Snyd ikke dig selv for erstatning

af | maj 9, 2019

Hjem » Blog » Snyd ikke dig selv for erstatning

Mange danskere mister hvert år muligheden for erstatning efter trafikuheld, fordi de ikke kender reglerne.

Hvad skal du gøre, hvis du rammes af et trafikuheld og senere vil rejse et krav om erstatning for en personskade? Det ved alt for få danskere, og derfor mister mange ofre for trafikulykker hvert år muligheden for erstatning – simpelthen fordi de ikke har kendt reglerne godt nok.

”I forbindelse med mit arbejde som erstatningsadvokat møder jeg desværre mange mennesker, som står i en kedelig situation og ikke kan få erstatning. En af de grunde, jeg ofte ser, er, at de ikke får anmeldt skaden til modpartens forsikringsselskab. Årsagerne er flere, men det skal altid ske,” siger Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Hun forklarer, at uanset hvem der er skyld i skaderne ved et trafikuheld, skal de skadelidte søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab. Alle bilister i Danmark skal tegne en lovpligtig ansvarsforsikring, og forsikringen dækker uanset skyld, da der er objektivt ansvar ved trafikulykker i Danmark.

Læs mere om trafikulykker.

”Nogle ved ikke, at der altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldspørgsmålet. Andre undlader at anmelde deres personskade, fordi de føler, at de selv er skyld i ulykken eller har andel i den. I begge tilfælde bør man dog anmelde skaden,” siger Berit Møller Lenschow.

Går der for lang tid mellem anmeldelsen og trafikulykken, bliver det nemlig ofte sværere at bevise, at personskaden stammer fra ulykken.

Berit Møller Lenschow giver en række gode råd til dig, der er involveret i en trafikulykke:

 

Hvis du ikke kender modparten

Hvis du involveres i en trafikulykke, hvor modpartens bil ikke er forsikret, eller du ikke ved hvem modparten er, kan du stadig få kompensation for din personskade. Det sker ved at rejse krav over for DFIM, Foreningen for International Motorkøretøjs-forsikring. DFIM behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer i Danmark og i udlandet. Foreningens medlemmer er alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer.

DFIM er et ekstra sikkerhedsnet, som giver dig mulighed for at få erstatning, også når du ikke ved, hvem modparten er, eller der ikke er et konkret forsikringsselskab at sende kravet om erstatning til.

Læs mere om erstatning generelt.

 Husk at anmelde din skade i tide

Et erstatningskrav bliver forældet efter 3 år. Herefter kan ansvaret ikke længere gøres gældende over for modpartens ansvarsforsikring. Du mister dermed din mulighed for at få kompensation for din personskade, og derfor er det vigtigt, at du sørger for at anmelde din personskade i tide.

 

Hvad kan du få i erstatning?  

Det afhænger af, hvordan din skade påvirker din dagligdag og din arbejdsevne. En erstatning gives ikke for at berige dig, men for at sikre at du kan opretholde din hidtidige levestandard – også efter en trafikulykke.

En af de erstatningstyper, der findes og der kan rejses krav om, er godtgørelse for svie og smerte. Taksten er 205 kroner per dag, du er sygemeldt efter ulykken. Du kan højest få et beløb på 78.500 kroner (2019 sats).

Satserne reguleres årligt. 

Se de aktuelle takster.

Hvis man efter ulykken er sygemeldt i en længere periode, kan der være et løntab. Det kan du også rejse krav om at få dækket af modpartens ansvarsforsikring, indtil du igen kan arbejde og ikke længere har løntab. 

Ved alvorlige ulykker kan du få varige mén. Disse opgøres i procenter, og retten til erstatning starter ved en méngrad på 5 %. Taksten for godtgørelsen udgør i 2019 8.985 kroner per méngrad eller 898.500 ved 100 pct. invaliditet. I helt særlige tilfælde kan méngraden fastsættes til 120 procent dog ikke højere end 1.077.000 kroner

 Hvis ulykken har indflydelse på din fremtidige arbejdsevne, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen er en kompensation for et varigt indkomsttab, og den dækkes af ansvarsforsikringen. 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00