Ofre for vold og voldtægt kan have gavn af hjælp fra erstatningsadvokat

af | feb 8, 2023

Hjem » Blog » Ofre for vold og voldtægt kan have gavn af hjælp fra erstatningsadvokat

Læs her, hvordan du vælger din egen advokat, hvis du ønsker det.

Bedre politiarbejde og en samtykkelov, der virker, har ført til, at flere i 2022 er dømt for voldtægt. Det viser tal fra Anklagemyndigheden, som DR har fået aktindsigt i.

Fra 1. januar til 3. december 2022 er 143 blevet dømt for voldtægt. Året før var det tal 119, mens tallet i 2020 og 2019 lød på henholdsvis 117 og 104 personer, skriver DR.

Hvis du er offer for voldtægt eller vold, er du samtidig garanteret, at politiet rykker ud med det samme, når der er akut behov for politiets hjælp. Det samme gælder ved indbrud og sager om narkotikasalg i eller omkring grundskoler og ungdomsuddannelser. Det skyldes den såkaldte politigaranti, som er trådt i kraft i alle landets politikredse sidste år.

Berit Møller Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten, hvor man også hjælper ofre for vold og voldtægter i erstatningssager efter endt straffesag, forklarer, at den hurtige hjælp er afgørende i disse sager, da det i sidste ende handler om beviser.

Læs mere om retssager.

”Det handler om at kunne dokumentere, at der er sket en forbrydelse, og derfor er det vigtigt, at overfaldet anmeldes til politiet hurtigst muligt og inden for 72 timer. Ofret bør også opsøge en skadestue straks, lige som man bør overveje, om man har brug for en advokat, og hvem det skal være,” siger Berit Møller Lenschow.

Når straffesagen efter en vold er slut, skal erstatningsdelen ofte gøres op, og Berit Møller Lenschow har derfor nogle råd til, hvordan du som forurettet vælger en advokat til den del.

”Hvis du bliver udsat for vold, har du ret til få en advokat beskikket. Denne kaldes en bistandsadvokat. Som offer for vold skal du møde som vidne i straffesagen mod voldsmanden og afgive din forklaring. Bistandsadvokatens rolle er at støtte dig under retssagen og opgøre dit krav på erstatning under retssagen,” siger Berit Møller Lenschow.

Advokaten fungerer altså som støtteperson og sikrer samtidigt, at du får den erstatning, du har krav på.

”Hvis du ønsker at vælge en anden advokat, skal du, når du modtager indkaldelsen, kontakte den advokat, som du gerne vil have med i retten. Advokaten vil så sørge for at blive beskikket dvs. godkendt af retten og hjælpe dig igennem forløbet,” siger Berit Møller Lenschow.

Under retssagen opgøres så meget af dit erstatningskrav som muligt. Det er ikke sikkert, at hele dit erstatningskrav kan opgøres under straffesagen, og derfor vil spørgsmålet om erstatning ofte fortsætte ved en anden instans, man kalder Erstatningsnævnet. Det sker typisk når strafferetssagen er afsluttet, og der er faldet dom over gerningsmanden.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00