Mange mister livet i arbejdsulykker

af | mar 29, 2023

Hjem » Blog » Mange mister livet i arbejdsulykker

I 2022 mistede et rekordhøjt antal mennesker livet på jobbet.

Sidste år miste 43 mennesker livet, imens de var på arbejde, og det er det højeste antal i 15 år, oplyser Fagbladet 3F, baseret på tal fra Arbejdstilsynet. Det svarer til, at der hver 9. dag i 2022 døde et menneske i en ulykke på jobbet. Tallene omhandler dødsulykker under arbejde på landjorden i Danmark.

43 gange sidste år måtte pårørende derfor også tage afsked med deres familiemedlem, deres hustru eller mand, deres far eller mor, deres samlever eller deres kollega. Hos 3F efterlyser man derfor en bedre forebyggende indsats.

Læs mere om arbejdsulykker.

”Det er altid tragisk, når et menneske mister livet, og i mit arbejde møder jeg også de efterladte. En forebyggende indsats, der kan bringe tallet ned, kan man derfor kun bakke op om,” siger Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

I sit arbejde som erstatningsadvokat er det særligt vedrørende forsørgertabserstatning, at hun hjælper de efterladte ved dødsulykker – herunder på arbejdspladsen. Der er således flere erstatningsmuligheder for en efterladt ægtefælle, en efterladt samlever eller et efterladte barn.

”Hvis din ægtefælle eller samlever mister livet ved en ulykke eller lignende, kan du få erstatning for mistet forsørger og et overgangsbeløb, der blandt dækker de udgifter, som du har til begravelse. Hvis den, der dør har efterladt sig børn, har de også ret til erstatning. Der kan være yderligere erstatningskrav, hvis dødsulykken er forvoldt ved uagtsom adfærd fra arbejdsgiveren eller en 3. part – altså en såkaldt ansvarlig skadevolder. Er der tale om et arbejdsrelateret dødsfald vil for eksempel sikkerheden på arbejdspladsen kunne spille ind,” siger Berit Møller Lenschow.

Når erstatningen til de efterladte skal udmåles, ser man på, hvad den afdøde formentlig ville have tjent. Den erstatning, der udmåles, vil svare til en procentuel andel af den afdødes årsløn. Derudover har den efterladte ret til et såkaldt overgangsbeløb, som fastsættes takstmæssigt.  I 2023 udgør taksten 184.500 kroner. Derudover kan der, når der er en ansvarlig skadevolder, opnås erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Læs mere om forsørgertabserstatning efter erstatningsansvarsloven

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år, for hvilke han eller hun har forsørgelsespligt, vil der altid blive udbetalt forsørgertabserstatning til disse børn. Forsørgertabserstatningen udgør en procentuel andel af afdødes årsløn og udbetales som en løbende ydelse indtil barnet fylder 18 år. Forsørgertabserstatning kan forlænges til barnets fyldte 21. år, hvis barnet f.eks. er i gang med en uddannelse.

”Der er dog den betingelse, at den afdøde reelt skal have forsørget børnene på dødstidspunktet,” siger Berit Møller Lenschow.

Det såkaldte overgangsbeløb er et engangsbeløb, som blandt andet kan hjælpe den efterladte med at dække udgifter til begravelsen.

”Ved et dødsfald bør de efterladte også undersøge, om afdødes kommune eller private forsikring dækker nogle af de udgifter, der er til begravelsen i form af begravelseshjælp. Hvis det er tilfældet, skal disse muligheder benyttes først,” siger Berit Møller Lenschow.

Er du i tvivl om dine erstatningsmuligheder, er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis forhåndsvurdering.

 

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00