Som jæger er du særlig udsat for at blive bidt af flåter

af | feb 7, 2024

Hjem » Blog » Som jæger er du særlig udsat for at blive bidt af flåter

Flåtbid kan anmeldes til din ulykkesforsikring.

​Husk altid at gå din krop godt igennem, når du har været ude. Hvis du finder en flåt og vil fjerne den, så sørg for ar få hele flåten – også hovedet – med ud. Ofte vil du se et lille rødt område på 1-2 cm rundt om bidstedet. Det er helt ufarligt og betyder ikke, at du er smittet. Hvis der kommer en rød zone rundt om biddet 1-2 uger efter biddet, skal du til gengæld kontakte din læge.

Hvis du bliver bidt af en flåt, er der tale om en ulykke, som kan anmeldes til din ulykkesforsikring. Der kan være krav på erstatning fra din ulykkesforsikring, hvis flåtbiddet medfører efterfølgende borreliainfektion eller TBE virus, forklarer ejer af Lenschow Erstatningsretten advokat Berit Møller Lenschow.

Flåtbid kan give infektion i form af borreliose, som kan medføre  varige gener i form af hudlidelser, nerveskader og lammelser. Det kan påvirke funktionen af arme og ben og endda evnen til at tale og i værste fald medføre hjertelidelse. I sjældne tilfælde kan en flåt overføre TBE-virus (Tick Borne Encephalitis). TBE er en flåtbåren hjernebetændelse.

“Som advokat behandler jeg flere af den type sager og de bliver alle anerkendt som en skade under ulykkesforsikringen. Det kræver dog, at man nærmere kan redegøre for hændelsesforløbet dvs. i hvilken forbindelse er man blevet bidt, hvornår begyndte generne, og lægen skal tage en biopsi, som underbygger diagnosen. I en dugfrisk afgørelse fra Ankenævnet for Forsikring har jeg således netop på ny fået medhold i, at et flåtbid skal anerkendes som en ulykke og derfor skal behandles af ulykkesforsikringen,” siger Berit Møller Lenschow.

Læs mere om forsikringer

I den konkrete sag havde ulykkesforsikringen i sine betingelser undtaget sygdom mm. fra forsikringsdækning. Ankenævnet afviste dog, at denne betingelser kunne udstrækkes til situationer, hvor  årsagen til infektionen er et ulykkestilfælde.  Ankenævnet henviste herefter til en tidligere ankenævnskendelse og en Højesteretsdom fra 2006.

“På en fællesjagt her i efteråret kom jeg til at tale med nogle medjægere om flåter og flåtbid. I den forbindelse blev jeg opmærksom på, at det ikke er almindelig viden, at flåtbid kan anerkendes som en skade under ulykkesforsikring. Den viden er hermed videregivet,” siger Berit Møller Lenschow.

Har man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Berit på berit@erstatningsretten.dk eller tlf. 33608787.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00