Andet end høj fart kan resultere i piskesmæld

af | maj 18, 2022

Hjem » Blog » Andet end høj fart kan resultere i piskesmæld

Forsikringsselskaberne skal se på alle oplysninger i en sag, forklarer advokat.

Hvert år rammes mange danskere af piskesmæld efter en trafikulykke, og for mange af disse mennesker vender det op og ned på deres dagligdag. De ting som de tidligere kunne, kan de måske ikke længere, og flere mister også hele eller dele af deres erhvervsevne. Disse mennesker søger derfor erstatning, så de kan opretholde en levestandard trods ulykken, men alt for ofte afvises sagerne eller der udbetales en meget lille erstatning. Andre gange afviser selskabet helt at udbetale en erstatning.

Årsagen er, at, flere forsikringsselskaber, som skal betale erstatningen til den skadelidte, anvender beregninger foretaget i et program fra DanCrash, og uden at tage hensyn til de faktiske omstændigheder ved ulykken. I stedet afvises sagerne med den begrundelse, at bilens hastighed ikke var høj nok til at forårsage et piskesmæld.

Læs mere om trafikulykker.

Det kunne du se i DR-programmet Kontant, og hos Lenschow Erstatningsretten kan ejer og advokat med speciale i erstatningsret Berit Møller Lenschow nikke genkendende til kritikken.

”Vi ser desværre også disse sager hos os. For forsikringsselskaberne er der mange penge på spil, da der kan være tale om store erstatningerne, og alt efter hvordan de vurderer ulykken og årsagen til en skade, kan det betyde, hvorvidt du får 5. 000 kroner i erstatning i stedet for to millioner kroner i erstatning,” siger hun.

DanCrash’s beregningsmetoder

Ifølge Kontant anvender selskaberne et beregningsprogram lavet hos det private firma DanCrash. Beregningsprogrammet bruges til at fastslå hastighedsændringen af de involverede biler i en trafikulykke. Denne beregning baseres på billeder af de involverede, hvor der kigges på hvor mange og hvilke skader bilerne har, men beregninger forholder sig ikke til, hvad der sker med den forulykkede inde i bilen.

Det kan således være meget sparsomme oplysninger, hastighedsændringen bliver beregnet ud fra. DR’s udsendelse tegner også et billede af, at der i flere situationer har været et misforhold mellem de rekonstruktioner, som DanCrash foretager, og den virkelighed, som var gældende på ulykkestidspunktet. For eksempel har DanCrash anvendt et andet anhængertræk under en rekonstruktion end det som sad på bilen på ulykkestidspunktet, hvilket medførte en hastighedsændring på 3,5 kilometer i timen. De antagelser, der lægges ind som forudsætning for den beregning, der laves af DanCrash kan få stor betydning for udfaldet af den konkrete erstatningssag.

Når beregningerne er interessante for bedømmelsen af en erstatningssag, er det fordi de kan gøre et bidrag til den juridiske vurdering af, om en given hændelse er egnet til at påføre personskade.  Det er dog problematisk at anvende beregningerne, hvis de  ikke baserer sig på et korrekt oplyst grundlag eller på et ufuldstændigt grundlag. Som skadelidte bør man altid bede om at få oplysning om på hvilket grundlag en beregning er fortaget og om der er beregninger, der foretaget på baggrund af antagelser om de faktiske forhold, herunder de involverede biler m.v.  

Læs mere om piskesmæld.

Selskaberne bør ligeledes overveje om det ud fra de oplysninger, der findes på hændelsen giver mening, og om det er forsvarligt at lægge en DanCrash beregning til grund ved deres vurdering af årsagsforbindelsen.  Det er desuden meget bekymrende, når der, som vi kunne se i Kontant, er stor usikkerhed om resultatet af de test, der anvendes.

Berit Møller Lenschow påpeger derudover, at selskaberne har pligt til at foretage en samlet vurdering af alle oplysninger i en sag. De må derfor ikke alene se på de resultater en crash-test viser om hastighed.

Retslægerådet afviser

Retslægerådet har flere gange i sager om piskesmæld afvist, at de tekniske beregninger er nok til at afvise, hvorvidt der er tale om en medicinsk årsagssammenhæng. Ifølge rådet er der nemlig ikke evidens rent lægevidenskabeligt for, at piskesmældsulykker kun kan ske ved høj fart. Mange andre ting spiller således ind – herunder den skadelidtes højde, vægt, sidestilling, position og tidligere skader.

 

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00