Undgå at dit erstatningskrav bliver for gammelt

af | jan 20, 2021

Hjem » Blog » Undgå at dit erstatningskrav bliver for gammelt

Husk forældelsesfristen på patientskader, lyder det fra advokat.

Nedlukning, aflysning af behandlinger på sygehuse og mindre socialt liv generelt kan spille ind på antallet af skadesager, der senere må afvises.

Patienterstatningen har således i 2020 modtaget færre ansøgninger end forventet, og årsagen er blandt andet corona-udbruddet, der har sat mange ting på stand by. Både kontakten med sundhedsvæsenet samt venner og familie er mindre, og det kan betyde, at flere sager om erstatning senere afvises, fordi de falder for forældelsesfristen. Tit søger borgere nemlig først erstatning, når andre gør dem opmærksom på muligheden.

Tal viser, at to tredjedele af de borgere, der søger erstatning, bliver gjort opmærksom på erstatningsmuligheden af enten personale i sundhedsvæsenet eller af venner og bekendte.

”Hvis du ikke overholder fristen, når du søger om erstatning for en patientskade, så mister du retten til din erstatning – også selvom du normalt ville have haft ret til at få den erstatning. For den skadelidte kan det få store økonomiske konsekvenser,” siger advokat og ejer af Lenschow Erstatningsretten Berit Møller Lenschow.

Du skal anmelde en patientskade til Patienterstatningen inden 3 år fra det tidspunkt, hvor du vidste eller burde vide, at der var sket en skade i forbindelse med behandling, undersøgelse eller medicinering af dig. Hvis det er mere end 10 år siden, at du burde have overvejet dette, er et eventuelt erstatningskrav for gammelt, og du vil ikke have krav på erstatning mere.

Læs mere om patientskader.

Advokaten forklarer, at det er muligt selv at anmelde en patientskade til Patienterstatningen, men at det kan være en fordel at få professionel hjælp fra en erstatningsadvokat.

”På den måde sikrer du dig, at anmeldelsen bliver helt korrekt, og det giver dig også de bedst mulige forudsætninger for at få den erstatning, du har krav på. Det kan være svært selv at vurdere, hvad der er vigtigt og mindre vigtig, hvilken dokumentation, der skal sendes med anmeldelsen, og hvad man har krav på. Det kan også være svært for den almindelige borger at vide, om man overhovedet har en patienterstatningssag eller ej. Alt dette kan advokaten hjælpe med,” siger Berit Møller Lenschow, der tilbyder en gratis forhåndsvurdering af din sag.

Husk også at tjekke din lægejournal grundigt.

Patienterstatningens statistik søger hver 4. borger erstatning mere end 2,5 år efter skaden er sket, og faldet i erstatningssager i 2020 kommer derfor også fra patienter og borgere, der har skader, der er sket før pandemien.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00