Pårørende kan have krav på erstatning ved corona-dødsfald

af | apr 8, 2021

Hjem » Blog » Pårørende kan have krav på erstatning ved corona-dødsfald

Patienterstatningen har anerkendt et dødsfald efter Covid-19 i sundhedsvæsenet.

Patienterstatning har anerkendt en sag, hvor pårørende til en person, der er død efter smitte med Covid-19 på et sygehus, har ret til erstatning.

I foråret døde en midaldrende mand efter at være blevet smittet med Covid-19 på et offentligt sygehus, og nu får de efterladte erstatning for dødsfaldet, også selvom personalet på sygehuset har fulgt alle gældende retningslinjer. Patienterstatningen tildeler erstatning i sagen, fordi patienten med overvejende sandsynlighed blev smittet på sygehuset, hvor han blev behandlet for en anden og mindre alvorlig sygdom.

Læs mere om patientskader.

”I afgørelsen fra Patienterstatningen har man afgjort efter den såkaldte tåleregel. Der er derfor ikke tale om en lægefejl, men om en sjælden skade, som er alvorlig i forhold til den grundlidelse, som patienten blev indlagt på grund af. Området er stadig nyt, og det bliver interessant at følge, hvordan Patienterstatningen vil vurdere andre kommende sager, hvor patienter smittes med corona på sygehuse, og især hvis der er tale om en patient, der i forvejen er meget syg og dårlig. Her kan det være sværere at bringe tålereglen i spil,” siger advokat Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Tålereglen giver patienter ret til erstatning, hvis de får en skade, der er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, som de blev behandlet for. I det omtalte tilfælde var manden i bedring for den sygdom, som han var indlagt for, da han døde efter smitte med Covid-19.

 

Tab af forsørger

En erstatning vil i denne type sager oftest være en såkaldt forsørgertabserstatning og erstatning for begravelsesomkostninger, forklarer advokaten.

”Hvis din ægtefælle eller samlever mister livet på grund af smitte med corona og det anerkendes som en patientskade kan du få erstatning for mistet forsørger og der kan betales et overgangsbeløb (udgør i 2021 kr. 177.000), der blandt dækker de udgifter, som du har til begravelse. Hvis det er andre end den efterladte ægtefælle eller samlever, der afholder udgifterne til begravelsen f.eks. voksne børn, tilfalder erstatningen for begravelsesudgifterne dem.  Hvis afdøde har efterladt sig mindreårige børn, har de ret til erstatning svarende til summen af den bidragspligt, som afdøde skulle have betalt til de efterladte,” siger Berit Møller Lenschow.

Når erstatningen til den efterladte samlever eller ægtefælle skal udmåles, ser man på, hvad den afdøde formentlig ville have tjent over en kommende 10-årig periode.

Læs mere om forsørgertabserstatning.

30 % af dette beløb udgør erstatningen til den efterladte samlever eller ægtefælle. For at sikre et vist niveau af erstatning til den efterladte har man lovgivningsmæssigt fastsat en minimums takst (i 2021 udgør denne kr. 1.055.000). Dette gælder derfor uanset om den afdøde forsørger reelt havde en lavere indtægt.

Det beregnede erstatningsbeløb skal dog i begge tilfælde nedsættes procentuelt med i forhold til det antal år afdøde var ældre end 29 år på skadestidspunktet og med 2 procent for hvert år afdøde var ældre end 54 år på skadestidspunkt.

Var afdøde f. eks. 63 år på skadestidspunktet nedsættes den beregnede erstatning med 52%, da afdøde var 34 år ældre end 29 =34 % og 9 år ældre end 54, 9×2 = 18%.

Den takstmæssige erstatning vil herefter udgøre kr. 506.400. Der til kommer overgangsbeløb på kr. 177.000.

”Du kan kræve en forsørgertabserstatning, hvis du var gift eller registreret partner med afdøde. Derudover kan samlevende også kræve erstatningen,” siger Berit Møller Lenschow.

Hun anbefaler, at man taler med en rådgiver med særlig viden indenfor området, hvis man er i tvivl, om man har ret til en erstatning efter Covid-19 dødsfald på sygehus eller lignende.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00