Skadelidte skal anmelde deres krav inden den 12. september

af | jul 12, 2020

Hjem » Blog » Skadelidte skal anmelde deres krav inden den 12. september

Konkurserklæring får indflydelse på fristen for at anmelde både ulykkes- og arbejdsskader.

Det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac er erklæret konkurs, og det får indflydelse på en række danske sager, som nu skal anmeldes inden for en ret kort tidsfrist.

CBL Insurance Europe Dac har solgt ulykkesforsikringer i Danmark via Det faglige Hus indtil den 31. december 2017. Herudover har CBL Insurance Europe Dac solgt arbejdsulykkesforsikringer i Danmark via Global Forsikring Agentur ApS indtil den 19. februar 2018. Der er ingen aktive policer tilbage, men der er skader, hvor kunderne endnu ikke har fået erstatningerne udbetalt.

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker skader i henhold til ulykkesforsikringer tegnet i CBL Insurance Europe Dac, hvis de er anmeldt senest den 12. september 2020. Skader, der er anmeldt til CBL Insurance Europe Dac inden den 12. marts 2020, men endnu ikke udbetalt, anses for anmeldt til Garantifonden. Skader, der endnu ikke er anmeldt, skal anmeldes i henhold til fremgangsmåden, der er beskrevet i policen. Er skaden anmeldt, skal du ikke gøre mere.

Læs mere om personskader.

”Det er afgørende, at alle, der har haft en ulykkesforsikring gennem Det Faglige Hus, og som har haft en skade, sørger for at anmelde deres krav om erstatning inden den 12. september i år. Herefter mister man muligheden for erstatning.  Jeg synes der er behov for at oplyse lidt om det her, da det jo er en ret kort frist, man pludselig har. Ofte vil man som skadelidte se tiden an, men det skal man ikke gøre alt for længe, hvis man vil bevare sin mulighed for at få erstatning for en skade, siger advokat og ejer af Lenschow Erstatningsretten Berit Møller Lenschow.

Hun oplever ikke, at Det Faglige Hus selv er gode til at fortælle om denne frist, selvom det er absolut vigtig information at få ud til de mennesker, der er kommet til skade. I hvert fald er det ikke noget, de kunder hun har kontakt med, er blevet informeret om af Det Faglige Hus.

For arbejdsulykker gælder det, at administrationen af de danske arbejdsulykkesforsikringer tegnet hos CBL Insurance nu overtages af AES. Det gælder de arbejdsulykker, der er sket frem til det tidspunkt, hvor der har været forsikringsdækning. Alle forsikringer, der er tegnet hos CBL Insurance, er udløbet efter den 30. juni 2018.

Læs mere om arbejdsskader.

”Alle arbejdsgivere, der ved, at der er sket en arbejdsulykke, der endnu ikke er anmeldt, skal derfor hurtigst muligt kontakte AES. Er du kommet til skade via dit arbejde, så tag også selv kontakt til din arbejdsgiver for at sikre dig, at din arbejdsskade er anmeldt korrekt,” siger Berit Møller Lenschow.

Og hun fortsætter:

”Hvis du går rundt og er i tvivl om, det kunne være relevant for dig at få anmeldt en skade, og om du har krav på erstatning, så er det min anbefaling, at du kontakter en advokat med speciale i erstatning og for en uvildig forhåndsvurdering af sagen. Dette tilbyder de fleste advokater at gøre gratis.”

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00