Frivillige på festivaler skal tænke sig godt om

af | jun 7, 2023

Hjem » Blog » Frivillige på festivaler skal tænke sig godt om

De frivillige er ofte ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring.

Er du en af de tusindvis af unge, der arbejder som frivillig på en festival for at få en gratis billet eller et armbånd, så læs med her. Det er nemlig ikke sikkert, at du er dækket af en arbejdsskadeforsikring, imens du udfører arbejde på festivalpladsen, og du kan ende med at stå med håret i postkassen rent erstatningsmæssigt, hvis du ikke selv siger fra.  

”Området er en gråzone rent lovgivningsmæssigt. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer hver enkelt sag, og da der er afvist sager, har nogle festivaler valgt helt at undlade at tegne en arbejdsskadeforsikring for de frivillige og dermed at behandle skader som arbejdsskader,” siger advokat Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

”Efter min opfattelse udføres der arbejdsopgaver af de frivillige, som indebærer en risiko for skader, og her skal man altså selv være på vagt,” siger advokat Berit Møller Lenschow der fortsætter:

”Den organisatoriske struktur omkring en festival gør, at festivalarrangøren ikke betragtes som arbejdsgiver for de mange frivillige og dermed heller ikke er underlagt de forpligtelser, som en arbejdsgiver har.”

Læs mere om anden personskade.

Kommer du som frivillig til skade, kan det derfor betyde, at din sag ikke bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og at du ikke kan få din sag anerkendt som en arbejdsskade. Det betyder også, at du selv skal være opmærksom på, om det arbejde, som netop du udfører, kan være omfattet af reglerne for arbejdsskader. Du kan nemlig ikke regne med, at festivalarrangøren sørger for at anmelde din skade.

Arrangøren går nemlig generelt ud fra, at det arbejde, der udføres, ikke skal anmeldes som en arbejdsskade – selvom der sker personskade. Det svar har advokat Berit Møller Lenschow tidligere fået i en erstatningssag, hun behandlede. Her var en frivillig kommet til skade på en festival.

Anmeldes din skade ikke som en arbejdsskade af arrangøren, mister du muligheden for varigt mén godtgørelse og erhvervsevnetabserstatning.

”At miste de muligheder kan få stor betydning for den tilskadekomne rent økonomisk, hvis man for eksempel må sygemeldes i en længere periode, eller hvis man kommer så alvorligt til skade, at man mister dele af sin erhvervsevne. Formålet med en erstatning for en arbejdsskade er økonomisk kompensation, så den syge har mulighed for at opretholde en levestandard,” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om erstatning.

Har din billet været for dyr?

Hvis du som frivillig bliver sat til tungt arbejde og måske endda i højden, for eksempel hvis der skal sættes en scene op eller rejses et banner, og hvis udstyret ikke er helt nyt heller, begynder der at være risiko for skader af den mere alvorlige slags.

”En fribillet til koncerten kan være dyrt betalt, hvis du kommer så meget til skade, at du må sygemeldes fra dit ordinære arbejde eller din uddannelse, ” siger Berit Møller Lenschow.

Advokaten opfordrer derfor alle frivillige til at undersøge, hvordan de er forsikret på den enkelte festival, før de beslutter sig for at tilbyde deres arbejdskraft der. På samme måde bør de undersøge, hvilket arbejde der skal udføres og hvordan.

”Festivalerne har ikke nogen pligt til at forsikre de mange frivillige, så længe der er tale om medlemmer, der er organiseret i en forening, hvis formål det er at arrangere f.eks. en festival. Her går man ud fra, at foreningens medlemmer har helt samme interesse som foreningen, men jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det altid er sådan, navnlig i de tilfælde hvor prisen for en billet, gratis øl og mad i et par dage gives mod hårdt fysisk arbejde, og hvor der er en reel risiko for komme alvorligt til skade” siger Berit Møller Lenschow.

Advokaten forklarer, at festivalerne ikke som sådan gør noget ulovligt, men hun savner et bedre informationsniveau af de frivillige, så man ved, hvad man går ind til.

3 gode råd, hvis du skal arbejde som frivillig på festival:

  • spørg ind til hvordan du er forsikret
  • spørg ind til, hvilke arbejdsopgaver, du skal løse
  • overvej, hvor langt du vil gå for at få en billet – sig fra

 

4 gode råd, hvis du er kommet til skade som frivillig på en festival:

  • fortæl festivalarrangøren (din arbejdsgiver), at du er kommet til skade
  • tal med eventuelle vidner, som kan bekræfte hændelsen
  • tag på skadestuen og bliv undersøgt
  • tjek om din skade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00