Sæson for havearbejde

af | maj 21, 2021

Hjem » Blog » Sæson for havearbejde

Når uheldet sker i naboens have

Danskere kan godt lide at gå i haven og skabe forbedringer i boligens omgivelser, som at få fældet træerne bagerst i haven, grave ud til den nye terrasse og sørge for at hækken tager sig godt ud. Samtidig vil vi gerne være venlige naboer, der gerne hjælper hinanden. Men hvad gør du, hvis du kommer til skade, når du giver din nabo en håndsrækning?

Din nabo er i gang med at fælde træer, og han beder dig hjælpe med fældningen. Du vil gerne hjælpe din nabo, så I går i gang. Men i forbindelse med fældningen falder træet ned over dig og du beskadiger din ryg. Dagen efter må du sygemeldes fra dit arbejde på kontoret. Du mister dermed dele af den løn, som du normalt ville have fået i perioden, hvis du var rask og gik på arbejde. Desværre viser det sig din sygemelding bliver længerevarende og du har varige gener, som betyder du ikke længere kan passe dit arbejde som før.

I den situation bør du overveje om der skal ske anmeldelse af skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, da en håndsrækning i nogle tilfælde kan anerkendes som en arbejdsskade og du har mulighed for at søge erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab.

Ved vurderingen af om der er tale om en håndsrækning, som er omfattet af arbejdsskadesikringsloven foretager man en konkret vurdering.

Læs mere om arbejdsskader.

Enten du, eller din nabo, skal anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring snarest muligt. Derudover er det vigtigt, at du opsøger læge eller skadestue og får dine gener ført ind i din journal. Hvis du har ret til godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der udbetaler erstatningen. Det er altså ikke et krav, at din nabo har tegnet en arbejdsskadeforsikring, hvis der er tale om en håndsrækning.

 

Forskellige kriterier

Der er en række kriterier, der skal være opfyldt, før håndsrækninger kan anerkendes som en arbejdsskade.

”Din håndsrækning skal være nødvendig, den skal ske i en anden persons interesse, hjælpen har et større omfang, og du er blevet opfordret til at hjælpe,” siger Berit Møller Lenschow.

Hvis det er et familiemedlem, du hjælper, skal der mere til, for man vil sige, at der er tale om en situation, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdet skal være af større omfang og nytte, før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil anerkende din skade som en arbejdsskade. Det skyldes, at man anser det for almindeligt, at familiemedlemmer giver hinanden en hånd. Det same gælder vennetjenester. Her vurderes sagen ud fra, hvad Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betragter som sædvanlig og usædvanlig hjælp mellem venner:

”Hvis det er din nabo, som du hjælper, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring normalt stille krav om, at din hjælp har været nødvendig på grund af din uddannelse eller faglige viden. Er det en total fremmed, som du hjælper, skal hjælpen være det, som man kalder nødvendig eller væsentlig,” siger Berit Møller Lenschow.

Mange andre krav spiller ind. Har din hjælp for eksempel erstattet købt arbejdskraft, får du naturalier for at hjælpe og har du udført opgaven for at overraske, er blot nogle af de ting, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer ud fra. Det er ikke et krav, at hjælpen aflønnes.

Læs mere om erstatning generelt.

”Det er et svært område at navigere i alene, og hos Lenschow Erstatningsretten tilbyder vi altid en gratis forhåndsvurdering af dine erstatningsmuligheder, lige som vi kan hjælpe dig trygt gennem processen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er du kommet til skade, fordi du har villet hjælpe andre, så kontakt os hvis du er i tvivl om, om du bør anmelde en skade om om din skade kan anerkendes som en arbejdsskade,” siger Berit Møller Lenschow.

Både til den der efterspørger en håndsrækning og den, der yder den, har vi nogle gode råd, som vi gerne vil give videre.

 

Gode råd:

  • Overvej omfanget af den opgave, der skal hjælpes med og overvej, om der skal gøres brug af professionel hjælp til større risikobetonede opgaver.
  • Tag egne forholdsregler.
  • Overvej om der er behov for at tegne en særlig forsikring, så du er sikret hvis uheldet er ude.
  • Når uheldet er ude; stands ulykken, bliv undersøgt på skadestuen og vurder om der skal anmeldes en skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og evt. forsikringer.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på

+45 33 60 87 87

Telefontider

Kl 08:00 til 16:00