” Sådan hedder den nye landsdækkende kampagne, der skal lære danskerne om forsikringsbranchens fire garantifonde. Fondene behandler sager om skader påført af uforsikrede eller ukendte motorkøretøjer, hunde, heste, speedbåde og vandscootere.  Garantifondene er borgernes sikkerhedsnet og tryghed, der sørger for, at den tilskadekomne får den erstatning, personen er berettiget til, uanset om der er en forsikring hos skadevolder eller ej. Bagefter opkræves det udbetalte beløb hos den ansvarlige for skaden, hvis det er muligt at finde vedkommende.

Læs mere om trafikulykker.

En undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion gennemførte for forsikringsbranchen i 2019, viser, at næsten 60 procent af de adspurgte ikke ved, at de fire garantifonde eksisterer, og hvad deres formål er. Det skal kampagnen lave om på, og advokat og ejer af Lenschow Erstatningsretten Berit Møller Lenschow hilser initiativet velkommen.

”Det er også mit indtryk, at for mange danskere ikke kender til de muligheder, som garantifondene giver dem rent erstatningsmæssigt,” siger hun.

Læs mere om hundebid.

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på alle motorkøretøjer som biler, motorcykler og knallerter, speedbåde, vandscootere, hunde og heste, men det er langt fra alle, der har det. Alene inden for området med biler kører der for tiden 12.000 registrerede motorkøretøjer rundt i Danmark. Der findes ikke tal for, hvor mange hunde og heste, der er uforsikrede, men sagerne er talrige. Fonden vedrørende speedbåde og vandscootere er etableret efter ulykken i maj 2017 i Københavns Havn, hvor to kvinder blev dræbt af en mand på vandscooter.

Læs mere om reglerne for vandscooter.

”Problemet for den skadelidte opstår, hvis ejeren af en bil, motorcykel, knallert, hund, hest eller speedbåd ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring, men det gælder også i sager, hvor der sker en personskade og den ansvarlige flygter fra stedet. I nogle tilfælde finder man måske ikke den, der er flygtet. I alle disse tilfælde kan der i stedet søges om erstatning ved garantifondene,” siger Berit Møller Lenschow.

Advokaten forklarer, at en erstatning ikke handler om at berige modtageren. Pengene gives for at opretholde en vis levestandard svarende til den før ulykken, lige som eventuelle løntab og andre udgifter søges dækket.

”Fondene er derfor med til at skabe tryghed. Kommer vi til skade, kan vi få hjælp. Men det kræver, at vi ved, at fondene findes. Det kan kampagnen forhåbentlig hjælpe med,” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om erstatning.

Hun understreger, at man først og fremmest skal forsøge at finde frem til skadevolderen, hvis man er kommet til skade.

”Den, der er kommet til skade, har fortsat bevisbyrden. Det betyder, at den skadelidte skal kunne sandsynliggøre, at vedkommende har været udsat for en ulykke, hvor en anden part har været involveret,” forklarer Berit Møller Lenschow.

Derfor er her 3 gode råd, hvis du har været udsat for en ulykke:

  • Søg læge el. skadestue straks.
  • Få så vidt muligt kontakt oplysninger på vidner og skadevolder
  • Anmeld skaden til politiet.

 

Fakta om de fire garantifonde

DFIM er den største af de fire fonde. Den behandler skader forvoldt af motorkøretøjer, heriblandt bilister og knallertkørere, der flygter fra stedet. De seneste tre år fra 2017-2019 er antallet af sager med flugtbilister steget med 23 procent til i alt 264 sager inkl. knallerter.

FAH behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af uforsikrede eller ukendte hunde.

FUH behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af uforsikrede eller ukendte heste, når de er løsgående eller brudt ud af en indhegning.

FSV (etableret 2018) behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af uforsikrede eller ukendte speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer.

Kilde: DFIM.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00