Piskesmæld Erstatning Méngrad

Få erstatning for piskesmæld

Piskesmæld også kaldet whiplash opstår ofte ved trafikulykker, hvor der sker påkørsel bagfra og hovedet derved bliver kastet frem og tilbage. Deraf ordet piskesmæld eller på engelsk whiplash. Foruden trafikulykker kan du også pådrage dig et piskesmæld på anden vis, hvis du udsættes for et kraftigt ryk eller traume, der udsætter nakken for lignende bevægelse, der beskadiger nakkens bløddele.

Er der en ansvarlig skadevolder, kan du have krav på erstatning for dit piskesmæld ad den vej. Du vil typiske skulle rejse dit krav om erstatning for piskesmældsskaden ved modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Der kan også krav på erstatning fra dine egne forsikringer. Det kan være din ulykkesforsikring eller pensionsordning, hvis du er sygemeldt som følge af dit piskesmæld. Undersøg derfor altid dine muligheder for erstatning for piskesmæld ved din egen ulykkesforsikring også.

Ved en arbejdsskade er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, som skaden skal anmeldes til, og i visse tilfælde  direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Husk at altid at tjekke de frister, der er for anmeldelse både hvis det er en arbejdsskade eller hvis du skal have erstatning fra en modpart eller din egen forsikring.

 

Svært at bevise piskesmæld

Det er dig, der skal bevise, at du har fået piskesmæld og dermed har krav på erstatning. Det kan være svært at bevise, da de gener, du kan have efter en nakkeskade kan minde om andre symptomer, som du kan få ved mange års slid af nakken. Det er dig, der skal kunne dokumentere, at dine helbredsmæssige gener fra nakken og eventuelle følgegener så som hovedpine og hukommelsesproblemer med videre stammer fra en ulykken. Det er derfor vigtigt , at du har lægelig dokumentation fra start. Husk også at sikre dig, at alle dine symptomer og smerter fra skaden løbende føres ind i din journal ved egen læge. Oplysninger om ulykken, herunder hvor voldsom den var, hvordan du blev ramt og hvordan bilen så ud bagefter kan også være vigtigt at få sikret bevis for.

Sager om piskesmæld kan være svære. Mange vælger derfor professionel hjælp fra start. Vi giver altid gerne en gratis vurdering af dine muligheder for at opnå erstatning. Vi har stor erfaring med piskesmæld og erstatning.

 

 

Varigt mén efter piskesmæld

Hvis du kommer til skade og et piskesmæld opstår som følge af ulykken, så er der flere muligheder for erstatning. I mange tilfælde kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for helbredsudgifter samt erhvervsevnetab. Oplever du varige skader og symptomer, kan du rejse et krav om erstatning for varigt mén.

Din méngrad efter piskesmæld fastsættes efter arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Mengraden fastsættes ud fra samme principper og ud fra méntabellen, uanset om du fået pisksmæld som følge af en ulykke i fritiden eller imens du var på arbejde og uanset om det er din egen ulykkesforsikring, der skal betale en erstatning for varigt eller om du skal have erstatning fra en modpart eller en arbejdsskadeforsikring.

Du skal have en méngrad på 5 % eller mere, før du kan modtage erstatning for varigt mén. Erstatningen beregnes ud fra en fast takst, hvis det er en ansvarlig skadevolder eller en arbejdsskadeforsikring, der skal betale menerstatning. Hvis din egen ulykkesforsikring skal betale ménerstatning beregnes erstatningen ud fra den sum, som du er forsikret for.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00