Hvis vagtlægen har for travlt

af | jun 10, 2021

Hjem » Blog » Hvis vagtlægen har for travlt

Hvis vagtlægen har for travlt

Du kan rejse krav om erstatning, hvis din tilstand er blevet forværret efter utilfredsstillende behandling eller undersøgelse ved konsultation af lægevagten.

Læs mere om Patientskader her

DR problematiserer vilkårene ved lægevagten

I DRs dokumentar Patienter på samlebånd bragt i tv den 7. juni 2021 problematiseres vagtlægernes akkordløn, og den betydning det kan have for den behandling patienterne får. Patientforeningen mener, at akkordlønnen er skadeligt, da der er mere fokus på mængden af patienter, vagtlægen har igennem. Ikke hvor mange timer vagtlægen arbejder.

Baggrunden for DRs analyse er 2.321 telefonkonsultationer fra dage, hvor der har været forholdsvis mange opkald til lægevagten. I analysen ses der på: Hvor lang tid en konsultation tager med og uden henvisning til egen læge, og hvor mange opkald en læge tager i løbet af sin vagt. DR påpeger dog i sin dokumentar, at der er mange gode eksempler på vagtlæger, der giver en god behandling. Men, at man tager udgangspunkt i, at der i perioden 2019-20 er ca. 4000 eksempler på vagtlæger, der har minimum 30 telefonkonsultationer på en time. Altså, at der bruges 2 minutter eller mindre på hver patient.

Baggrund for DRs analyse

I følge PLO (Praktiserende Lægers Organisation), som sammen med Danske Regioner har forhandlet vagtlægernes lønaftale, er der kun i én ud af 69.000 konsultationer  begås fejl, hvor der skal udbetales erstatning. Samtidig med at Sundhedsstyrelsen oplyser, at der mangler valide data for kvaliteten af vagtlægeordningen, samtidig med at der ikke er kvalitetskontrol af samtalerne. Det der dog kan konstateres er, at Patienterstatningen siden 2010 har givet erstatning 76 gange, fordi danskere er døde efter vagtlægefejl. Iflg Patienterstatningen er det samlede tal for hele sundhedsvæsenet, at der over de sidste 10 år er udbetalt erstatning til efterladte til patienter, som er døde af fejlagtig eller mangelfuld behandling eller af sjældne og alvorlige komplikationer som følge af sygedomsbehandling.

Sidder man som patient, skadelidt eller efterladt tilbage og er i tvivl om, hvorvidt man kan være berørt af fejl ved konsultation af vagtlæge, så er der muligheder.

“Ulempen ved at have et system, som animerer den enkelte læge til skubbe mange patienter igennem en vagt, kan, foruden at der kan være risiko for, at der sker fejl, også være, at journalnotaterne efter den enkelte konsultation bliver mere sparsomme og det bliver vanskeligere for patienten at påvise, hvad der rent faktisk blev talt om og undersøgt”, udtaler advokat Berit Møller Lenschow Vi ved jo  netop, at journalnotaterne spiller en afgørende rolle, når en skadelidte skal bevise sine erstatningskrav efter en personskade, uanset hvilken type erstatningssag, der er tale om, fortsætter advokaten.

Dine muligheder

Hvis du ønsker at anmelde en patientskade, skal det ske inden 3 år fra det tidspunkt, hvor du vidste eller burde vide, at der var sket en skade i forbindelse med behandling, undersøgelse eller medicinering af dig. Advokat Berit Lenschow forklarer, at det er muligt selv at anmelde en patientskade til Patienterstatningen, men at det kan være en fordel at få professionel hjælp fra en erstatningsadvokat.

Få hjælp

Overvej om du brug for hjælp fra en specialistadvokat, så du er sikret den rette rådgivning fra start. Der kan være spørgsmål om erstatning, både på kort og langt sigte. Det kan være godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og på langt sigt varigt mén samt endda tabt erhvervsevne eller i værste fald dødsfald.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00