Guide til ofre for vold: Sådan vælger du selv en advokat

af | maj 13, 2019

Hjem » Blog » Guide til ofre for vold: Sådan vælger du selv en advokat

Når straffesagen efter en voldelig episode er slut, skal erstatningsdelen ofte gøres op. Her er nogle råd til, hvordan du som forurettet vælger en advokat til den del.

Hvis du bliver udsat for vold, har du ret til få en advokat beskikket. Denne kaldes en bistandsadvokat. Som offer for vold skal du møde som vidne i straffesagen mod voldsmanden og afgive din forklaring. Bistandsadvokatens rolle er at støtte dig under retssagen og opgøre dit krav på erstatning under retssagen. Advokaten fungerer altså som støtteperson og sikrer samtidigt, at du får den erstatning, du har krav på.  

Læs mere om voldssager og erstatning.

Det er retten, der udpeger en advokat til dig. Retten kan vælge en af de advokater, der allerede bruges i straffesagerne ved retten, men du har også mulighed for selv at vælge en advokat til at være din bistandsadvokat.

Det er staten, der betaler bistandsadvokatens salær for at møde i retten, uanset om det er en advokat, retten har udpeget, eller om det er en advokat, som du selv har valgt.

Sådan vælger en advokat

Når du har været udsat for en forbrydelse, skal du forvente, at du bliver indkaldt af Politiet (anklagemyndigheden) til at vidne i retssagen. Dette sker i et brev, hvori du kan læse hvor og hvornår, du skal møde i retten. Kort tid efter at du har modtaget indkaldelsen til at møde i retten, får du besked fra retten om, hvilken advokat man har udpeget som din bistandsadvokat. Retten anvender, når der udpeges en bistandsadvokat, en af de advokater, der normalt fungerer som beskikket forsvarer i de straffesager, der kører ved retten. Retten kan selvfølgelig ikke udpege den advokat, der i forvejen er forsvarer for gerningsmanden i din sag. 

Hvis du ønsker at vælge en anden advokat, skal du, når du modtager indkaldelsen, kontakte den advokat, som du gerne vil have med i retten. Advokaten vil så sørge for at blive beskikket dvs. godkendt af retten og hjælpe dig igennem forløbet.

Erstatningskravet

Under retssagen opgøres så meget af dit erstatningskrav som muligt. Det er ikke sikkert, at hele dit erstatningskrav kan opgøres under straffesagen, og derfor vil spørgsmålet om erstatning ofte fortsætte ved en anden instans, man kalder “Erstatningsnævnet”. Det sker typisk når strafferetssagen er afsluttet, og der er faldet dom over gerningsmanden.

Læs mere om erstatning generelt.

”Din bistandsadvokat er forpligtet til at anmelde sagen til Erstatningsnævnet, som derefter behandler spørgsmålet om erstatning og tager stilling til de krav, du har. Bistandsadvokatens rolle slutter normalt, når der er sendt en anmeldelse til Erstatningsnævnet. Som skadelidt skal du derefter selv varetage dine interesser overfor Erstatningsnævnet, men du kan også vælge fortsat at have en advokat ved din side under denne del af sagens behandling.  Det kan være en fordel at have specialisten med fra starten – altså allerede under straffesagen, så du er sikker på, at din sag behandles korrekt, og at du får den erstatning som du har krav på,” siger Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

 

Få 3 gode råd her, hvis du har været udsat for en forbrydelse:

  1. Tag på skadestue med det samme
  2. Anmeld overfaldet til politiet hurtigst muligt og indenfor 72 timer
  3. Overvej om du har brug for en advokat, og hvem det skal være.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00