Tre klask til forsikringsselskabet

af | jan 10, 2020

Hjem » Blog » Tre klask til forsikringsselskabet

Selvom det kan virke svært, kan det betale sig at kæmpe imod, selvom dit forsikringsselskab afviser at betale dig en erstatning.

Da den 45-årige Bjarne en sommerdag er på vej til stranden med sin familie, træder han uheldigt på nogle sten, snubler og falder. I faldet slår Bjarne sin skulder af led, og han må sygemeldes i en længere periode. Samtidig forsøges han genoptrænet, men da smerterne varer ved, bliver Bjarne til sidst opereret. Ved operationen blev der fundet en afrivning af øverste styresene og en næsten komplet afrivning af bicepsmusklens lange sene.

Samtidig med sine smerter og sygemelding, må Bjarne også kæmpe med sit forsikringsselskab om sit krav på erstatning. Forsikringsselskabet vil ikke betale en erstatning til Bjarne, da det ikke mener, at hans méngrad er 8 %. Bjarne har derfor ønsket, at få sin méngrad undersøgt yderligere, men selskabet vil ikke betale for de ting, der skal bruges for at undersøge hans méngrad.

Læs mere om varigt mén.

Konkret har forsikringsselskabet afvist at betale for en speciallægeerklæring, lige som selskabet, hvor Bjarne har tegnet en ulykkesforsikring, også afviser at betale for gebyret til at indbringe sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Samlet set er der tale om udgifter på cirka 20.000 kroner, som forsikringsselskabet ikke vil dække. Derudover vil forsikringsselskabet heller ikke se på den funktionsattest, der er lavet af en anden forsikring, men vil i stedet anvende en journaludskrift, der ikke giver et retvisende billede af Bjarnes skuldergener. Det andet forsikringsselskab har således vurderet Bjarnes skulderskade til en méngrad på 10 %, hvilket ville udløse en erstatning.

 

Vandt sagen i ankenævnet

”Da Bjarne henvender sig til os, sidder han fast i et system, hvor hans eget forsikringsselskab afviser at samarbejde med ham om at få undersøgt méngraden yderligere. Bjarne mener, at han er berettiget til en erstatning, men det mener selskabet ikke. Når Bjarne beder selskabet undersøge sagen yderligere eller betale det gebyr, som det koster at få Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at genvurdere sagen, så afvises han blankt,” siger advokat med speciale i erstatning Berit Møller Lenschow, der driver Lenschow Erstatningsretten.

Sammen med Bjarne vælger Berit Møller Lenschow derfor at bringe sagen for Ankenævnet for Forsikringer, og her vinder Bjarne sagen. Hans forsikringsselskab skal derfor både betale for de nævnte ting herover, så de kan indgå i en ny vurdering af Bjarnes méngrad og krav om erstatning.

Læs mere om erstatning.

”Forsikringsselskabet får simpelthen besked på at fremskaffe de tre nævnte ting, så Bjarnes méngrad kan genvurderes. Herefter skal alt det nye materiale i sagen – herunder en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – indgå i en fornyet stillingtagen til Bjarnes sag og krav om erstatning,” siger Berit Møller Lenschow.

Sagen er siden endt med, at der er indgået forlig med forsikringsselskabet, som simpelthen har valgt at betale erstatning til Bjarne på baggrund af det andet selskabs vurdering, som er nævnt herover.

 

Kæmp imod

Advokaten glæder sig over udfaldet af sagen. Samtidig påpeger Berit Møller Lenschow, at Bjarnes oplevelse ikke er enestående.

”Der er desværre syge mennesker, som møder den samme modstand ved deres forsikringsselskab, når de kommer til skade. Når man er syg og måske har smerter, kan det være utrolig frustrerende at sidde i en fastlåst situation, hvor dit forsikringsselskab ikke vil hjælpe dig. I Bjarnes tilfælde endte sagen med, at ankenævnet uddelte tre klask til forsikringsselskabet, der måtte fremskaffe de ønskede oplysninger og betale for dem. Siden indgik de et forlig, og Bjarne får sin erstatning. Jeg vil anbefale alle, der oplever en personskade, og som mener, at de kan have krav på erstatning til at kontakte en advokat med speciale i erstatning og få en uvildig forhåndsvurdering af sagen. Dette tilbyder de fleste advokater at gøre gratis,” siger Berit Møller Lenschow.

Hun tilføjer:

”Bjarnes sag er et af mange eksempler på, at det kan betale sig at kæmpe imod, når forsikringsselskaber siger nej til at hjælpe. Går den, så går den, lader nogle selskaber til at tænke, men praksis viser, at ender sagen ved ankenævnet med en advokats hjælp, så gik den alligevel ikke!”

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00