Ekstra mange hjorte på vejene i maj måned

af | maj 2, 2020

Hjem » Blog » Ekstra mange hjorte på vejene i maj måned

Hvert år i maj stiger antallet af påkørsler af hjortevildt på de danske veje, og bilister skal derfor være ekstra vågne bag rattet.

Hvert år er hjortevildt skyld i mere end 12.000 trafikulykker på de danske veje, og ulykkerne koster mere end 280 millioner kroner årligt alene i materielle skader. Især i maj og igen i oktober og november er der meget hjortevildt på vejene, oplyser Gjensidige Forsikring og Dyrenes Beskyttelse, som begge har undersøgt ulykkerne. Sidste måling viste desuden en stigning i antal påkørsler på 20 %. I den seneste tid har der, grundet den delvise nedlukning af Danmark og flere nabolande, desuden været færre biler på vejene, hvilket kan have gjort hjortene mindre trafiksky end normalt. Som bilist skal man derfor holde øjnene ekstra åbne for hjorte, når man kører – især hvis man kører på lige vej i landzone, når det er tusmørke eller mørke.

At ramme en hjort med sin bil er ofte en voldsom oplevelse. Det er et stort dyr, og der kan ske alvorlige skader også med bilisten. Ifølge Dyrenes Beskyttelses undersøgelse kommer over halvdelen af de tilskadekomne bilister alvorligt til skade, og hver 5. personskade sker som følge af en undvigemanøvre.

”Sker der en ulykke med personskade, så sørg for at anmelde ulykken til politiet. Kontakt også straks din læge eller tag på sygehuset og få dine gener og symptomer undersøgt og skrevet ned i din journal. Du skal måske bruge oplysningerne senere, hvis du har krav på erstatning,” siger advokat Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Læs mere om trafikulykker.

Hun opfordrer til, at bilisten tidligt overvejer, om der er brug for hjælp fra en specialistadvokat, så du er sikret den rette vejledning fra start.

Berit Møller Lenschow påpeger, at det ved denne type ulykker normalt kun vil være muligt at få erstatning fra privattegnede forsikringer såsom ulykkesforsikring eller hvis du arbejdsudygtig måske en erhvervsevnetabsdækning, som ofte finder sammen med en pensionsordning.  Du bør også undersøge om der er førerplads dækning på bilens kaskoforsikring, da denne så kan dække ved de samme krav erstatning for personskade,  selvom der ikke er en modpart at rette kravet mod. Staten betaler nemlig ikke erstatning, selvom du kommer til skade ved at have påkørt en hjort.

”Der kan være spørgsmål om erstatning, både på kort og langt sigte. Det kan være godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og på langt sigt varigt mén samt endda tabt erhvervsevne eller i værste fald dødsfald,” siger Berit Møller Lenschow.

Husk også, at hvis du rammer et vildt dyr, og dyret er  dødt, skal du kontakte Falck. Er dyret blot kvæstet og ikke dødt, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på telefonnummer 1812, der også kan sætte dig i kontakt med en schweiss-hundefører.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00