Flere af de danske unge kører spritkørsel

af | jun 30, 2021

Hjem » Blog » Flere af de danske unge kører spritkørsel

Spritbilisme kan også have store konsekvenser i erstatningssager.

Sommerens mange sociale arrangementer, hvor folk mødes og drikker alkohol uden at have aftalt, hvem der skal køre hjem, gør, at der lige nu er øget risiko for flere spritbilister på de danske veje. Det oplyser Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden, der opfordrer bilisterne til at lade bilen stå, hvis de drikker alkohol.

Rådet for Sikker Trafik har i en ny undersøgelse taget pulsen på de 17 til 24-åriges alkohol- og trafikvaner. Resultaterne er nedslående: I 2019 svarede 8 procent af de unge, at de havde kørt bil med for meget alkohol i blodet, mens tallet er steget til 15 procent i 2020. Samtidig var der i 2020 betydeligt flere dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikulykker med en spirituspåvirket ung bilist end tidligere år. Der kan være tale om et tilfældigt udsving i ulykkestallene, men niveauet var sidste år væsentligt højere end gennemsnittet for perioden 2015-2019.

Udviklingen bekymrer, og udover den fare, der er forbundet med at drikke alkohol og køre bil, kan spritkørsel også få indflydelse på en eventuel erstatningssag – både hvis du kommer til skade selv, hvis du kører påvirket af alkohol, men også hvis du laver en personskade på et andet menneske.

Læs mere om trafikulykker.

”Spritulykker smadrer hele familier hvert år, og du skal leve med skylden resten af livet. Samtidig kan det kaste dig ud i et økonomisk kaos rent erstatningsmæssigt,” siger advokat og ejer af Lenschow Erstatningsretten Berit Møller Lenschow.

Hvis du som bilist er involveret i en ulykke, skal din bils ansvarsforsikring betale erstatningen for en evt. personskade, der er forvoldt herved. Men har du drukket, og vurderer dit forsikringsselskab, at du har været beruset og at dette er skyld i ulykken, kan selskabet vurdere, at du har handlet groft uagtsomt og kræve, at du refunderer dem den udgift, forsikringsselskabet har haft til personskadeerstatning.

Læs mere om betydningen af lægejournalen i forbindelse med en ulykke.

Hvis du involveres i en trafikulykke:

  • Tag på skadestuen straks eller indenfor 72 timer og få dine skader ført til journal af en læge.
  • Få styr på navne og telefonnumre på eventuelle vidner. Hvis du får lov, kan det være en god ide at filme eller optage evt. vidners forklaringer på video eller med din telefon, imens oplevelsen er klar i erindring.
  • Anmeld skaden til de relevante forsikringsselskaber og overvej om du har brug for råd fra en advokat.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00